fbpx

Experter och skribenter

Medicin

Redaktör: Låtta Skogh

A

 • Afzelius, Björn, professor (cellfysiologi)
 • Afzelius, Lars-Erik, docent (öron-, näs- och halssjukdomar)
 • Agardh, Carl-David, professor (internmedicin)
 • Ahlgren, Mats, docent (gynekologi)
 • Alénius, Stefan, statsveterinär (veterinärmedicin)
 • Allgén, Lars-Göran, docent (klinisk kemi)
 • Alling, Christer, professor (neurokemi)
 • Andersson, Sven, professor (alternativmedicin)
 • Andrén-Sandberg, Åke, överläkare (kirurgi)
 • Aquilonius, Sten-Magnus, professor (neurologi)
 • Aurell, Mattias, professor (njurmedicin)

B

 • Bauer, Göran, professor (ortopedi)
 • Belák, Sándor, professor (veterinärmedicin)
 • Bengtsson, Erno, optiker (optiska hjälpmedel)
 • Bergentz, Sven-Erik, professor (kirurgi)
 • Bergman, Hans, professor (psykologisk alkoholforskning)
 • Bergman, Ingrid, homiatriker (alternativmedicin)
 • Bergqvist, David, professor (kirurgi)
 • Billström, Rolf, överläkare (hematologi)
 • Birkhed, Dowen, professor (odontologi)
 • Biörklund, Anders, docent (öron-, näs- och halssjukdomar)
 • Bjurstedt, Hilding, professor (flygmedicin)
 • Björkander, Janne, överläkare (allergologi)
 • Björklund, Anders, professor (neurobiologi)
 • Björnstig, Ulf, docent (kirurgi)
 • Blennow, Gösta, docent (barnneurologi)
 • Blom-Bülow, Berit, överläkare (lungsjukdomar)
 • Blomqvist, Jerker, professor (medicinhistoria)
 • Bolin, Sten (alternativmedicin)
 • Boreus, Lars, professor (klinisk farmakologi)
 • Borgström, Bengt, professor (medicinsk kemi)
 • Brattberg, Gunilla, överläkare (smärta)
 • Broberg, Bertram, professor (biomekanik)
 • Bruce, Åke, professor (näringslära)
 • Brun, Arne, professor (neuropatologi)
 • Brunk, Ulf, professor (patologi)
 • Bygdeman, Marc, professor (obstetrik, gynekologi)
 • Böttiger, Lars Erik, professor (biografier)

C

 • Cederblom, Staffan, leg.läkare (diagnostisk radiologi)
 • Colling, Ingrid, leg.läkare (trafikmedicin)
 • Crafoord, Clarence, överläkare (psykiatri)
 • Cullberg, Johan, professor (psykiatri)

D

 • Dahlbäck, Björn, professor (koagulationsforskning)
 • Dahlgren, Claes, professor (mikrobiologi)
 • Dahlström, Jan-Anders, överläkare (klinisk fysiologi)
 • Dahlöf, Lars-Gösta, docent (medicinhistoria)
 • Danielsson, Åke, professor (gastroenterologi)
 • Dehlin, Ove, professor (geriatrik)
 • Delin, Bertil, redaktör (yrkesmedicin)
 • Dencker, Lennart, professor (toxikologi)
 • Donnér, Jakob, docent (medicinsk kemi)
 • Dutina, Karin, homiatriker (alternativmedicin)

E

 • Eberson, Lennart, professor (medicinhistoria)
 • Edsman, Carl-Martin, professor (medicinhistoria)
 • Edström, Ricardo, med.dr (yrkesmedicin)
 • Elding, Inga, fil.dr (biblioteksväsen)
 • Ellegård, Lars, docent, överläkare (näringslära)
 • Elmér, Åke, professor (medicinhistoria)
 • Elmström, Rolf, utbildningskonsult (alternativmedicin)
 • Elvander, Marianne, laborator (veterinärmedicin)
 • Engborg, Bo (alternativmedicin)
 • Englund, Lena, statsveterinär (veterinärmedicin)
 • Engvall, Anders, professor (veterinärmedicin)
 • Eriksson, Gunnar, professor (medicinhistoria)
 • Eveland, Ulf, jur.kand. (juridik)

