Industribranscher (Branschöversikter)

Redaktör: Anders Jönsson

A

  • Alvstam, Claes-Göran, professor

G

  • Gabrielsson, Arne, fil.dr

J

  • Jörnmark, Jan, docent

L

  • Larsson, Harry, civilingenjör
  • Larsson, Mats, docent
  • Lindgren, Håkan, professor

U

  • Ullenhag, Kersti, docent

Z

  • Zackrisson, Sören, livsmedelskonsulent
  • Zirn, Tomas, redaktör