fbpx

Experter och skribenter

Socialpolitik, socialt arbete, hälso- och sjukvård

Redaktör: Anders Hansson

A

 • Agnéus, Hans, avdelningsdirektör
 • Alm-Mårding, Britta, föreståndare
 • Anderberg, Stefan, fil.dr
 • Andersson, Agnes, fil.kand.
 • Andersson, Bengt, psykolog
 • Andersson, Gunvor, docent, universitetslektor
 • Andersson, Kerstin, inf.sekr.

B

 • Bakk, Ann, leg.psykolog
 • Batel, Amadeu, lektor
 • Bentzer, Mikael, jurist
 • Björvell, Hjördis, professor
 • Boalt Boëthius, Siv, docent
 • Bodin, Gunilla, direktör
 • Bohm, Eva, fil.lic.
 • Bonair, Ann, avdelningsdirektör
 • Book, Tommy, docent
 • Borgenhammar, Edgar, professor
 • Brodd, Sven-Erik, docent
 • Brundenius, Claes, docent
 • Burman, Ingemar, avdelningsdirektör

C

 • Carlberg, Ann-Charlotte, leg.psykolog
 • Carlgren, Frans, fil.lic.
 • Carlson, Dorrit, redaktör
 • Cederblom, Staffan, leg.läkare
 • Cedersund, Elisabet, professor
 • Cederqvist, Siv, avdelningsdirektör
 • Clemens, Annika, informatör
 • Crafoord, Clarence, överläkare
 • Cullberg, Johan, professor

D

 • Dahlberg, Anita, universitetslektor
 • Dahlöf, Lars-Gösta, docent
 • Denvall, Verner, universitetslektor
 • Djurfeldt, Göran, docent

E

 • Edlund, Claes, professor
 • Ehnfors, Margareta, docent, universitetslektor
 • Ekensteen, Vilhelm, utredningssekr.
 • Ekman, Martin, docent
 • Elgemyr, Göran, redaktör
 • Elmér, Åke, professor
 • Engström, Gunnar, kriminalvårdsdirektör
 • Envall, Elis, handläggare
 • Eriksson, Robert, professor
 • Erlandsson, Ulf, universitetslektor
 • Evander, Carl Johan, redaktör

F

 • Flinck, Rune, docent
 • Frete, Alicia, fil.mag., M.A.

G

 • Gerner, Kristian, professor
 • Gesser, Bengt, professor
 • Grenholm, Carl-Henric, docent
 • Gustafson, Ingvar, överläkare

H

 • Hagström, Björn, professor
 • Hamrin, Elisabeth, professor
 • Hællquist, Karl-Reinhold, fil.lic.
 • Henriksson, Evert, hörselvårdskonsulent
 • Henrysson, Sara, fil.kand.
 • Hermeren, Göran, professor
 • Hessle, Sven, professor
 • Hibell, Björn, fil.dr
 • Hilte, Mats, docent, universitetslektor
 • Holmberg, Barbro, socionom (e)
 • Holmén, Hans, fil.dr
 • Holmer, Nils-Gunnar, professor
 • Hovelius, Birgitta, professor
 • Hultin, Mats, skolråd
 • Hägerstrand, Torsten, professor
 • Höjeberg, Pia, leg.barnmorska
 • Höjer, Bengt, docent

I

 • Ingvar, David H., professor
 • Ingvar, Lars, byråchef
 • Isacsson, Sven-Olof, professor (e)

J

 • Jacobsson, Eva, direktör
 • Jakobsson, Arne, docent
 • Jansson, Eivor, vårdlärare (e)
 • Janzon, Lars, professor
 • Johansson, Gunnel, avd.direktör
 • Johansson, Lars, förvaltningschef
 • Jonsson, Lars, ambassadråd
 • Jonsson, Nils, professor

K

 • Karlefors, Christina, vårdgymn.lärare
 • Kebbon, Lars, docent
 • Kellner, Joakim, departementssekreterare
 • Kristjánsson, Guðmundur, byrådirektör
 • Krokfors, Christer, universitetsadjunkt
 • Kyle, Gunhild, professor
 • Küng, Andres, författare
 • Kärrby, Gunni, docent

