fbpx

Experter och skribenter

Massmedier

Redaktör: Melina Solcà

A

 • Andersson, Christian, fil.dr
 • Andersson, Per A.J., redaktör
 • Attius, Håkan, fil.dr
 • Axelson, Lars, exportkreditchef

B

 • Beijbom, Ulf, professor
 • Björck, Eva B., bibliotekarie
 • Björck, Staffan, professor
 • Björlin, Lars, fil.lic.
 • Björnberg, Alf, professor
 • Bäckman, Sven, professor

C

 • Carlsson, Ulla, docent

D

 • Dahlström, Britt, litteraturhistoriker
 • Dixelius, Malcolm, journalist
 • Djerf-Pierre, Monika, fil.dr

E

 • Ekdahl, Mats, redaktör
 • Elgemyr, Göran, redaktör
 • Engblom, Lars-Åke, professor
 • Eriksson, Magnus, doktorand

F

 • Forsberg, Anders, fil.kand.
 • Frick, Bertil, journalist, teol. och fil.kand.
 • Frykman, Erik, professor
 • Furuland, Lars, professor

G

 • Garcia González, Rigoberto, fil.dr
 • Gerner, Kristian, professor
 • Gustafsson, Agne, universitetslektor
 • Gustafsson, Karl Erik, professor

H

 • Hadenius, Stig, professor
 • Hafstrand, Helene, fil.kand.
 • Hansegård, Lars, redaktör
 • Harrie, Eva, fil.kand.
 • Hedin, Östen, bibliotekarie
 • Hegerfors, Sture, redaktör
 • Hellström, Jan Arvid, biskop
 • Hinnemo, Torgny, journalist
 • Heurling, Bo, redaktör
 • Holmberg, Claes-Göran, fil.dr
 • Holmberg, John-Henri, bokförläggare
 • Hvitfelt, Håkan, professor

I

 • Ingvar, Lars, f.d. byråchef
 • Ivre, Ivar, fil.dr

J

 • Jahja, Rosman, redaktör
 • Jansson, André, professor
 • Jarlbro, Gunilla, professor
 • Johannesson, Lena, professor
 • Johansson, Alf W., docent
 • Jonsson, Sverker, docent
 • Jonsson, Åke, fil.dr
 • Josefsson, Göran, arkivchef

K

 • Küng, Andres, författare

L

 • Larsson, Lisbeth, professor
 • Leth, Göran, fil.dr
 • Lewan, Bengt, docent
 • Lindahl, Göran G.
 • Lindholm, Tommy, fil.kand.
 • Ljung, Per Erik, docent
 • Lundahl, Bertil, fil.dr
 • Lundström, Stig, konsult

M

 • Mattsson, Britt-Marie, journalist

N

 • Nikolajeva, Maria, professor
 • Nilsson, Nils Gunnar, fil.lic., kulturredaktör
 • Nordlund, Roland, docent
 • Nordmark, Dag, professor
 • Nordström, Gert Z., professor
 • Nowak, Kjell, professor
 • Nygren, Thomas, docent

O

 • Ohlin, Lars Erik, näringslivsreporter
 • Oscarsson, Ingemar, docent

R

 • Reimer, Bo, professor
 • Rosengren, Karl Erik, professor
 • Rydén, Josef, lektor
 • Rydén, Per, professor

S

 • Sandlund, Elisabeth, fil.kand.
 • Sjöberg, Örjan, fil.dr
 • Sjölin, Mats, professor
 • Sommelius, Sören, kulturredaktör
 • Sundin, Staffan, docent
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor
 • Svanberg, Ingvar, fil.lic.
 • Sörlin, Sverker, professor

VW

 • Wahlbäck, Krister, professor
 • Vallinder, Torbjörn, docent
 • Weibull, Lennart, professor
 • Werkmäster, Barbro, fil.kand.
 • Windahl, Sven, professor
 • Vinge, Louise, professor
 • Wirén, Karl-Hugo, fil.dr

Z

 • Zander, Ulf, professor
 • Zetterberg, Kent, docent

Å

 • Åhlander, Lars, fil.lic.

Ö

 • Öhrström, Claes-Rune, bankdirektör
 • Örnebring, Henrik, fil.kand.

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.