fbpx

Experter och skribenter

Teknik

Allmän teknik med teknikhistoria

Redaktör: Johan Warell

 • Berner, Boel, professor
 • Celsing, Dag, civilingenjör
 • Grahm, Kristina, civilingenjör
 • Hult, Jan, professor
 • Hård, Mikael, professor
 • Magnusson, Sven Erik, professor
 • Mithander, Conny, universitetslektor
 • Nyström, Bengt, fil.dr
 • Sandqvist, Inga-Britta, fil.lic.
 • Sundin, Bosse, professor

Bergteknik

Redaktör: Johan Warell

 • Almgren, Gunnar, professor
 • Forssberg, Eric, professor
 • Granholm, Sven, professor
 • Lamnevik, Stefan, överingenjör
 • Ornstein, Herbert, ingenjör
 • Ouchterlony, Finn, tekn.dr
 • Rustan, Agne, docent
 • Shaikh, Naz Ahmed, docent
 • Stephansson, Ove, professor
 • Thomasson, Ronnie, tekn.dr
 • Widenfalk, Lennart, docent

Byggteknik

Redaktör: Johan Warell

 • Abel, Enno, professor (installationsteknik)
 • Andersson, Kjell, överläkare (inomhusklimat)
 • Axelsson, Kennet, professor
 • Balmér, Peter, professor (avloppsteknik)
 • Berg, Per E.O., tekn.dr (avfalls- och avloppsteknik)
 • Bergenudd, Christer, docent
 • Carlsson, Sten-Åke, limnolog (vattenvård)
 • Cederwall, Klas, professor (vattenbyggnad)
 • Colling, Teje, intendent
 • Elfgren, Lennart, professor (konstruktionsteknik)
 • Eriksson, Harald, ingenjör (dammar)
 • Forsman, Arne, fil.lic. (vattenbyggnad)
 • Fredlund, Bertil, professor (husbyggnad)
 • Frostman, Per, ingenjör (asfalt)
 • Fröier, Mats, tekn.lic.
 • Gustafsson, Per Johan, docent
 • Gustavsson, Lennart, tekn.dr
 • Hagberg, Jan-Erik, fil.dr
 • Hallin, Nils, överingenjör
 • Hedberg, Torsten, professor (vattenverk)
 • Hellers, Bo Göran, docent
 • Hillerborg, Arne, professor (betongteknik)
 • Höbeda, Peet, överingenjör
 • Jacobsson, Arvid, fil.dr (geoteknik)
 • Johansson, Bernt, professor (stålbyggnad)
 • Johansson, Stig, tekn.lic. (pyroteknik)
 • Johnson, Ulf, adm. chef (skorstenar)
 • Jönsson, Bengt-Göran, direktör (vägbyggnad)
 • Jönsson, Robert, civilingenjör (brandteknik)
 • Karlsson, Björn, professor
 • Knutsson, Sven, universitetslektor (geoteknik)
 • Lidén, Inge, civilingenjör (lås)
 • Lindblad, Sven, professor (akustik)
 • Lindgren, Hans, fil.dr (vattenbyggnad)
 • Olsson, Ulf, bergsingenjör (byggproduktion)
 • Pettersson, Ove, professor (brandteknik)
 • Stenström, Tore, laborator (vatten)
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor (kulturhistoria)
 • Swedjemark, Gun Astri, laborator (strålskydd)
 • Thomasson, Per-Olof, docent (betongteknik)
 • Tiberg, Nils, professor (avfallsteknik)
 • Wikander, Örjan, docent (byggnadsteknikens historia)

