fbpx

Experter och skribenter

Psykologi

Redaktör: Låtta Skogh

A

 • Agrell, Jan, professor
 • Ahlström, Richard, fil.dr
 • Andersen, Jon Aarum, ekon.dr
 • Andersson, Gerhard, professor
 • Archer, Trevor, professor
 • Armelius, Bengt-Åke, professor
 • Arn, Ingemar, leg.psykoterapeut
 • Aronsson, Gunnar, leg.psykolog
 • Aronsson, Karin, professor

B

 • Bartfai, Aniko, docent
 • Berg, Lars-Erik, docent
 • Bergström, Sten Sture, professor
 • Beskow, Per, docent
 • Boalt Boethius, Siv, docent
 • Borg, Gunnar, professor
 • Brehmer, Berndt, professor
 • Bäckman, Lars, docent
 • Börjesson, Erik, docent

C

 • Carlbring, Per, professor, leg.psykolog
 • Carlsson, Sven G., professor
 • Cederblad, Marianne, professor
 • Christianson, Sven-Åke, docent

D

 • Danielsson, Allis, leg.psykolog
 • Drake, Birger, docent
 • Dunér, Anders, docent

E

 • Eisler, Hannes, professor
 • Ekehammar, Bo, professor
 • Ekvall, Göran, professor

F

 • Falk, Kati, leg.prykolog
 • Frankenhaeuser, Marianne, professor

G

 • Gabrielsson, Alf, docent
 • Geels, Antoon, professor
 • Gieser, Suzanne, fil.dr
 • Gillberg, Christopher, professor
 • Goude, Gunnar, professor
 • Grillner, Sten, professor
 • Gustafson, Lars, professor
 • Gustafsson, Jan-Eric, professor
 • Gärdenfors, Peter, professor
 • Gärling, Tommy, professor
 • Göransson, Kerstin, leg.psykolog

H

 • Hallerstedt, Gunilla, docent
 • Hallsten, Lennart, fil.lic.
 • Hansen, Stefan, docent
 • Heimann, Mikael, docent
 • Hellström, Åke, docent
 • Hessle, Sven, professor
 • Hesslow, Germund, docent
 • Hjelmqvist, Erland, professor
 • Hugdahl, Kenneth, professor
 • Hultkrantz, Åke, professor
 • Husén, Torsten, professor
 • Hwang, Philip, professor
 • Hydén, Lars-Christer, professor
 • Härnqvist, Kjell, professor

J

 • Jakobsson, Sten W., docent, chefsöverläkare
 • Jansson, Gunnar, docent
 • Johansson, Gunn, professor
 • Johansson, Per Magnus, docent, leg. psykolog och psykoterapeut
 • Johnson, Martin, professor
 • Johnson, Per, docent, leg.psykolog

K

 • Karlsson, Gunnar, docent
 • Kebbon, Lars, docent
 • Küller, Rikard, docent

L

 • Larsson, Gerry, professor
 • Larsson, Knut, professor
 • Leikrans, Sonja, leg.psykolog,
 • leg.psykoterapeut
 • Lennerlöf, Lennart, professor
 • Leymann, Heinz, docent
 • Liedström, Susanne, fil.dr
 • Linton, Steven, docent
 • Lundberg, Ingvar, professor
 • Lundh, Lars-Gunnar, universitetslektor
 • Lundin, Tom, docent

M

 • Magnusson, David, professor
 • Malmgren, Helge, docent
 • Malmström, Cajsa, journalist
 • Molander, Bo, docent
 • Montgomery, Henry, professor
 • Mårdberg, Bertil, professor

N

 • Nilsson, Lars-Göran, professor
 • Nystedt, Lars, professor

O

 • Odelstad, Jan, docent
 • Ohlsson, Thomas, leg.psykolog
 • Olofsson, Birgitta Knutsdotter, docent
 • Olweus, Dan, professor
 • Ottosson, Jan-Otto, professor

P

 • Parker, Adrian, docent
 • Pedersen, Nancy, docent

R

 • Risberg, Jarl, professor
 • Rosén, Anne-Sofie, docent
 • Rosengren, Karl Erik, professor
 • Runeson, Sverker, docent
 • Rydén, Olof, professor
 • Rönnberg, Jerker, docent
 • Rönnberg, Sten, professor em.

S

 • Sjöberg, Lennart, professor
 • Sjödén, Per-Olow, professor
 • Smith, Gudmund, professor
 • Stattin, Håkan, professor
 • Stenberg, Georg, docent
 • Strangert, Bo, universitetslektor
 • Sylvander, Inga, fil.dr

T

 • Tamm, Maare, fil.dr
 • Törestad, Bertil, universitetslektor

U

 • Ursin, Holger, professor

VW

 • Wallner, Teut, leg.psykolog
 • Westerlundh, Bert, docent
 • von Wright, Johan, professor
 • Wärneryd, Karl-Erik, professor

Å

 • Åkerstedt, Torbjörn, professor

Ö

 • Öhman, Arne, professor
 • Öst, Lars-Göran, professor

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.