fbpx

Experter och skribenter

Pedagogik och undervisning

Redaktör: Olof Ollerstam

A

 • Agélii (Norberg), Eriq, journalist
 • Ahlquist, Eva Maria, universitetsadjunkt
 • Anderberg, Stefan, fil.kand.
 • Andersson, Gösta, sameskolinspektör
 • Andersson, Stig, docent
 • Andersson, Örjan, informationschef
 • Andreasson, Jan, enhetschef
 • Andrén, Carl-Gustaf, f.d. universitetskansler
 • Asker, Björn, fil.dr

B

 • Babic-Odlander, Lidija, redaktör
 • Bergstedt, Gunilla, fil.mag.
 • Björck, Henrik, fil.dr
 • Björck, Staffan, professor
 • Björklund, Elisabeth, universitetslektor
 • Book, Tommy, docent
 • Boye-Møller, Monica, förvaltningschef
 • Bron, Agnieszka, professor
 • Brundenius, Claes, docent
 • Brundin, Birgitta, universitetsadjunkt
 • Brändström, Dan, direktör

C

 • Carlgren, Frans, fil.lic.

D

 • Dahlgren, Lars Owe, professor

E

 • Edlund, Claes, professor
 • Eklund, Karin, fil.mag.
 • Eklund, Margareta
 • Eklundh, Peter, universitetsadjunkt
 • Ekman, Martin, docent
 • Elgemyr, Göran, redaktör
 • Elvin, Sten, civilingenjör
 • Engquist, Olle, länsskolinspektör
 • Eriksson, Sören, universitetsadjunkt

F

 • Flinck, Rune, docent
 • Frete, Alicia, fil.mag.
 • Furuland, Lars, professor

G

 • Germundsson, Tomas, fil.dr
 • Gran, Bertil, docent
 • Gustafsson, Ingemar, bitr. avdelningschef
 • Gustafsson, Jan-Eric, professor

H

 • Hagström, Björn, professor
 • Hamber, Hans, utbildare, konsult
 • Hammar, Åsa, rektor
 • Hellner, Anders, redaktör
 • Henriksson, Karin, departementssekreterare
 • Herrström, Gunnar, docent
 • Hjelmquist, Erland, professor
 • Holmberg, Börje, professor
 • Holmén, Hans, fil.dr
 • Hult, Jan, professor
 • Hultin, Mats, skolråd
 • Huovinen, Sulo, fil.kand.
 • Husén, Torsten, professor
 • Hydén, Lars-Christer, docent
 • Håkansson, Gisela, docent
 • Härnqvist, Kjell, professor

I

 • Ingelstam, Lars, professor
 • Ingvar, Lars, byråchef

J

 • Jakobsson, Arne, docent
 • Johansson, Gunnel, avdelningsdirektör
 • Johansson, Inge, studierektor
 • Johansson, Jan-Erik, fil.dr
 • Johansson, Lars, förvaltningschef
 • Jonsson, Inge, professor

K

 • Karlsson, Cristina, informationssekreterare
 • Karlsson, Jan-Sture, fil.mag.
 • Karlsson, Klas-Göran, docent
 • Knuthammar, Christer, överbibliotekarie
 • Korlén, Gustav, professor emer.
 • Kraft, Jan, rektor
 • Kristjánsson, Guðmundur, byrådirektör
 • Krogh Petersen, Bent, konsulent
 • Krokfors, Christer, universitetsadjunkt
 • Kroksmark, Tomas, professor
 • Kyle, Gunhild, professor
 • Küng, Andres, författare
 • Kärrby, Gunni, docent

L

 • Landberg, Hans, professor
 • Larsson, Lars-Olof, professor
 • Larsson, Staffan, professor
 • Larsson, Sven-Arne, f.d. skolinspektör
 • Larsson, Ursula, utländsk lektor
 • Lazarescu, Radu, fil.kand.
 • Leander, Per, byråchef
 • Lema, Antoine, fil.dr
 • Lind, Agneta, enhetschef
 • Lindberg, Staffan, docent
 • Lindström, Nils-Anders, bitr. skoldirektör
 • Loberg, Elisabet, fil.kand.
 • Lorentzon, Peter, utredningssekreterare
 • Losman, Beata, docent
 • Lundberg, Ingvar, professor
 • Lundh, Tina, journalist
 • Lötmarker, Ruth, universitetslektor

M

 • Macek, Ivana, fil.kand.
 • Marklund, Sixten, professor
 • Marton, Ference, professor
 • Masoliver, Joaquín, fil.mag.
 • Melén, Birgitta, redaktör
 • Mårtensson, Solveig, docent

N

 • Naranjo, Eduardo, fil.kand.
 • Norberg, Siv, universitetsadjunkt
 • Norborg, Knut, docent
 • Nordholm, Sven, rektor
 • Nordström, Gert Z., professor
 • Nyholm, Monica, ekon.mag.

O

 • Odelholm, Hans, avdelningsdirektör
 • Oderstedt, Ingemar, konsult
 • Olofsson, Joakim, civilekonom
 • Olsson, Maj-Lis, barnavårdslärare

P

 • Pettersson, Ove, professor
 • Pilotti, Anne-Marie, kanslichef
 • Pilström, Helen, undervisningsråd

R

 • Richardson, Gunnar, professor
 • Rundquist, Franz-Michael A., fil.dr
 • Rystad, Göran, professor

S

 • Sabatakakis, Vassilios, fil.kand.
 • Sandin, Bengt, professor
 • Schyl-Bjurman, Gertrud, fil.dr
 • Selander, Staffan, docent
 • Selander, Sven-Åke, professor
 • Selin Lindgren, Eva, professor
 • Sellström, Tor, fil.kand.
 • Sjöberg, Örjan, fil.dr
 • Stjernberg, Gustaf, direktör
 • Stjernquist, Nils, professor
 • Strange, John, prorektor
 • Strinnholm, Curt, universitetsadjunkt
 • Sträng, Gunnel, ombudsman
 • Stukát, Karl-Gustaf, professor
 • Sundberg, Torsten, inform. sekreterare
 • Sundin, Bosse, professor
 • Sundström, Niclas, fil.kand.
 • Svanberg, Ingvar, fil.lic.
 • Svenonius, Britt Marie, univ.lektor
 • Svensson, Ove, bitr. skolinspektör
 • Svensson, Thomas, informationschef
 • Söderpalm, Sven Anders, professor

T

 • Tamm, Maare, fil.dr
 • Teveborg, Lennart, generaldirektör
 • Thavenius, Jan, docent
 • Thelin, Bengt, fil.dr, teol.lic.
 • Thomasson, Lars, rektor
 • Tingbjörn, Gunnar, univ.lektor
 • Tuijnman, Albert, fil.dr
 • Tveit, Knut, professor

VW

 • Wachtmeister, Claes-Adam, redaktör
 • Wallerius, Bengt, fil.dr
 • Wallin, Erik, professor
 • Wedman, Ingemar, professor
 • Willke, Ingeborg, professor

Z

 • Zander, Ulf, fil.kand.

Ö

 • Östman, Marika
 • Öwall, Bengt, professor

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.