Datorer och databehandling

Redaktör: Johan Warell

 • Andersson, Arne, docent
 • Atlestam, Barbro, fil.lic.
 • Bilting, Ulf, fil.kand.
 • Brandt, Christian, fil.mag.
 • Collberg, Christian, fil.dr
 • Dahlbom, Bo, professor
 • Dahlstrand, Ingemar, fil.mag.
 • Dybjer, Peter, tekn.dr
 • Edenbrandt, Anders, universitetslektor
 • Ekberg, Ulf, teknisk specialist
 • Eklundh, Jan-Olof, professor
 • Ekman, Arne, chefredaktör
 • Elger, Anders, programmerare
 • Forchheimer, Robert, docent
 • Fåk, Viiveke, professor
 • Granlund, Gösta, professor
 • Gärdenfors, Peter, professor
 • Hallberg, Tord Jöran, universitetslektor
 • Hallenmark, Torgny, civilingenjör
 • Haraldsson, Anders, universitetslektor
 • Harrysson, Urban, civilingenjör
 • Henriksson, Sten, universitetslektor
 • House, David, fil.dr
 • Håstad, Johan, professor
 • Hägglund, Sture, professor
 • Hällström, Mattias, civilingenjör
 • Ivanov, Kristo, professor
 • Janlert, Lars-Erik, docent
 • Johannesson, Rolf, professor
 • Karlsson, Göran, civilingenjör
 • Karlsson, Kent, fil.dr
 • Kjelldahl, Lars, tekn.dr
 • Körner, Ulf, professor
 • Lagerwall, Torbjörn, professor
 • Lansner, Anders, docent
 • Lindberg, Per Olov, docent
 • Lindholm, Christin, universitetsadjunkt
 • Lindencrona, Eva, fil.dr
 • Lindkvist, Kent, fil.dr
 • Lindström, Bernt, docent
 • Marklund, Kari, docent, landshövding
 • Molander, Per, tekn.dr
 • Nilsson, Kenneth, universitetslektor
 • Nordström, Bengt, professor
 • Palme, Jacob, professor
 • Pehrson, Björn, professor
 • Prawitz, Dag, professor
 • Pärletun, Lars Göran, tekn.dr
 • Riis, Ulla, professor
 • Ruhe, Axel, professor
 • Sandewall, Erik, professor
 • Severinson-Eklundh, Kerstin, fil.dr
 • Sigurd, Bengt, professor
 • Skeppstedt, Jonas, universitetslektor
 • Stenström, Bo, docent
 • Stoltenberg-Hansen, Viggo, docent
 • Ström, Mikael, civilingenjör
 • Sundblad, Yngve, professor
 • Sundell, Björn, lärare
 • Sundholm, Göran, professor
 • von Sydow, Björn, universitetslektor
 • Thorelli, Lars-Erik, professor
 • Vasell, Jesper, tekn.lic.
 • Vasell, Jonas, tekn.lic.
 • Vedin, Bengt-Arne, tekn.dr
 • Wiklund, Mats, fil.lic.
 • Ynnerman, Anders, professor
 • Zhou, Jinming, professor

Elektroteknik och elektronik

Redaktör: Johan Warell

 • Appelquist, Per, utvecklingschef
 • Blomquist, Åke, civilingenjör
 • Blomqvist, Hans, tekn.lic.
 • Cedervall, Mats, universitetslektor
 • Christensson, Sven, tekn.dr
 • Einarsson, Göran, professor
 • Elgemyr, Göran, redaktör
 • Engström, Staffan, civilingenjör
 • Grahm, Lennart, universitetslektor
 • Gustrin, Bo, civilingenjör
 • Hallberg, Tord Jöran, universitetslektor
 • Hallenius, Karl-Erik, docent
 • Hult, Jan, professor
 • Jeppson, Kjell O., professor
 • Johannesson, Rolf, professor
 • Jonsson, Helge, direktör
 • Josefsson, Lars, tekn.dr
 • Jönsson, Göran, tekn.lic.
 • Karlsson, Gunder, tekn.dr
 • Kihlander, Gunnar, civilingenjör
 • Klittervall, Torbjörn, skyddsingenjör
 • Kristoferson, Nils-Erik, civilingenjör
 • Kruzela, Ivan, universitetslektor
 • Körner, Ulf, professor
 • Lantto, Jan-Olov, civilingenjör
 • Larsson, Christer, civilingenjör
 • Liljefors, Anders, professor
 • Liljencrants, Johan, professor
 • Lindblad, Sven, professor
 • Lindgren, Rogert, produktutvecklare
 • Lindström, Olle, professor
 • Lundquist, Stig, professor
 • Lönnborg-Andersson, Mikael, fil.mag.
 • Magnusson, Robert, professor
 • Malmgren, Gunnar, civilingenjör
 • Mattisson, Sven, professor
 • Mossberg, Kåre, universitetslektor
 • Mårtensson, Skotte, docent
 • Nilsson, Olle, professor
 • Olsson, Lars G., universitetslektor
 • Reneby, Lars, tekn.dr
 • Risman, Per Olov, civilingenjör
 • Rosell, Göte, universitetsadjunkt
 • Salomonsson, Göran, professor
 • Samuelsson, Bengt-Olof, överstelöjtnant
 • Sjöberg, Bo, ingenjör
 • Sjögren, Hans, fil.dr
 • Starby, Lars, f.d. överingenjör
 • Stenberg, Michaël, redaktör
 • Stenborg, Bertil, professor
 • Sterner, Roland, filmfotograf
 • Sundell, Björn, lärare
 • Sundin, Bosse, professor
 • Sylwan, Christopher, tekn.dr
 • Thorborg, Kjeld, professor
 • Wager, Mats, civilingenjör
 • Wallmark, Torkel, professor
 • Wemmert, Sten, ingenjör
 • Wiberg, Lennart, ingenjör
 • Wigenius, Lars, universitetslektor
 • Wittenmark, Björn, professor
 • Yngvesson, Kjell-Olof, tekn.lic.
 • Öhman, Bengt, civilingenjör
 • Öhman, Claes, civilingenjör
 • Öhrvik, Sven-Olof, professor

