fbpx

Experter och skribenter

Geologi

Redaktör: Johan Warell

A

 • Adrielsson, Lena, fil.dr (kvartärgeologi)
 • Ahlberg, Anders, fil.dr (sedimentologi)
 • Ahlberg, Per, professor (historisk geologi, paleontologi) (nuv.e)
 • Albertsson, Jörgen, professor (kristallografi)

B

 • Backman, Jan, docent (maringeologi)
 • Behrens, Sven, docent (naturgeografi)
 • Bengtson, Stefan, docent (paleontologi)
 • Berglund, Björn E., professor (kvartärgeologi)
 • Bergström, Jan, professor (historisk geologi, paleontologi)
 • Björck, Svante, professor (kvartärgeologi)
 • Brood, Krister, docent (museer)

C

 • Cato, Ingemar, docent (maringeologi)

D

 • Dahrén, Börje, fil.mag. (geologi)

E

 • Einarsson, ELisabeth, fil.dr (paleontologi)
 • Eriksson, Jan, agr.dr (marklära)
 • Eriksson, Karin, docent (vulkaner)

F

 • Fortelius, Mikael, docent (paleontologi)
 • Fréden, Curt, 1:e statsgeolog (kvartärgeologi)
 • Friis, Else Marie, professor (paleobotanik)
 • Frängsmyr, Tore, professor

G

 • Gewers, Åke, direktör (gemmologi)
 • Granström, Birger, statsagronom (marklära)

H

 • Hall, Ragnar, fil.kand. (paleontologi)
 • Hallberg, Rolf, professor (geokemi)
 • Hermelin, Otto, universitetslektor (palentologi)
 • Hjelmqvist, Sven, professor (biografier)
 • Hjort, Christian, docent (kvartärgeologi)
 • Håkansson, Sören, fil.dr hc (kol-14-datering)

J

 • Johansson, Leif, fil.dr (petrologi)

K

 • Kurtén, Björn, professor (paleontologi)

L

 • Larsson, Kent, professor (fossila bränslen)
 • Laufeld, Sven, docent (paleontologi)
 • Lidmar-Bergström, Karna, docent (geomorfologi)
 • Liljedahl, Louis, docent (paleontologi)
 • Liljegren, Ronnie, universitetslektor (kvartärgeologi, jordmåner) (nuv. e)
 • Lindgren, Johan (paleontologi)
 • Lindqvist, Bengt, docent (mineralogi)
 • Lindström, Maurits, professor (fjällkedjan)
 • Loberg, Bengt, docent (mineralogi, petrologi, tektonik)
 • Lundqvist, Jan, professor (kvartärgeologi)
 • Lundqvist, Thomas, professor (urbergsgeologi)
 • Lundström, Ingmar, 1:e statsgeolog (Bergslagen)
 • Löfgren, Anita, docent (historisk geologi, paleontologi)
 • Löfstrand, Lars, fil.dr (dendrokronologi)

M

 • Magnusson, Tord, Skog D, (marklära)
 • Mattsson, Jan O., professor (naturgeografi)

O

 • Orhaug, Torleiv, forskningschef (bildanalys)

P

 • Pettersson, Reidar, jägmästare (torv)

R

 • Rapp, Anders, professor (geomorfologi)
 • Rees, Jan, fil. dr (paleontologi)
 • Regnéll, Gerhard, professor (biografier)

S

 • Shaikh, Naz Ahmed, docent (industriella mineral och bergarter)
 • Siverson, Mikael, fil.dr (paleontologi)
 • Skog, Göran, docent (kol-14-datering)
 • Stephansson, Ove, professor (tektonik)
 • Stephens, Michael B., 1:e statsgeolog (berggrundsgeologi)
 • Stridsberg, Sven, docent (paleontologi)
 • Sundborg, Åke, professor (naturgeografi)
 • Sundquist, Björn, fil.dr (historisk geologi, sedimentologi, biografier) (nuv.e)
 • Svensson, Harald, professor (geomorfologi)

T

 • Terne, Thomas, fil.kand. (kvartärgeologi)
 • Thomasson, Ronnie, tekn.dr (mineralogi)
 • Troedsson, Tryggve, professor (jordmåner)

VW

 • Welin, Erik, professor (mineralogi)
 • Werdelin, Lars, docent (paleontologi)
 • Widenfalk, Lennart, docent (ekonomisk geologi)

Å

 • Åse, Lars-Erik, docent (naturgeografi)
 • Åkerman, Jonas, docent (naturgeografi)

Ö

 • Öhlander, Björn, professor (geokemi)

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.