fbpx

Experter och skribenter

Juridik

Redaktör: Anders Hansson

A

 • Ackefors, Hans, professor
 • Adolfsson, Kjell, jur.dr
 • af Klintberg, Ulf, advokat
 • Agell, Anders, professor
 • Andersson, Edward Wilhelm, professor
 • Andersson, Thorsten, professor
 • Andrén, Carl-Gustaf, f.d. universitetskansler
 • Arvidsson, Ulf, planeringsdirektör

B

 • Bengtsson, Bertil, justitieråd
 • Bergentz, Sven-Erik, professor
 • Bernitz, Ulf, professor
 • Bidmark, Mats E., civilekonom
 • Bogdan, Michael, professor
 • Boman, J. Robert, professor
 • Bramstång, Gunnar, professor
 • Bring, Ove, professor
 • Brun, Hans, doktorand

C

 • Christoffersen, Jessica, journalist

D

 • Dryselius, David, doktorand

F

 • Fahlbeck, Reinhold, professor
 • Fogelklou, Anders, professor

G

 • Gorton, Lars, professor
 • Göransson, Birgitta, psykolog
 • Göransson, Marie, jur.dr

H

 • Hemström, Carl, professor
 • Hillert, Sten, professor
 • Holmqvist, Lena, jur.kand.
 • Håstad, Torgny, professor

I

 • Inger, Göran, professor

J

 • Jacobsson, Marie, jur.kand.
 • Jareborg, Nils, professor

K

 • Kellberg, Love, ambassadör

L

 • Lehrberg, Bert, professor
 • Lindencrona, Gustaf, professor

M

 • Modéer, Kjell-Åke, professor

N

 • Narrowe, Morton H., överrabbin
 • Nordenström, Bengt, advokat

P

 • Paulsson, Arne, tillsynsdirektör
 • Pehrson, Lars, professor
 • Puig i Scotoni, Pau, fil.dr
 • Påhlsson, Robert, professor

R

 • Ramberg, Jan, professor
 • Rexed, Ingemar, hovrättsråd
 • Rindforth, Petter, jur.kand.

S

 • Saldeen, Åke, professor
 • Samuelsson, Gunnar, stiftsjurist
 • Seipel, Peter, professor
 • Sigeman, Tore, professor
 • Smith, Eva, professor
 • Stening, Anders, jur.dr
 • Sterzel, Fredrik, justitieråd
 • Strömberg, Rolf, generaldirektör
 • Strömholm, Stig, professor
 • Sörgjerd, Caroline, jur.dr

T

 • Thomasson, Lars, rektor

VW

 • Vallinder, Torbjörn, docent
 • Wenander, Henrik, professor
 • Wennergren, Bertil, lagman
 • Westerhäll, Lotta, professor
 • Westerlund, Staffan, docent
 • Victorin, Anders, professor
 • Wrange, Pål, professor

Z

 • Zackari, Karin, doktorand

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.