L

 • Larsson, Stig, professor (e)
 • Lema, Antoine, fil.dr
 • Levenstam, Anna-Karin, fil.kand., fil.mag.
 • Lidén, Doris, rektor
 • Lindahl, Katarina, generalsekreterare
 • Lindberg, Jakob, departementsråd
 • Linde, Gunnel, författare
 • Lindén, Gunilla, psykolog
 • Lindholm, Micael, journalist
 • Lindqvist, Bengt, f.d. statsråd
 • Lindström, Inga-Britt, arbetsterapeut
 • Lindström, Nils-Anders, biträdande skoldirektör
 • Lingås, Lars Gunnar, fil.dr
 • Lorentzon, Peter, utredare
 • Lund, Jørgen, fuldmægtig
 • Lundberg, Svante, fil.dr
 • Lundh, Bengt, docent
 • Lundh, Tina, journalist
 • Lötmarker, Ruth, universitetslektor

M

 • Macek, Ivana, fil.kand.
 • Malaki, Akhil
 • Meeuwisse, Anna, universitetslektor
 • Moëll, Hans, docent
 • Moritz, Ulrich, professor
 • Morris, Christine, leg. läkare
 • Mårtensson, Solveig, docent

N

 • Naranjo, Eduardo, fil.dr
 • Nergaard, Anders, fil.dr
 • Nilsson, Gunnar, universitetslärare
 • Norberg, Siv, universitetsadjunkt
 • Numhauser-Henning, Ann, professor
 • Nyholm, Monica, ekon.mag.
 • Nyström, Anne, vårdhögskolelärare

O

 • Oderstedt, Ingemar, konsult (e)
 • Olofsson, Gunnar, professor
 • Olofsson, Joakim, civilekonom
 • Olsson, Anita, informationssekreterare
 • Olsson, Maj-Lis, barnavårdslärare
 • Olsson Hort, Sven E., docent
 • Ottosson, Jan-Otto, professor (e)

P

 • Parke, Jan, företagsläkare
 • Petersson, Jan, docent
 • Pettersson Engström, Gun-Gerd, rektor

Q

 • Quarsell, Roger, professor

R

 • Rahm Hallberg, Ingalill, professor
 • Retsö, Dag, fil.kand.
 • Rexed, Ingemar, hovrättsråd
 • Riemenschneider, Enid, konsulent
 • Ronnby, Alf, docent
 • Rundquist, Franz-Michael A., fil.dr
 • Rybo, Göran, docent
 • Rydberg, Ulf, professor
 • Rystad, Göran, professor
 • Rönnberg, Jerker, docent

S

 • Sabatakakis, Vassilios, fil. kand.
 • Schyl-Bjurman, Gertrud, fil.dr
 • Schön-Ohlsson, Christina, leg. sjukgymnast
 • Segesten, Kerstin, fil.dr
 • Segræus, Vera, fil.dr
 • Sellström, Tor, fil.kand.
 • Sjöberg, Örjan, fil.dr
 • Smedby, Björn, professor
 • Stenkula, Staffan, överläkare
 • Strinnholm, Curt, högskoleadjunkt
 • Sträng, Gunnel, ombudsman
 • Strömberg, Ingrid, informatör
 • Sundström, Niclas, fil.kand.
 • Svanberg, Ingvar, fil.lic.
 • Swärd, Hans, docent
 • Sylvander, Inga, fil.dr

T

 • Ternestedt Östman, Britt-Marie, dr med.vet.
 • Teveborg, Lennart, generaldirektör
 • Thulin, Ola, överläkare
 • Tibblin, Gösta, professor
 • Tunving, Kerstin, överläkare

U

 • Utberg, Rolf, socionom

VW

 • Wachtmeister, Claes-Adam, redaktör
 • Wadensjö, Eskil, professor
 • Weibull, Lennart, professor
 • Wengraf, Ulla, sjuksköterska
 • Werkö, Lars, professor
 • Westin, Rolf, enhetschef (handikappfrågor)
 • Widmalm, Sven, fil.dr
 • Wigzell, Hans, professor
 • Wilde Larsson, Bodil
 • Willman, Ania, fil.dr, universitetslektor
 • Wilzén, Monica, leg. sjuksköterska
 • Vogel, Margareta, hörselvårdsassistent
 • Wollbrand, Sigbrit, undervisningsråd

Ö

 • Östlinder, Gerthrud, leg.sjuksköterska

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.