F

 • Fagerström, Karl Olov, docent (nikotin, rökavvänjning)
 • de Faire, Ulf, professor (internmedicin)
 • Falkmer, Sture, professor (biografier)
 • Fernlund, Per, docent (klinisk kemi)
 • Formgren, Hans, docent (lungsjukdomar)
 • Forslid, Anders, universitetsveterinär (veterinärmedicin)
 • Forslind, Bo, docent (medicinsk fysik)
 • Fredholm, Bertil, professor (farmakologi)
 • Fritzell, Björn, professor (foniatri)
 • Frängsmyr, Tore, professor (medicinhistoria)

G

 • Ganrot, Per Olov, docent (klinisk kemi)
 • Gejrot, Tomas, docent (medicinhistoria)
 • Giesenfeld, Leo, avdelningsdirektör, (elektroteknik)
 • Gillberg, Christopher, professor (barnpsykiatri)
 • Grubb, Rune, professor (bakteriologi)
 • Grönvik, Kjell-Olov (veterinärmedicin)
 • Gunnarsson, Anders, avdelningschef (veterinärmedicin)
 • Gunnarsson, Stefan, veterinär (veterinärmedicin)
 • Gustafson, Ingvar, överläkare (anestesiologi)
 • Gustafson, Lars, professor (geriatrisk psykiatri)

H

 • Haeger-Aronsen, Birgitta, professor (yrkesmedicin)
 • Hagberg, Bo, professor (åldrande)
 • Hambraeus, Leif, professor (näringsfysiologi)
 • Hansson, Göran K., professor (molekylär medicin)
 • Hedner, Ulla, professor (koagulationssjukdomar)
 • Hellström, Anders, veterinär (veterinärmedicin)
 • Henriksson, Karl-Gösta, professor (muskelsjukdomar)
 • Herlitz, Staffan, kriminalkommissarie (fingeravtryck)
 • Hindfelt, Bengt, docent (neurologi)
 • Holgersson, Stig, biolog (kriminalteknik)
 • Holmer, Nils-Gunnar, professor (medicinsk teknik)
 • Holmstedt, Stig, veterinär (veterinärmedicin)
 • Holtås, Stig, professor (neuroradiologi)
 • Hongslo, Thorbjörn, fil.kand.(veterinärmedicin)
 • Hulthén, Lennart, docent (endokrinologi)
 • Hurvell, Bengt, professor (veterinärmedicin)
 • Högman, Claes, professor (blodgruppsserologi)

I

 • Ingvar, David H., professor (neurofysiologi)
 • Ingvar, Lars, byråchef (medicinhistoria)
 • Isacsson, Sven-Olof, professor(socialmedicin)

J

 • Jacobson, Nils-Olof, överläkare (alternativmedicin)
 • Jansson, Désirée S., veterinär (veterinärmedicin)
 • Janzon, Lars, professor (epidemiologi)
 • Jeppsson, Jan-Olof, docent (klinisk kemi)
 • Jerrhag, Daniel, leg.läkare (ortopedi)
 • Johannison, Karin, professor (medicinhistoria)
 • Johansson, Catja, docent (gastroenterologi)
 • Johansson, Kjell A., fil.kand. (medicinhistoria)
 • Johansson, Olle, universitetslektor (kiropraktik)
 • Johnson, Björnfil.dr (metadonbehandling)
 • Johnsson, John, laborator (rättskemi)
 • Jones, Wayne, docent (rättskemi)
 • Jonson, Björn, professor (klinisk fysiologi)
 • Jonsson, Nils, professor (patologi)
 • Jörnvall, Hans, professor (medicinsk kemi)

K

 • Karlson-Stiber, Christine, bitr. överläkare (klinisk toxikologi)
 • Karlsson, Jan-Erik, laborator(kriminalteknik)
 • Kjellén, Lars, professor (virologi)
 • Klingeborn, Berndt, bitr. professor (veterinärmedicin)
 • Klingenberg, Kerstin, veterinär (veterinärmedicin)
 • Klintevall, Kristina, veterinär (veterinärmedicin) (nuv. e)
 • Knave, Bengt, professor (arbetsmedicin)
 • Kopp, Ingvar, professor (kriminalteknik)
 • Krantz, Peter, docent (rättsmedicin)
 • Kronholm, Tryggve, professor (medicinhistoria)
 • Kugelberg, Jan, professor (thoraxkirurgi)
 • Kullendorff, Carl-Magnus, docent (barnkirurgi)
 • Kvist, Ulrik, docent (andrologi)

