fbpx

Experter och skribenter

Statsvetenskap och politik

Redaktör: Anders Hansson

A

 • Agrell, Wilhelm, docent
 • Albinsson, Per, fil.dr
 • Alinder, Orvar, avdelningschef
 • Alvstam, Claes-Göran, professor
 • Ambjörnsson, Ronny, professor
 • Améen, Lennart, docent
 • Amer, Ramses, docent
 • Andersson, Hans E., doktorand
 • Andrén, Carl-Gustaf, f.d. universitetskansler
 • Andrén, Nils, professor
 • Anrup, Roland, professor
 • Asker, Björn, fil.dr

B

 • Babic-Odlander, Lidija, redaktör
 • Bengtsson, Jesper, redaktör
 • Bennich-Björkman, Li, professor
 • Bergman, Erland, kanslichef
 • Bernitz, Ulf, professor
 • Berns, Lennart, överstelöjtnant
 • Birgersson, Bengt Owe, docent
 • Birnbaum, Simon, fil.dr
 • Bjereld, Ulf, professor
 • Bjerregaard, Petter, journalist
 • Bjurulf, Bo, docent
 • Björlin, Lars, fil.lic.
 • Blombäck, Sofie, fil.dr
 • Blomgren, Magnus, docent
 • Boussard, Caroline, fil.mag.
 • Bramstång, Gunnar, professor
 • Brandell, Inga, fil.dr
 • Bring, Ove, professor
 • Bågenholm, Andreas, universitetslektor

C

 • Cramér, Per, docent
 • Cronenberg, Arvid, överstelöjtnant

D

 • Dalén, Uno, redaktör
 • Du Rietz, Jan, journalist
 • Dulic, Tomislav, doktorand

E

 • af Edholm, Erik, docent
 • Edström, Bert, fil.dr
 • Eduards, Maud, professor
 • Ehrencrona, Olof, redaktör
 • Ekholm, Curt, fil.dr, major
 • Ekman, Martin, docent
 • Elgström, Ole, universitetslektor
 • Eliasson, Leif, universitetsadjunkt
 • Elmér, Åke, professor
 • Engberg, Katarina, departementsråd
 • Erlingsson, Gissur, universitetslektor

F

 • Falk, Maria, redaktör
 • Falkemark, Gunnar, docent
 • Frandsen, Karl-Erik, docent
 • Franzén, Christer, fil.dr
 • Frykman, Erik, professor em.
 • Furubrant, Kerstin, redaktör

G

 • Gahrton, Per, fil.dr
 • Gardell, Mattias, fil.dr
 • Gerner, Kristian, professor
 • Gunnarson, Carina, fil.dr
 • Gustafsson, Agne, universitetslektor
 • Gustafsson, Harald, professor
 • Gustafsson, Karl Erik, professor
 • Gustavsson, Jakob, fil.dr

H

 • Hællquist, Karl-Reinhold, fil.lic.
 • Hafström, Jonas, jur.kand.
 • Hagman, Ulf, redaktör
 • Hammar, Tomas, professor
 • Hansson, Anders, redaktör
 • Halkjaer, Erik, journalist
 • Halldén, Philip, fil.dr
 • Hallenberg, Jan, professor
 • Harrison, Dick, docent
 • Hart, Tom, professor
 • Hejzlar, Zdenek, journalist
 • Hellner, Anders, redaktör
 • Herolf, Gunilla, doktorand
 • Hettne, Björn, professor
 • Hinnemo, Torgny, journalist
 • Hjärpe, Jan, professor
 • Holmberg, John-Henri, bokförläggare
 • Holmberg, Sören, professor
 • Holmertz, Gert, journalist
 • Hubendick, Bengt, professor
 • Huldt, Bo, professor
 • Huldt, Marianne, fil.kand.
 • Hultquist, Owe, fil.kand.
 • Häger, Bengt Åke, lektor
 • Hägerdal, Hans, fil.dr
 • Häggman, Bertil, jur.kand.
 • Höglund, Lena, redaktör

I

 • Illman, Karl-Johan, professor
 • Inger, Göran, professor
 • Isaksson, Guy-Erik, docent
 • Isberg, Magnus, kanslichef

J

 • Jacobsson, Marie, jur.kand.
 • Jannisa, Gudmund, fil.dr.
 • Jerneck, Magnus, professor
 • Johansson, Karl Magnus, fil.dr
 • Johansson, Rune, professor
 • Jonasson, Gustaf, docent
 • Jonson, Lena, docent
 • Jonsson, Gabriel, docent
 • Josefsson, Göran, arkivchef

K

 • Karlsson, Ingmar, f.d. ambassadör
 • Karlsson, Klas-Göran, docent
 • Karlsson, Lena, journalist
 • Karvonen, Lauri, professor
 • Kellberg, Love, ambassadör
 • Killander, Magnus, jur.kand.
 • Kolare, Suzanne, presschef
 • von Konow, Jan, fil.lic.
 • Korsfeldt, Thomas, generaldirektör
 • Kragh, Martin, docent
 • Krokfors, Christer, högskoleadjunkt
 • Kronholm, Tryggve, professor
 • Kumm, Björn, journalist
 • Küng, Andres, författare
 • Lagerholm, Ingemar, fil.mag.