Energiteknik

Redaktör: Johan Warell

 • Abel, Enno, professor (installationsteknik)
 • Bjelm, Leif, professor (geotermisk energi)
 • Carlson, Martin, civilingenjör (oljeprodukter)
 • Egneus, Hans, professor (bioenergi)
 • Ek, Paul, överingenjör (kärnenergi)
 • Engström, Staffan, civilingenjör (vind- och vattenenergi)
 • Eriksson, Harald, ingenjör
 • Finnström, Bengt, docent (elanvändning)
 • Forsman, Arne, fil.lic. (vattenkraftverk)
 • Jakobsson, Arne, docent (kulturgeografi)
 • Johansson, Thomas B., professor
 • Karlsson, Björn, professor (energisystem)
 • Moshfegh, Bahram, professor
 • Månsson, Bengt, konsulterande ingenjör (olja)
 • Nilsson, Erik, professor
 • Nilsson, Lars J., tekn.dr
 • Norhammar, Ulf, civilingenjör (bränsle, kol, naturgas)
 • Pettersson, Reidar, jägmästare (torv)
 • Raldow, Wiktor, tekn.dr (väteenergi)
 • Rydberg, Jan, professor (kärnkemi)
 • Sigurd, Dag, docent (solenergi)
 • Sjöstrand, Nils Göran, professor (kärnenergi)
 • Swedjemark, Gun Astri, laborator (strålskydd)
 • Svenningsson, Per, civilingenjör (bioenergi)
 • Ungermark, Seve, seniorkonsult (kärnenergi)
 • Werner, Sven, tekn.dr (fjärrkyla)
 • Wettermark, Gunnar, professor (energilagring)
 • Zinko, Heimo, drphil. (solenergi)
 • Österberg, Carl-Johan, civilingenjör (väteenergi)

Glas, keramik

Redaktör: Johan Warell

 • Carlsson, Roger, professor (keramik)
 • Karlsson, Hans T., professor
 • Linzander, Schubert, civilingenjör (glas)
 • Persson, Stellan, bergsingenjör (glas)
 • Thornblad, Ove, laboratorieingenjör

