fbpx

Experter och skribenter

Historia

Redaktör: Per Söderberg

A

 • Agrell, Wilhelm, professor
 • Albinsson, Per, fil.dr
 • Amer, Ramses, docent
 • Anderberg, Stefan, fil.dr
 • Andersson, Hans, professor
 • Andrén, Anders, docent
 • Andrén, Carl-Gustaf, f.d. universitetskansler
 • Andrén, Nils, professor
 • Andræ, Carl Göran, professor
 • Ankarloo, Bengt, professor
 • Antlöv, Hans, fil.dr
 • Aringberg-Laanatza, Marianne, forskare, utredare
 • Aronsson, Peter, professor
 • Asker, Björn, fil.dr
 • Axelsson, Christina, universitetslektor

B

 • Babic-Odlander, Lidija, redaktör
 • Bachner, Henrik, fil.dr
 • Beijbom, Ulf, professor
 • Berglund, Björn E., professor
 • Bergner, Barbro, fil.kand.
 • Bergroth, Tom C., 1:e intendent (ordensväsen)
 • Beskow, Per, docent
 • Björlin, Lars, fil.lic.
 • Book, Tommy, docent
 • Borgehammar, Stephan, teol.dr (korssymboler)
 • Brandell, Inga, fil.dr
 • Braw, Christian, docent
 • Bunte, Rune, universitetslektor
 • Böttiger, Lars Erik, professor

C

 • Carlsson, Sten, professor

D

 • Dahlbäck, Göran, professor
 • Dahlgren, Stellan, docent
 • Dalén, Uno, lexikograf

E

 • Edgren, Lars, docent
 • Edström, Bert, fil.dr
 • Ehrencrona, Olof, planeringschef
 • Ekholm, Curt, major, fil.dr
 • Elgström, Ole, docent
 • Eliasson, Leif, universitetsadjunkt
 • Engberg, Katarina, departementsråd
 • Englund, Peter, docent
 • Engman, Max, professor
 • Ericson, Lars, fil.dr
 • Eriksson, Nils-Erik, rektor
 • Eriksson, Torkel, museiråd
 • Ersgård, Lars, docent

F

 • Falk, Maria, redaktör
 • Frandsen, Karl-Erik, dr.phil.
 • Franzén, Christer, fil.dr
 • Fritz, Birgitta, docent (diplomatik)
 • Frohnert, Pär, fil.dr
 • Furubrant, Kerstin, redaktör

G

 • Gardell, Mattias, fil.dr
 • Gemzell, Carl-Axel, professor
 • Gerner, Kristian, professor
 • Gillingstam, Hans, fil.dr (genealogi)
 • Gren-Eklund, Gunilla, professor
 • Gräslund, Bo, professor
 • Gustafsson, Agne, universitetslektor
 • Gustafsson, Harald, professor

H

 • Hællquist, Karl-Reinhold, fil.lic.
 • Hallberg, Göran, docent
 • Harrison, Dick, professor
 • Hart, Tom, professor
 • Hedblom, Folke, professor
 • Hejzlar, Zdenek, journalist
 • Hellner, Anders, redaktör
 • Hellström, Olle, fil.lic.
 • Henriksson, Sten, fil.dr
 • Hessulf, Vulf, överste (ordensväsen)
 • Hettne, Björn, professor
 • Hjärpe, Jan, professor
 • Holmberg, Åke, professor
 • Holmertz, Gert, utrikesreporter
 • Horna, Hernán
 • Hornborg, Alf, professor
 • Huldt, Bo, professor
 • Huldt, Marianne, fil.kand.
 • Hult, Christer, fil.kand.
 • Hultkvist, Rudolf, adjunkt
 • Häger, Bengt Åke, lektor
 • Hägerdal, Hans, fil.dr
 • Häggman, Bertil, jur.kand.
 • Höglund, Lena, redaktör

I

 • Illman, Karl-Johan, professor
 • Inger, Göran, professor
 • Ivarsson, Søren, cand.mag.

J

 • Jannisa, Gudmund, fil.dr.
 • Jansdotter, Anna, fil.kand.
 • Jansson, Ingmar, docent
 • Jansson, Torkel, professor
 • Jeppsson, Gert, universitetslektor
 • Johansson, Alf W., docent
 • Johansson, Roger, professor
 • Johansson, Rune, professor
 • Jonasson, Gustaf, docent
 • Josefsson, Göran, arkivchef

K

 • Karlsson, Klas-Göran, professor
 • Karlsson, Lena, journalist
 • Killander, Magnus, jur.kand.
 • von Konow, Jan, fil.lic. (heraldik m.m.)
 • Korsfeldt, Thomas, generaldirektör
 • Krokfors, Christer, universitetsadjunkt
 • Kronholm, Tryggve, professor
 • Kumm, Björn, journalist
 • Küng, Andres, författare

