fbpx

Experter och skribenter

Musik

Redaktör: Per Söderberg

A

 • Aghed, Jan, journalist (country and western)
 • Agrell, Alexander, journalist (jazz)
 • Ahlstedt, Eva, fil.dr
 • Andersson, Greger, professor
 • Asplund, Anneli, fil.mag.
 • Axelsson, Olof, musiketnolog (afrikansk musik)

B

 • Berger, Sven, fil.kand. (musikinstrument)
 • Bernskiöld, Hans, fil.dr
 • Björnberg, Alf, professor (rock, populärmusik)
 • Blomquist, Gunvor, f.d. kulturredaktör
 • Blomqvist, Jerker, professor
 • Bohlin, Folke, professor
 • Bohman, Stefan, fil.dr, museichef
 • Breithel, Ingemar, redaktör
 • Brilioth, Erik-Gustaf (slaginstrument)
 • Brolinson, Per-Erik, docent
 • Broman Åkesson, Johanna, fil.dr

C

 • Carlsson, Anders, fil.dr

D

 • Dahl, Håkan, fil.kand.
 • Davidsson, Hans, fil.dr (orgel)
 • De Geer, Ingrid, docent
 • Dunkels, Irena, fil.dr

E

 • Edén, Viggo, musikledare (klaverinstrument)
 • Edling, Anders, fil.dr
 • Edström, Karl-Olof, professor
 • Einarsson, Mats, musikproducent
 • Ekenberg, Anders, docent
 • Ekström, Per, redaktör (opera)
 • Ellegaard, Mogens, professor (dragspel)
 • Ellerström, Jonas, fil.kand.
 • Engström, Bengt Olof, musikdirektör, f.d. konserthuschef
 • Engström, Åke, musikdirektör
 • Eriksson, Ola, universitetslektor (musikteori)
 • Eriksson, Pål (jazz)
 • Eriksson, Tore, fil.dr

F

 • Fischer, Fredrik, journalist (musikal)
 • Fornäs, Johan, professor
 • Fölsch, Rolli (rock)

G

 • Gabrielsson, Alf, professor
 • Gademan, Göran, docent (opera)
 • af Geijerstam, Claes, fil.dr
 • Gerber, Maynard, kantor
 • Grandin, Ingemar, fil.dr (asiatisk musik)

H

 • Hall, Lennart, professor (musikteori)
 • Hallgren, Lars, fil.kand.
 • Hambræus, Bengt, professor
 • Hammarlund, Anders, docent
 • Hansson, Anders, redaktör
 • Haslum, Bengt, fil.kand. (operett)
 • Hedblad, Lars, musikskriftställare
 • Hedin, Östen, bibliotekarie (rock)
 • Hedwall, Lennart, fil.dr
 • Helenius-Öberg, Eva, fil.dr
 • Hellqvist, Per-Anders, musikskriftställare
 • Henriksson, Sten, fil.dr
 • Hofsten, Sune, bibliotekarie (opera)

I

 • Ivarsdotter-Johnson, Anna, bitr. professor

J

 • Jacobson, Staffan, fil.kand.
 • Jacobsson, Stig, musikjournalist
 • Jahja, Rosman, redaktör (rock)
 • Jansson, Sven Bertil, docent
 • Jersild, Margareta, docent
 • Johansson, Kjell A., fil.kand.
 • Johansson, Tommy C., musiker (gitarr) Jonsson, Bengt R., professor
 • Järv, Harry, fil.dr

K

 • Karlsson, Henrik, fil.dr.
 • Kask, Jan, fil.kand.
 • Kjellberg, Erik, professor
 • von Konow, Albrekt, fil.kand. (jazz)

L

 • Larsén, Carlhåkan, redaktör
 • van der Lee, Pedro, fil.kand. (latinamerikansk musik)
 • Lewenhaupt, Inga, fil.dr
 • Liljencrants, Johan, tekn.dr
 • Lilliestam, Lars, professor (rock)
 • Lindberg, Boel, professor
 • Lindström, Sven (rock)
 • Ling, Jan, professor
 • Lund, Cajsa S., fil.kand. (musikarkeologi)
 • Lundberg, Dan, docent
 • Lundström, Håkan, fil.dr (asiatisk musik)

M

 • Malm, Krister, docent
 • Malmqvist, Stefan, musikjournalist (rock)
 • Mattsson, Christina, fil.kand.
 • Meiling, Jakob G. (rock)

N

 • Nilsson, Anne-Marie, docent
 • Nordmark, Dag, professor
 • Norlén, Håkan, redaktör

O

 • Olander, Staffan, bankdirektör (rock)

P

 • Persson, Lennart, musikskribent (rock)

R

 • Ralf, Klas, redaktör (opera)
 • Ramsten, Märta, docent
 • Ranung, Björn, fil.lic.
 • Reimers, Lennart, professor
 • Reinholdsson, Peter, fil.dr (jazz)
 • Ronström, Owe, professor
 • Rudén, Jan Olof, fil.lic.
 • Räftegård, Börje, fil.dr (jazz)
 • Rörby, Margareta, fil.kand.

S

 • Sandgren, Emil, musikjournalist
 • Scherwin, Johan, musikjournalist (jazz)
 • af Schmidt, Frans, redaktör
 • Seppälä, Hilkka, fil.dr
 • Sjöberg, Paul-Christian, musikbibliotekarie
 • Sjögren, Henrik, redaktör
 • Skans, Per, redaktör
 • Stenholm, Björn, docent
 • Stinnerbom, Leif, musikantikvarie
 • Stockfelt, Ola, professor
 • Sundberg, Johan, professor (musikakustik)
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor

T

 • Tagg, Philip, docent (filmmusik)
 • Tapper, Michael, fil.dr (filmmusik)
 • Tegner, Elisabeth, fil.kand. (rock)
 • Ternhag, Gunnar, professor
 • Tidemalm, Dag, fil.mag.

VW

 • Werkmäster, Barbro, fil.kand., författare
 • Wiklund, Anders, professor
 • Wikman, Bertil, universitetslektor, konsertpianist
 • Wiman, Ulf (rock)

Z

 • Zetterholm, Finn, författare, fil.kand.

Å

 • Åhlén, Carl-Gunnar, musikredaktör, fil.dr

Ö

 • Öhrström, Eva, professor

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.