L

 • Lagervall, Rickard, doktorand
 • Lammers, Karl Christian, universitetslektor
 • Lapidus, John, fil.dr
 • Larsson, Inga, adjunkt
 • Larsson, Stig, professor
 • Lennhag, Mi, fil.mag.
 • Leonardsson, Hanna, doktorand
 • Levinsson, Claes, doktorand
 • Liedman, Sven-Eric, professor
 • Lindahl, Rutger, professor
 • Lindström, Lars, universitetsadjunkt
 • Lindvall, Johannes, professor
 • Lodenius, Anna-Lena, journalist
 • Lodin, Sven-Olof, professor
 • Lund, Aron, journalist
 • Lundahl, Bertil, fil.dr
 • Lundberg, Fredrik, journalist
 • Lundin, Lars-Erik, fil.dr
 • Lundquist, Lennart, professor
 • Lundström, Gösta, överste 1:a graden
 • Lyth, Einar, överste 1:a graden

M

 • Magnusson, Märta-Lisa, fil.dr
 • Mangold, Jacques, översättare
 • Melander, Göran, professor
 • Molin, Björn, docent
 • Montelius, Jan-Olof, fil.kand.
 • Mundebo, Ingemar, f.d. generaldirektör
 • Möller, Tommy, fil.dr
 • Möller, Ulrika, fil.dr

N

 • Nilson, Bengt, fil.dr
 • Norborg, Lars-Arne, docent
 • Nordlöf-Lagerkranz, Ulla, redaktör
 • Nordström, Marie, fil.dr
 • Nyström, Kenneth, fil.mag.
 • Nørlund, Irene, cand.mag.

O

 • Odén, Bertil, fil.lic
 • Olsson, Lars, docent

P

 • Palmberg, Maj, pol.mag.
 • Persson, Sune, docent
 • Petersson, Bo, docent
 • Petersson, Olof, professor
 • Puig i Scotoni, Pau, fil.dr

R

 • Ranebäck, Owe, redaktör
 • Ranstorp, Magnus, redaktör
 • Regnéll, Hans, professor
 • Richardson, Gunnar, professor
 • Rojas, Mauricio, fil.dr
 • Román, Mikael, fil.kand.
 • Rosén, Staffan, professor
 • Rosengren, Karl Erik, professor
 • Rubenson, Sven, professor
 • Ruin, Olof, professor
 • Rystad, Göran, professor

S

 • Salih, Khaled, fil.dr
 • Salomon, Kim, professor
 • Samuelsson, Gunnar, stiftsjurist
 • Sandin, Bengt, professor
 • Sannerstedt, Anders, docent
 • Schierenbeck, Isabell, docent
 • Schiller, Bernt, professor
 • Schmidt, Johan, journalist
 • Schulz, Michael, docent
 • Schöldström, Arne, kanslichef
 • Selin Lindgren, Eva, professor
 • Semneby, Peter, ambassadråd
 • Sjöberg, Bengt, överste 1:a graden
 • Sjöberg, Hans, fil.lic.
 • Sjöberg, Tommie, fil.dr
 • Sjölin, Mats, docent
 • Sommerer, Thomas, professor
 • Sterzel, Fredrik, justitieråd
 • Stjernberg, Gustaf, direktör
 • Stjernquist, Nils, professor
 • Sturesjö, Örjan, universitetsadjunkt
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor
 • Svantesson, Jan-Olof, professor
 • Svenonius, Torsten, civ.ing.
 • Svensson, Per, redaktör
 • Svensson, Thommy, professor
 • Swiecicki, Jakub, redaktör
 • Söderberg, Marie, fil.dr
 • Söderpalm, Sven Anders, professor

T

 • Thomasson, Lars, rektor
 • Tønnesson, Stein, dr.philos.
 • Törnquist-Pleva, Barbara, docent
 • Törnquist, Olle, docent

U

 • Uba, Katrin, docent, lektor
 • Uhlin, Anders, fil.dr

VW

 • Wachtmeister, Claes-Adam, redaktör
 • Wahlbäck, Krister, professor
 • Wallensteen, Peter, professor
 • Vallinder, Torbjörn, docent
 • Wallroth, Bengt, generalmajor
 • Wanek, Alexander, fil.dr
 • Vedung, Evert, professor
 • Weibull, Jörgen, professor
 • Wennergren, Bertil, lagman
 • Wessman, Lars, arkivchef
 • Wetterberg, Gunnar, direktör
 • Widfelt, Anders, fil.dr
 • Wilkens, Ann, ambassadör

Z

 • Zander, Ulf, dr
 • Zeidler-Blomberg, Beatrice, redaktör

Å

 • Ådahl, Andreas, ambassadör

Ö

 • Öjendal, Joakim, fil.lic.
 • Östberg, Kjell, docent
 • Österberg, Oscar, fil.dr

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.