L

 • Lambert, Bo, professor (klinisk genetik)
 • Landberg, Torsten, professor (onkologi)
 • Larsson, Agne, professor (ämnesomsättningsrubbningar)
 • Larsson, K. Sune, professor (odontologi)
 • Larsson, Stig, professor (medicinhistoria)
 • Laurell, Anna-Brita, professor (immunologi)
 • Laurell, Lars, flygöverläkare (flygmedicin)
 • Leden, Ido, överläkare (reumatologi)
 • Lindal, Elisabet, veterinär (veterinärmedicin)
 • Lindberg, Bo, professor (medicinhistoria)
 • Lindblom, Bertil, professor (rättsserologi)
 • Lindgren, Björn, professor (hälsoekonomi)
 • Lindholm, Karin, chefsöverläkare (klinisk cytologi)
 • Lindquist, Bertil, professor (pediatrik)
 • Lindstedt, Eric, docent (urologi)
 • Ljungberg, Lennart, docent (medicinhistoria, psykiatri)
 • Ljungsberg, Johan (alternativmedicin)
 • Lohmander, Stefan, docent (ortopedi)
 • Lorentzon, Peter, utredningssekreterare (handikappfrågor)
 • Lorentzon, Ronny, professor (idrottsmedicin)
 • Losman, Beata, docent (medicinhistoria)
 • Lundberg, Per, fil.dr (toxikologi)
 • Lundborg, Göran, professor (handkirurgi)
 • Lundh, Bengt, docent (internmedicin) (nuv. e)
 • Lundin, Tom, docent (psykiatri)
 • Lundström, Nils Rune, professor (barnkardiologi)
 • Lönn, Yvonne, avdelningsdirektör (statistik)

M

 • Malmberg, Kerstin, överläkare (psykiatri)
 • Malmer, Christina, barnmorska (förlossningsvård)
 • Malmquist, Jörgen, docent (internmedicin)
 • Mandahl, Nils, professor (genetik)
 • Mattsson-Coll, Anders, studierektor (naprapati)
 • Melander, Arne, professor (klinisk farmakologi)
 • Messeter, Kenneth, docent (anestesiologi)
 • Mitelman, Felix, professor (medicinsk genetik)
 • Moëll, Hans, docent (medicinhistoria)
 • Moreno-Lopez, Jorge, docent (veterinärmedicin)
 • Moritz, Ulrich, professor (fysikalisk medicin och terapi)
 • Morris, Christine, leg.läkare (medicinhistoria)
 • Möller, Torgil, docent (onkologi)
 • Mörner, Torsten, statsveterinär (veterinärmedicin)
 • Mörnstad, Håkan, docent (rättsmedicin)

N

 • Nelson, Buck Dean, professor (cellbiologi)
 • Nettelbladt, Ulrika, professor (logopedi)
 • Nilsson, Lars-Göran, professor (psykologi)
 • Nilsson, Ove, professor (anatomi, embryologi)
 • Nordberg, Gunvor, avdelningsdirektör (veterinärmedicin)
 • Nordholm, Sven, f.d. rektor (pedagogik)
 • Nordström, Carl-Henrik, docent (neurokirurgi)
 • Nordström, Göran, överläkare (psykiatri)
 • Norrby, Erling, professor (virologi)
 • Norrby, Ragnar, professor (infektionssjukdomar)
 • Nosslin, Bertil, professor (nuklearmedicin)
 • Nycander, Margareta, zonterapeut (alternativmedicin)
 • Nyman, Dag, docent (koagulationslära)

O

 • Olin, Christian, professor (thoraxkirurgi)
 • Olsson, Rolf, docent (internmedicin)
 • Olsson, Tore, 1:e biolog (kriminalteknik)
 • Ormstad, Kari, docent (rättsmedicin)
 • Oscarson, Jan, docent (kirurgi)
 • Otto, Ulf, docent (psykiatri)
 • Ottosson, Jan-Otto, professor (psykiatri)
 • Owman, Christer, professor (histologi)

