NE Nationalencyklopedin AB

Statsvetenskap och politik

Redaktör: Sanna Trygg

A

  • Agrell, Wilhelm, docent
  • Albinsson, Per, fil.dr
  • Alinder, Orvar, avdelningschef
  • Alvstam, Claes-Göran, professor
  • Ambjörnsson, Ronny, professor
  • Améen, Lennart, docent
  • Amer, Ramses, docent
  • Andersson, Hans E., doktorand
  • Andrén, Carl-Gustaf, f.d. universitetskansler
  • Andrén, Nils, professor
  • Anrup, Roland, professor
  • Asker, Björn, fil.dr

B

  • Babic-Odlander, Lidija, redaktör
  • Bengtsson, Jesper, redaktör
  • Bergman, Erland, kanslichef
  • Bernitz, Ulf, professor
  • Berns, Lennart, överstelöjtnant
  • Birgersson, Bengt Owe, docent
  • Birnbaum, Simon, fil.dr
  • Bjurulf, Bo, docent
  • Björlin, Lars, fil.lic.
  • Blombäck, Sofie, fil.dr
  • Boussard, Caroline, fil.mag.
  • Bramstång, Gunnar, professor
  • Brandell, Inga, fil.dr
  • Bring, Ove, professor
  • Bågenholm, Andreas, universitetslektor

C

  • Cramér, Per, docent
  • Cronenberg, Arvid, överstelöjtnant

D

  • Dalén, Uno, redaktör
  • Du Rietz, Jan, journalist
  • Dulic, Tomislav, doktorand

E

  • af Edholm, Erik, docent
  • Edström, Bert, fil.dr
  • Eduards, Maud, professor
  • Ehrencrona, Olof, redaktör
  • Ekholm, Curt, fil.dr, major
  • Ekman, Martin, docent
  • Elgström, Ole, universitetslektor
  • Eliasson, Leif, universitetsadjunkt
  • Elmér, Åke, professor
  • Engberg, Katarina, departementsråd
  • Erlingsson, Gissur, universitetslektor

F

  • Falk, Maria, redaktör
  • Falkemark, Gunnar, docent
  • Frandsen, Karl-Erik, docent
  • Franzén, Christer, fil.dr
  • Frykman, Erik, professor em.
  • Furubrant, Kerstin, redaktör

G

  • Gahrton, Per, fil.dr
  • Gardell, Mattias, fil.dr
  • Gerner, Kristian, professor
  • Gunnarson, Carina, fil.dr
  • Gustafsson, Agne, universitetslektor
  • Gustafsson, Harald, professor
  • Gustafsson, Karl Erik, professor
  • Gustavsson, Jakob, fil.dr

H

  • Hællquist, Karl-Reinhold, fil.lic.
  • Hafström, Jonas, jur.kand.
  • Hagman, Ulf, redaktör
  • Hammar, Tomas, professor
  • Hansson, Anders, redaktör
  • Halkjaer, Erik, journalist
  • Halldén, Philip, fil.dr
  • Hallenberg, Jan, professor
  • Harrison, Dick, docent
  • Hart, Tom, professor
  • Hejzlar, Zdenek, journalist
  • Hellner, Anders, redaktör
  • Herolf, Gunilla, doktorand
  • Hettne, Björn, professor
  • Hinnemo, Torgny, journalist
  • Hjärpe, Jan, professor
  • Holmberg, John-Henri, bokförläggare
  • Holmberg, Sören, professor
  • Holmertz, Gert, journalist
  • Hubendick, Bengt, professor
  • Huldt, Bo, professor
  • Huldt, Marianne, fil.kand.
  • Hultquist, Owe, fil.kand.
  • Häger, Bengt Åke, lektor
  • Hägerdal, Hans, fil.dr
  • Häggman, Bertil, jur.kand.
  • Höglund, Lena, redaktör

I

  • Illman, Karl-Johan, professor
  • Inger, Göran, professor
  • Isaksson, Guy-Erik, docent
  • Isberg, Magnus, kanslichef

J

  • Jacobsson, Marie, jur.kand.
  • Jannisa, Gudmund, fil.dr.
  • Jerneck, Magnus, professor
  • Johansson, Karl Magnus, fil.dr
  • Johansson, Rune, professor
  • Jonasson, Gustaf, docent
  • Jonson, Lena, docent
  • Jonsson, Gabriel, docent
  • Josefsson, Göran, arkivchef

K

  • Karlsson, Ingmar, f.d. ambassadör
  • Karlsson, Klas-Göran, docent
  • Karlsson, Lena, journalist
  • Karvonen, Lauri, professor
  • Kellberg, Love, ambassadör
  • Killander, Magnus, jur.kand.
  • Kolare, Suzanne, presschef
  • von Konow, Jan, fil.lic.
  • Korsfeldt, Thomas, generaldirektör
  • Krokfors, Christer, högskoleadjunkt
  • Kronholm, Tryggve, professor
  • Kumm, Björn, journalist
  • Küng, Andres, författare
  • Lagerholm, Ingemar, fil.mag.

