fbpx

Experter och skribenter

Konst

Redaktör: Rebecka Randler

A

 • Abel, Ulf, fil.dr, 1:e intendent (rysk konst och ikonmåleri)
 • Ahlstrand, Jan Torsten, fil.lic., f.d. museidirektör (nutida konst)
 • Aleksandraviciute, Alexandra, konsthistoriker (Litauen)
 • Altgård, Clemens, (nutida konst)
 • Amaro, Fernando, fil.mag. (latinamerikansk konst)

B

 • Bengtsson, Eva-Lena, fil.kand. (1800-talskonst)
 • Berefelt, Gunnar, professor (barnkultur)
 • Berglund, Lars, fil.dr (utomeuropeisk konst)
 • Bergman, Jan, professor (ankh)
 • Bergman, Mats, fil.kand. (äldre svensk konst)
 • Beskow, Per, docent (kyrklig konst)
 • Boström, Hans-Olof, docent (äldre konst)
 • Brander Jonsson, Hedvig, fil.dr (1800-talskonst, konstmuseer)
 • Brummer, Hans Henrik, överintendent (svensk 1800-talskonst)
 • Brunius, Staffan, intendent (fornamerikansk konst)
 • Brunskog, Per, fil.mag
 • Bråhammar, Gunnar, fil.lic. (nutida konst)

C

 • Cederlöf, Ulf, chefsintendent (grafik)
 • Christensen, Charlotte, mag.art. (dansk konst)
 • da Cruz, Pedro, fil.dr (latinamerikansk och sydeuropeisk konst)

D

 • Dahlbäck, Helena, fil.kand. (nutida konst)

E

 • Ellenius, Allan, professor (konstteori och äldre konst)
 • Engellau-Gullander, Cecilia, fil.kand. (nederländsk konst)
 • Eriksson, Torkel, fil.lic., museiråd (medeltida konst)

F

 • Faxén Sporrong, Karin, fil.mag.
 • Frick, Bertil, journalist, teol. och fil.kand. (grafik)
 • Frostman, Per, konsult (asfaltmåleri)

G

 • Gavel, Jonas, fil.dr (äldre konst)
 • Gottskálksdóttír, Júlíana, fil.kand. (isländsk konst)
 • Granath, Mari, fil.kand. (afrikansk konst)
 • Gromark, Sten, docent (Schweiz)
 • Gyllensvärd, Bo, professor (Thailand, Afghanistan)

H

 • Hedqvist, Hedvig, inredningsarkitekt, journalist
 • Helperin, Silvia, fil.kand. (nutida konst)
 • Holmquist, Kersti, överintendent (biografi)
 • Hornborg, Alf, fil.dr (fornamerikansk konst)
 • Hägg, Tomas, professor (Nubien)
 • Hökby, Nils-Göran, fil.lic. (Gästrikland)

I

 • Ingolfsson, Adalsteinn, kulturredaktör (isländsk konst)
 • Isacsson, Arne, professor (nutida konstteknik)

J

 • Jacobson, Staffan, fil.dr (spraykonst)
 • Johannesson, Hans-Erik, universitetslektor (Teddy Brunius)
 • Johannesson, Lena, professor (affischkonst)
 • Johansson, Hans, fil.kand. (äldre och nutida konst)
 • Jonsson, Rune, fotolärare (nutida konst)

K

 • Karlholm, Dan, fil.kand. (nutida konst)
 • Karlsson, Lennart, docent (medeltida konst)
 • Kronholm, Tryggve, professor (Behzad)
 • Kyander, Pontus, fil.lic. (nutida konst)

L

 • Lace, Mara, museichef (Lettland)
 • Lagerlöf, Erland, docent (medeltida konst)
 • Lalander, Folke, museiintendent (modern konst)
 • Lepp, Hans, konsul (Estland)
 • Levic, Enes, konstnär (sydslavisk konst)
 • Lindberg, Bo Ossian, docent (måleriteknik)
 • Lindgren, Mereth, docent (medeltida konst)
 • Lindqvist, Gunnar, fil.dr (Småland)
 • Lindwall, Bo, överintendent (1600- 1700-talskonst)
 • Lisshagen, Annika, fil.kand. (Indien)
 • Lund, Hans, fil.dr (norsk konst)
 • Lundberg, Bengt A., universitetslektor (Bulgarien)
 • Lång, Helmer, docent (nutida konst)

M

 • Mezei, Kristina, konsthistoriker

N

 • Nelson, Cecilia, intendent (nutida konst)
 • Nilsson, Bo, intendent (modern konst)
 • Nilsson, Sten Åke, professor (äldre konst)
 • Nordgren, Sune, konsthallschef (nutida konst)
 • Numhauser-Henning, Ann, docent (chilensk konst)
 • Nummelin, Rolf, lektor (finländsk konst)

O

 • Oredsson, Lars-Göran, fil.lic. (nutida konst)

P

 • Peterson, Bengt, fil.dr (Egypten)
 • Pettersson, Hans, fil.kand. (nutida konst)

R

 • Ranung, Björn, fil.lic. (Angola, Nya Zeeland)
 • Romero, Mario, assistent (Argentina)
 • Rosén, Staffan, professor (Mongoliet)
 • Rossholm-Lagerlöf, Margareta, docent
 • Rudnert, Sune, fil.dr (äldre konst)

S

 • Sahlström, Berit, fil.dr (Sydafrika)
 • Sandqvist, Tom, fil.dr (nutida konst)
 • Sandström, Birgitta, fil.dr, museidirektör (äldre konst)
 • Sandström, Sven, professor (konstteori och nutida konst)
 • Schalk, Peter, professor (Kambodja)
 • Sisefsky, Jan, fil.kand (färgteknik)
 • Sjölin, Jan-Gunnar, docent (nutida konst)
 • Stankovski, Miodrag, M.A. (sydslavisk konst)
 • Streijffert, Bengt, avd.dir. (utomeuropeisk konst)
 • Ström, Emilia, fil.kand. (polsk konst)
 • Sylvan, Bo, professor (nutida konst)

T

 • Teghammer, Jan L., fil.kand. (Nigeria)
 • Telhammer, Ingrid, fil.dr (äldre konst)

VW

 • Wahlström, Bengt, civilekonom (modern konst)
 • Weimarck, Ann-Charlotte, fil.dr (nutida konst)
 • Weimarck, Torsten, fil.dr (konstteori, nutida konst)
 • Werkmäster, Barbro, professor, författare (nutida konst)
 • Wikander, Örjan, docent (Armenien, konst och arkitektur)
 • Wingren, Bo, 1:e antikvarie (äldre konst)

Å

 • Ådahl, Karin, docent (islamisk konst)
 • Åman, Anders, professor (Rumänien, Tjeckien och Ungern)

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.