P

 • Persson, Bodil, distriktsläkare (medicinhistoria)
 • Persson, Hans, överläkare (toxikologi)
 • Pettersson, Ulf, professor (genetik)
 • Pontén, Jan, professor (patologi)
 • Pöyhönen, Reijo (akupunktur)

Q

 • Qvarsell, Roger, professor (medicinhistoria)

R

 • Randén, Johan, leg.läkare (allmänmedicin)
 • Ripe, Erik, docent (lungmedicin)
 • Rippe, Bengt, professor (njurmedicin)
 • Ronéus, Merike, statsveterinär (veterinärmedicin)
 • Rorsman, Hans, professor (dermatologi, venereologi)
 • Rybo, Göran, docent (obstetrik, gynekologi)
 • Rydberg, Ulf, professor (alkoholforskning)
 • Rydén, Lars, professor (kardiologi)
 • Rydholm, Anders, docent (ortopedi)
 • Rylander, Ragnar, professor (hygien)
 • Rössner, Stephan, professor (internmedicin)

S

 • Sachs, Charlotte, docent (neurologi)
 • Salford, Leif, professor (neurokirurgi)
 • Samuelsson, Gunnar, professor (farmakognosi)
 • Sandberg-Olsson, Anita (alternativmedicin)
 • von Schantz, Malcolm, fil.dr (ögats fysiologi och biokemi)
 • Scherstén, Tore, professor (kirurgi)
 • Schüller, Hans, docent (thoraxkirurgi)
 • Siesjö, Bo, professor (neurokemi)
 • Sjöberg, Nils-Otto, professor (obstetrik)
 • Sjögren, Bengt, med.dr (yrkesmedicin)
 • Sjöström, Hans, professor (medicinsk kemi)
 • Skerfving, Staffan, professor (yrkesmedicin)
 • Smedby, Björn, professor (hälso- och sjukvårdsforskning)
 • Sonesson, Bertil, docent (anatomi)
 • Stenkula, Staffan, överläkare (oftalmologi)
 • Sternby, Nils-Herman, professor (patologi)
 • Sturfelt, Gunnar, docent (reumatologi)
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor (medicinhistoria)
 • Svensson, Bengt, professor (narkotikamissbruk)
 • Svensson, Camilla, leg. sjuksköterska (trakealvård)
 • Söderlund, Greger (alternativmedicin)
 • Söderlund Leifler, Karin, med.dr (cancer och biografier)
 • Söderqvist, Thomas, docent (medicinhistoria)
 • Sörbom, Per, docent (medicinhistoria)

T

 • Tansjö, Levi, docent (medicinhistoria)
 • Thiringer, Gunnar, docent (yrkesmedicin)
 • Thulin, Ola, överläkare (narkotikamissbruk)
 • Tibblin, Gösta, professor (allmänmedicin)
 • Treiberg Berndtsson, Louise, leg. veterinär (veterinärmedicin)
 • Tunsäter, Alf, leg.läkare (allergologi)
 • Tunving, Kerstin, överläkare (narkotikamissbruk)

U

 • Uggla, Arvid, professor (parasitologi)
 • Unenge Hallerbäck, Maria, överläkare (psykiatri)
 • Ursing, Bo, docent (infektionssjukdomar)

VW

 • Wahlgren, Mats, professor (parasitologi)
 • Valentin, Jack, docent (genetik)
 • Vallbo, Åke, professor (sinnesfysiologi)
 • Valverius, Milan, docent (alkoholforskning)
 • Westin, Jan, docent (hematologi)
 • Westling, Håkan, professor (medicinhistoria)
 • Wieslander, Lars, docent (cellforskning)
 • Wigzell, Hans, professor (immunologi)
 • Wiklund, Olov, professor (internmedicin)
 • Winqvist, Gösta, professor (veterinärmedicin)
 • Voigt, Gerhard, professor (rättsmedicin)

Z

 • Zetterström, Björn, generalläkare (försvarsmedicin)
 • Zetterström, Rolf, professor (pediatrik)

Å

 • Åberg, Magnus, docent (plastikkirurgi)
 • Åman, Margareta, fil.dr (medicinhistoria)
 • Åswärd, Jörgen, naturläkare (alternativmedicin)

Ö

 • Ögren, Jan Erik, apotekare (farmaci)
 • Öwall, Bengt, professor (odontologi)

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.