Kemiteknik

Redaktör: Olof Ollerstam

 • Anstenius, Carl Eric, civilingenjör (färg)
 • Dahlstrand, Ann, frisörmästare (hårvård)
 • Dahlstrand, Lars, tekn.lic. (hårvård)
 • Ehlde, Magnus, civilingenjör (bioteknik)
 • Engsbråten, Björn, civilingenjör (sprängämnen)
 • Freij, Lars, informationschef (miljörisker)
 • Frostman, Per, konsultingenjör (asfalt, bitumen)
 • Gedde, Ulf, docent (plast)
 • Gren, Urban, docent (destillation)
 • Hallström, Bengt, professor (kemiteknik, allmän)
 • Holmberg, Krister, professor (gel)
 • Hult, Anders, professor (färg, lack)
 • Jansson, Jan-Fredrik, professor (plast)
 • Jernqvist, Åke, professor (kemiteknik, allmän)
 • Johansson, Stig, tekn.lic. (pyroteknik)
 • Karlsson, Hans T., professor (kemiteknik, allmän)
 • Kautto, Thorbjörn, laboratoriechef (tallolja)
 • Lamnevik, Stefan, överingenjör (sprängämnen)
 • Langstedt, Göran, ingenjör (gummi)
 • Larsson, Ragnar, professor (krackning)
 • Lundgren, Alf, avdelningsdirektör (kemiska hälsorisker)
 • Mattiasson, Bo, professor (enzymteknik)
 • Mattson, Bengt, civilingenjör (gummi)
 • Månsson, Bengt, konsulterande ingenjör (oljeprodukter)
 • Nilsson, Agne, laboratoriechef (kosmetik)
 • Norhammar, Ulf, civilingenjör (bränsle, kol, naturgas)
 • Ohlson, Ragnar, professor (kemiteknik, allmän)
 • Olsson, Mats, civilingenjör (krut)
 • Ouchterlony, Finn, tekn.dr (sprängämne)
 • Sisefsky, Jan, fil.kand. (färg)
 • Sivik, Lars, docent (färg)
 • Stenberg, Bengt, docent (gummi)
 • Söderberg, Björn, tekn.chef (fyrverkeri)
 • Tansen, Alf, civilingenjör (tryckjärn)
 • Terselius, Björn, docent (polymerteknik)
 • Thunberg, Bo, miljörådgivare (lösningsmedel)
 • Thörn, Bo, civilingenjör (kimrök)
 • Unger, Jonas, civilingenjör (kemiteknik, allmän)
 • Åsnes, Harald, tekn. lic. (tvättmedel)

Kontorsmaskiner

Redaktör: Johan Warell

 • Carlqvist, Jan, civilekonom
 • Frick, Bertil, journalist, fil.kand.
 • Hallberg, Tord Jöran, universitetslektor
 • Hallgren, Svante, utvecklingschef
 • Nilson, Hans Hugo, civilingenjör

Livsmedelsteknik

Redaktör: Johan Warell

 • Andersson, Göran, direktör (bageri)
 • Andersson, Rolf, docent (fermentering)
 • Asp, Nils-Georg, professor (livsmedelskemi)
 • Berg, Birgitta, civilingenjör (biografier)
 • Björck, Inger, docent (livsmedelskemi)
 • Blomberg, Barbro, avdelningsdirektör (livsmedelsmärkning)
 • Bruce, Åke, professor (näringslära)
 • Carlsson, Susanne, byråchef (livsmedelsmärkning)
 • Cavlin, Sören, professor (förpackningar)
 • Danielsson-Tham, Marie-Louise, professor (livsmedelshygien)
 • Darnerud, Per Ola, docent (toxikologi)
 • Drake, Birger, docent (förpackningar)
 • Egerlind, Tommy, produktchef (fisk)
 • Ehlde, Magnus, civilingenjör (kemisk apparatteknik)
 • Ekman, Jacob. agr.lic. (livsmedel)
 • Ekstrand, Bo, professor (biokemi)
 • Eliasson, Ann-Charlotte, professor (cerealier)
 • Fondén, Rangne, professor (mjölkprodukter)
 • Fredriksson, Arne, journalist (kött)
 • Frostenson, Hjördis, direktör (storkök)
 • Fuchs, Georg, docent (fysikalisk kemi)
 • Girhammar, Urban, tekn.dr (bageri)
 • Hallström, Bengt, professor (processer)
 • Hildingson, Bengt, statsinspektör (ost)
 • von Hofsten, Bengt, professor (mikrobiologi)
 • Korp, Helmut, tekn.dr (matfett)
 • Larsson, Harry, civilingenjör (socker)
 • Larsson, Kåre, professor (teknologi)
 • Laser Reuterswärd, Anita, tekn.dr (kött)
 • Lindblom, Marianne, tekn.dr (choklad)
 • Lindgren, Sven, professor (mikrobiologi)
 • Lindman, Björn, fil.dr (mikrobiologi)
 • Loewe, Walter, informationschef (tobak)
 • Lönnborg-Andersson, Mikael, fil.mag. (företag)
 • Lönner, Clas, tekn.dr (bakning)
 • Mattiasson, Bo, professor (bioteknik)
 • Mattsson, Per, byråchef (konservering)
 • Movitz, Jan, byråchef (tillsatser)
 • Nistér, Per-Erik, chefsjurist (lagstiftning)
 • Nordlöv, Hans, tekn.dr (bryggeri)
 • Nyström, Margareta, informatör (alkohol)
 • Olered, Robert, agr.dr (cerealier)
 • Oskarsson, Agneta, professor (toxikologi)
 • Pettersson, Hans-Erik, forskningschef (mjölkprodukter)
 • Risman, Per Olov, civilingenjör (mikrovågor)
 • Skog, Kerstin, tekn.dr (stekning)
 • Spåre, Carl-Gustav, fil.mag. (cerealier)
 • Stenström, Tore, laborator (vatten)
 • Swedish Tobacco Group (tobak)
 • Svensson, Birger, docent (potatis)
 • Svensson, Svante, utvecklingsdirektör (socker)
 • Tegner, Göran, direktör (konservering)
 • Werling, Per Ove, forskningsdirektör (choklad)
 • Ydén, Karin, journalist (kött)
 • Zackrisson, Sören, livsmedelskonsulent (kött)