L

 • Lagerholm, Ingemar, fil.mag.
 • Lagerqvist, Lars O., museidirektör
 • Lammers, Karl Christian, universitetslektor
 • Larsson, Göran, arkivarie
 • Larsson, Inga, adjunkt
 • Larsson, Lars-Olof, professor
 • Lavery, Donald, B.A. byrådirektör
 • Liedman, Sven-Eric, professor
 • Lilja, Sven, fil.dr
 • Lindberg-Wada, Gunilla, professor
 • Lindeberg, Gösta, docent
 • Lindkvist, Thomas, professor
 • Lundahl, Bertil, fil.dr
 • Lundell, Jan, antikvarie
 • Lundholm, Kjell, fil.lic.
 • Lundin, Lars-Erik, fil.dr
 • Lundmark, Lennart, docent
 • Lundquist, Lennart, professor
 • Lönnroth, Erik, professor
 • Lönnroth, Louise, 1:e arkivarie

M

 • Magnusson, Kjell, fil.dr
 • Magnusson, Thomas, fil.dr
 • Malmqvist, Göran, professor
 • Moen, Jan, författare
 • Molin, Björn, landshövding, docent
 • Myrdal, Janken, professor
 • Mörner, Magnus, professor

N

 • Nevéus, Clara, statsheraldiker
 • Nilson, Bengt, fil.dr
 • Nilsson, Lars, professor
 • Nobel, Peter, jur.dr
 • Nolin, Bertil, docent
 • Norborg, Knut, docent
 • Norborg, Lars-Arne, docent
 • Nordberg, Michael, docent
 • Nordlöf-Lagercrantz, Ulla, redaktör
 • Nordmark, Dag, professor
 • Nordström, Marie, fil.dr
 • Norman, Hans, docent
 • Nyberg, Tore, lektor
 • Nygren, Ingemar, docent
 • Nyström, Kenneth, fil.mag.
 • Nyström, Kerstin, universitetsadjunkt
 • Nørlund, Irene, cand.mag.

O

 • Odén, Birgitta, professor (historiografi)
 • Olsson, Daniels Sven, 1:e antikvarie
 • Olsson, Lars, professor
 • Oredsson, Sverker, professor
 • Ottosson, Ingemar, fil.dr
 • Ottosson, Magnus, professor

P

 • Packalén, Malgorzata Anna, professor
 • Palmberg, Maj, pol.mag.
 • Palmgren, Ingela, fil.kand.
 • Person, Bengt-Arne, länsmuseichef
 • Persson, Anders, fil.kand.
 • Persson, Anders, 1:e statsmeteorolog
 • Persson, Hansåke, fil.dr
 • Persson, Sune, docent
 • Petersson, Bo, docent
 • Petersson, Jan, docent
 • Puig i Scotoni, Pau, fil.dr

R

 • Rahmqvist, Sigurd, fil.dr
 • Ranstorp, Magnus, redaktör
 • Rebas, Hain, professor
 • Retsö, Jan, professor
 • Revera, Magareta, docent
 • Rojas, Mauricio, fil.dr
 • Román, Mikael, fil.kand.
 • Roos, Paavo, docent
 • Rosén, Staffan, professor
 • Rubenson, Sven, professor
 • Rudberg, Stig Y., professor
 • Rudebeck, Lars, docent
 • Ruin, Olof, professor
 • Rundquist, Franz-Michael A., fil.dr
 • Rydén, Lennart, professor
 • Rystad, Göran, professor

S

 • Salih, Khaled, fil.dr
 • Salomon, Kim, professor
 • Sandin, Bengt, professor
 • Sandvik, Gudmund, professor
 • Sannerstedt, Anders, docent
 • Schalk, Peter, professor
 • Schmidt, Anders, fil.lic.
 • Schöldström, Arne, kanslichef
 • Sjöberg, Hans, fil.lic.
 • Sjöberg, Åke G., lektor
 • Sjöstedt, Lennart, docent
 • Stensson, Gunnar, fil.mag.
 • Stiansen, Endre, dr.philos.
 • Stjernberg, Gustaf, direktör
 • Sundström, Hans, redaktionschef
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor
 • Svanberg, Ingvar, fil.lic.
 • Svantesson, Jan-Olof, professor
 • Svensson, Lars, docent
 • Svensson, Per, redaktör
 • Svensson, Thommy, professor
 • Swiecicki, Jakub, redaktör
 • Söderberg, Johan, professor
 • Söderberg, Marie, fil.dr
 • Söderpalm, Sven Anders, professor

T

 • Thomasson, Fredrik, docent
 • Thullberg, Per, högskolerektor
 • Thurén, Torsten, universitetslektor
 • Tjäder, Jan-Olof, professor (paleografi)
 • Torstendahl, Rolf, professor
 • Trankell, Ing-Britt, fil.dr
 • Tägil, Sven, professor
 • Tønnesson, Stein, dr. philos.

U

 • Ulfsparre, Anna Christina, professor
 • Utas, Bo, professor

VW

 • Wachtmeister, Claes-Adam, redaktör
 • Wadensjö, Eskil, professor
 • Wahlbäck, Krister, professor
 • Vallinder, Torbjörn, docent
 • Wanek, Alexander, fil.dr
 • Vargö, Lars, fil.dr
 • Weibull, Jörgen, professor
 • Weise Olesen, Jens, cand.mag.
 • Wirsén, Claes, docent

Z

 • Zander, Ulf, professor
 • Zeidler-Blomberg, Beatrice, redaktör

Å

 • Åhlander, Lars, fil.lic.

Ö

 • Ödeen, Lennart, lektor
 • Öjendal, Joakim, fil.lic.
 • Örnberg, Lena, fil.kand.
 • Österberg, Eva, professor

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.