fbpx

Experter och skribenter

Hemslöjd, hantverk, hobby

Redaktör: Rebecka Randler

B

 • Biörnstad, Arne, fil.lic.
 • Bringéus, Nils-Arvid, professor

C

 • Carlin, Sven, f.d. museichef
 • Centergran, Ulla, etnolog

D

 • Dandanell, Birgitta, 1:e antikvarie

E

 • Estham, Inger, teol.dr

F

 • Fjellström, Phebe, professor
 • Flinck, Maria, fil.kand.
 • Fürst, Lotte, antikvarie

G

 • Grenander Nyberg, Gertrud, fil.dr

H

 • Hansson, Anna, fil.kand.
 • Holmquist, Kersti, överintendent

K

 • Karlsten, Evald, redaktör

L

 • Loberg, Bengt, docent
 • Löwenberg, Lars, fil.lic.

N

 • Nilsson, Nils, 1:e antikvarie
 • Nodermann, Maj, fil.dr

P

 • Pluntky, Peter, museichef

S

 • Stenbom, Freddy, chefredaktör
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor
 • Svensson, Ingemar, landsantikvarie

T

 • Thelander, Elisabet, dräkthistoriker
 • Tyrfelt, Annika, intendent

Å

 • Ågren, Katarina, redaktör

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.