fbpx

Experter och skribenter

Språk

Redaktör: Rebecka Randler

A

 • Ahlgren, Inger, docent
 • Allén, Sture, professor
 • Allwood, Jens, professor
 • Anderberg, Stefan, fil.kand.
 • Andersson, Lars-Gunnar, professor
 • Andersson, Sven-Gunnar, professor
 • Andersson, Thorsten, professor
 • Anward, Jan, docent
 • Asztalos, Monika, docent

B

 • Barddal, Johanna, B.A.
 • Benson, Sven, professor
 • Bergman, Brita, professor
 • Bergman, Jan, professor
 • Blomqvist, Jerker, professor
 • Boström, Ingemar, professor
 • Boyd, Sally, docent
 • Bruce, Gösta, professor
 • Bucher, Anna-Lena, fil.kand.

C

 • Calissendorff, Karin, fil.lic.
 • Cassirer, Peter, docent

D

 • Dahl, Adolf, universitetsadjunkt
 • Dahl, Östen, professor
 • Delsing, Lars-Olof, docent
 • Dooley Collberg, Sheila, fil.dr

E

 • Edlund, Lars-Erik, professor
 • Ejerhed, Eva, professor
 • Ekman, Martin, docent
 • Elert, Claes-Christian, professor
 • Ellegård, Alvar, professor
 • Elmevik, Lennart, professor
 • Englund-Dimitrova, Birgitta, docent
 • Engstrand, Olle, docent

F

 • Fant, Lars, professor
 • Fraurud, Kari, docent
 • Frykman, Erik, professor

G

 • Gavare, Rolf, docent
 • Granström, Björn, professor
 • Gren-Eklund, Gunilla, professor
 • Gustavsson, Sven, professor
 • Gyllin, Roger, universitetslektor
 • Gårding, Eva, professor
 • Gärdenfors, Peter, professor

H

 • Hagström, Björn, professor
 • Hallberg, Göran, docent
 • Hedin, Lars Magnus, fil.mag.
 • Hellberg, Staffan, professor
 • Hjelmquist, Erland, professor
 • Holm, Gösta, professor
 • Holthoer, Rostislav, professor
 • Horne, Merle, docent
 • Hyltenstam, Kenneth, professor

J

 • Jacobsson, Gunnar, professor
 • Janson, Tore, professor
 • Johannesson, Kurt, professor
 • Johannesson, Rolf, professor
 • Johanson, Lars, professor
 • Jonasson, Kerstin, professor
 • Jonsson, Hans, professor
 • Josephson, Folke, professor

K

 • Karlgren, Hans, docent
 • Karlsson, Hugo, arkivchef
 • Koptjevskaja Tamm, Masja, docent
 • Kotsinas, Ulla-Britt, professor
 • Kronholm, Tryggve, professor

L

 • Larsson, Anna, fil.dr
 • Larsson, Lars-Gunnar, professor
 • Lindberg-Wada, Gunilla, professor
 • Lindblom, Björn, professor
 • Linell, Per, professor
 • Ljung, Magnus, professor
 • Lodhi, Abdulaziz, universitetslektor
 • Lundberg, Bengt A., universitetslektor

M

 • Malmqvist, Göran, professor
 • McAllister, Robert, fil.dr
 • Melchers, Gunnel, docent
 • Michelsson, Katarina, med.dr
 • Mobärg, Mats, fil.dr
 • Mral, Brigitte, docent

N

 • Nauclér, Kerstin, docent
 • Nordberg, Bengt, professor

O

 • O’Corráin, Ailbhe, docent

P

 • Packalén, Malgorzata Anna, professor
 • Parkvall, Mikael, fil.mag.
 • Paulsson, Olof, docent
 • Pedersén, Olof, docent
 • Peterson, Lena, professor
 • Pettersson, John Sören, universitetslektor
 • Pettersson, Thore, docent

R

 • Ralph, Bo, professor
 • Rendahl, Anne-Charlotte, fil.kand.
 • Retsö, Jan, professor
 • Reuter, Mikael, fil.lic.
 • Rivano, Emilio, fil.dr
 • Rosén, Staffan, professor
 • Rúke-Dravina, Velta, professor
 • Rudawski, Michal, dipl.ing.
 • Rudberg, Stig Y., professor

S

 • Sabatakakis, Vassilios, fil.kand.
 • Scherp, Lambert, fil.kand.
 • Sigurd, Bengt, professor
 • Sjögård, Erik, fil.mag.
 • Sjölander, Sverre, docent
 • Slotte, Peter, docent
 • Smith, William, docent
 • Stroud, Christopher, fil.dr
 • Suneson, Carl, docent
 • Svantesson, Jan-Olof, professor
 • Svartvik, Jan, professor
 • Söderbergh, Ragnhild, professor
 • Söhrman, Ingmar, docent

T

 • Teleman, Ulf, professor
 • Tjäder, Börje, professor
 • Traunmüller, Hartmut, docent

U

 • Utas, Bo, professor

VW

 • Vamling, Karina, fil.dr
 • Wande, Erling, professor
 • Westman, Margareta, professor
 • Wikén Bonde, Ingrid, docent
 • Wollin, Lars, docent

Å

 • Århem, Kaj, professor

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.