L

  • Lagervall, Rickard, doktorand
  • Lammers, Karl Christian, universitetslektor
  • Lapidus, John, fil.dr
  • Larsson, Inga, adjunkt
  • Larsson, Stig, professor
  • Levinsson, Claes, doktorand
  • Liedman, Sven-Eric, professor
  • Lindahl, Rutger, professor
  • Lindström, Lars, universitetsadjunkt
  • Lindvall, Johannes, professor
  • Lodenius, Anna-Lena, journalist
  • Lodin, Sven-Olof, professor
  • Lund, Aron, journalist
  • Lundahl, Bertil, fil.dr
  • Lundberg, Fredrik, journalist
  • Lundin, Lars-Erik, fil.dr
  • Lundquist, Lennart, professor
  • Lundström, Gösta, överste 1:a graden
  • Lyth, Einar, överste 1:a graden

M

  • Magnusson, Märta-Lisa, fil.dr
  • Mangold, Jacques, översättare
  • Melander, Göran, professor
  • Molin, Björn, docent
  • Montelius, Jan-Olof, fil.kand.
  • Mundebo, Ingemar, f.d. generaldirektör
  • Möller, Tommy, fil.dr
  • Möller, Ulrika, fil.dr

N

  • Nilson, Bengt, fil.dr
  • Norborg, Lars-Arne, docent
  • Nordlöf-Lagerkranz, Ulla, redaktör
  • Nordström, Marie, fil.dr
  • Nyström, Kenneth, fil.mag.
  • Nørlund, Irene, cand.mag.

O

  • Odén, Bertil, fil.lic
  • Olsson, Lars, docent

P

  • Palmberg, Maj, pol.mag.
  • Persson, Sune, docent
  • Petersson, Bo, docent
  • Petersson, Olof, professor
  • Puig i Scotoni, Pau, fil.dr

R

  • Ranebäck, Owe, redaktör
  • Ranstorp, Magnus, redaktör
  • Regnéll, Hans, professor
  • Richardson, Gunnar, professor
  • Rojas, Mauricio, fil.dr
  • Román, Mikael, fil.kand.
  • Rosén, Staffan, professor
  • Rosengren, Karl Erik, professor
  • Rubenson, Sven, professor
  • Ruin, Olof, professor
  • Rystad, Göran, professor

S

  • Salih, Khaled, fil.dr
  • Salomon, Kim, professor
  • Samuelsson, Gunnar, stiftsjurist
  • Sandin, Bengt, professor
  • Sannerstedt, Anders, docent
  • Schierenbeck, Isabell, docent
  • Schiller, Bernt, professor
  • Schmidt, Johan, journalist
  • Michael Schulz, docent
  • Schöldström, Arne, kanslichef
  • Selin Lindgren, Eva, professor
  • Semneby, Peter, ambassadråd
  • Sjöberg, Bengt, överste 1:a graden
  • Sjöberg, Hans, fil.lic.
  • Sjöberg, Tommie, fil.dr
  • Sjölin, Mats, docent
  • Sterzel, Fredrik, justitieråd
  • Stjernberg, Gustaf, direktör
  • Stjernquist, Nils, professor
  • Sturesjö, Örjan, universitetsadjunkt
  • Swahn, Jan-Öjvind, professor
  • Svantesson, Jan-Olof, professor
  • Svenonius, Torsten, civ.ing.
  • Svensson, Per, redaktör
  • Svensson, Thommy, professor
  • Swiecicki, Jakub, redaktör
  • Söderberg, Marie, fil.dr
  • Söderpalm, Sven Anders, professor

T

  • Thomasson, Lars, rektor
  • Tønnesson, Stein, dr.philos.
  • Törnquist-Pleva, Barbara, docent
  • Törnquist, Olle, docent

U

  • Uhlin, Anders, fil.dr

VW

  • Wachtmeister, Claes-Adam, redaktör
  • Wahlbäck, Krister, professor
  • Wallensteen, Peter, professor
  • Vallinder, Torbjörn, docent
  • Wallroth, Bengt, generalmajor
  • Wanek, Alexander, fil.dr
  • Vedung, Evert, professor
  • Weibull, Jörgen, professor
  • Wennergren, Bertil, lagman
  • Wessman, Lars, arkivchef
  • Wetterberg, Gunnar, direktör
  • Widfelt, Anders, fil.dr
  • Wilkens, Ann, ambassadör

Z

  • Zander, Ulf, dr
  • Zeidler-Blomberg, Beatrice, redaktör

Å

  • Ådahl, Andreas, ambassadör

Ö

  • Öjendal, Joakim, fil.lic.
  • Östberg, Kjell, docent
  • Österberg, Oscar, fil.dr