fbpx

Experter och skribenter

Internationell migration och etniska relationer

Redaktör: Melina Solcà

A

 • Alinder, Orvar, avdelningschef
 • Alvarsson, Jan-Åke, docent
 • Andersson, Hans E., doktorand
 • Andrén, Nils, professor

B

 • Bergman, Erland, kanslichef
 • Boye-Møller, Monica, förvaltningschef

C

 • Cederberg, Irka, journalist

E

 • Eliasson, Leif, universitetsadjunkt
 • Eriksson, Lars-Gunnar, kansliråd

F

 • Fredriksson, Ulla, kanslichef

H

 • Hammar, Tomas, professor
 • Hyltenstam, Kenneth, professor

K

 • Kälvemark, Torsten, avdelningschef

L

 • Larsson, Inga, adjunkt
 • Lindholm Schulz, Helena, fil.dr
 • Lundström, Stig, konsult
 • Lyth, Einar, överste 1:a graden

M

 • Melander, Göran, professor

N

 • Nilson, Bengt, fil.dr
 • Nobel, Peter, jur.dr

O

 • Ornbrant, Birgitta, avdelningschef
 • Otterbeck, Jonas, fil.lic.

P

 • Pajunen, Viktor, ingenjör
 • Påhlsson, Lars, kansliråd

R

 • Rubenson, Samuel, professor

S

 • Schöldström, Arne, kanslichef
 • Sjöberg, Tommie, fil.dr
 • Sterzel, Fredrik, justitieråd
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor

U

 • Upmark, Gunilla, jur.kand.

VW

 • Wennergren, Bertil, lagman
 • Widgren, Kristina, avdelningsdirektör

Y

 • Ydén, Nelly, f.d. byrådirektör

Z

 • Zander, Ulf, fil.kand.
 • Zeidler-Blomberg, Beatrice, redaktör

Å

 • Åhlander, Lars, fil.lic.

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.