Kriminologi

Redaktör: Anders Hansson

A

  • Arvidsson, Ulf, planeringsdirektör

E

  • Engström, Gunnar, kriminalvårdsdirektör

G

  • Göransson, Birgitta, psykolog

H

  • von Hofer, Hanns, docent

K

  • Kopp, Ingvar, professor

L

  • Lappalainen, Tomas, journalist

T

  • Tham, Henrik, docent