fbpx

Experter och skribenter

Militärhistoria

Redaktör: Per Söderberg

A

 • Artéus, Gunnar, docent
 • Asker, Björn, fil.dr

C

 • Cronenberg, Arvid, överstelöjtnant

E

 • Ekholm, Curt, fil.dr, major
 • Eliasson, Leif, universitetsadjunkt
 • Ericson, Lars, fil.dr

F

 • Flemberg, Johan, fil.dr

G

 • Grandin, Gunnar, konteramiral

H

 • Hællquist, Karl-Reinhold, fil.lic.
 • Hammers, Peter, adjunkt
 • Herlitz, Carl, överste
 • Hjärpe, Jan, professor
 • Häggman, Bertil, jur.kand.

K

 • von Konow, Jan, fil.lic.

L

 • Larsson, Inga, adjunkt

N

 • Norberg, Erik, riksarkivarie

R

 • Rojas, Mauricio, fil.dr
 • Rosén, Staffan, professor
 • Runnberg, Bertil, överste 1:a graden

S

 • Sjöberg, Bengt, överste 1:a graden
 • Stjernberg, Gustaf, direktör
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor
 • Svensson, Tommy, professor
 • Söderpalm, Sven Anders, professor

VW

 • Wennerholm, Bertil, överingenjör

Z

 • Zander, Ulf, professor

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.