Maskinteknik

Redaktör: Johan Warell

 • Ahlmann, Hans, professor
 • Backlund, Ove, tekn.lic.
 • Bolmsjö, Gunnar, professor
 • Carlstedt, Eric, frilansjournalist
 • Celsing, Dag, civilingenjör
 • Collin, Rolf, professor
 • Crafoord, Ralph, professor
 • Edenhammar, Hans, civilekonom
 • Edström, John-Olof, professor
 • Englesson, Rolf, bergsingenjör
 • Englesson, Sixten, tekn.dir.
 • Engström, Christer, redaktionell chef
 • Gerbert, Göran, professor
 • Grahm, Kristina, civilingenjör
 • Granberg, Rune, direktör
 • Granryd, Eric, professor
 • Grip, Harald, docent
 • Hagander, Per, professor
 • Hult, Jan, professor
 • Håll, Ulf, professor
 • Hägglund, Tore, professor
 • Jakobsson, Bengt, professor
 • Karlsson, Birger, professor
 • Larsson, Folke, ingenjör
 • Lönnborg-Andersson, Mikael, fil.mag.
 • Maasing, Iva, civilingenjör
 • Melander, Anders, ingenjör
 • Mägi, Mart, professor
 • Nilson, Carl-Göran, professor
 • Nilsson, Erik, professor
 • Nordling, Carl, professor
 • Nordström, Olle, överingenjör
 • Ohlson, Ragnar, professor
 • Olsson, Karl-Olof, professor
 • Palmberg, Jan-Ove, professor
 • Peterson, Folke, professor
 • Rosell, Göte, universitetsadjunkt
 • Rundqvist, Bengt, universitetslektor
 • Sjögren, Hans, fil.dr
 • Sjöstedt, Lars, professor
 • Sundin, Bosse, professor
 • Trost, Thomas, tekn.lic.
 • Wittenmark, Björn, professor
 • Årzén, Karl-Erik, docent
 • Åström, Karl Johan, professor

Materialteknik

Redaktör: Johan Warell

 • Andersson, Hans, professor (materialprovning)
 • Andersson, Lars, sektionschef (materialprovning)
 • Aronsson, Bertil, professor (hårdmetall)
 • Baggström, Erik, bergsingenjör (titanlegeringar)
 • Björk, Bengt, civilingenjör (förpackningar)
 • Carlsson, Janne, professor (hållfasthetslära)
 • Cavlin, Sören, professor (förpackningar)
 • Edström, John-Olof, professor (metallurgi)
 • Ericsson, Torsten, professor (hållfasthet)
 • Folkeson, Anders, universitetslektor (tribologi)
 • Fredriksson, Hasse, professor (gjutteknik)
 • Gevert, Thomas, fil.dr (materialprovning)
 • Gustafsson, Per Johan, docent (rör)
 • Hannerz, Nils-Erik, professor (svetsning)
 • Ivarsson, Jörgen, civilingenjör
 • Johannesson, Bengt, tekn.dr (utmattning)
 • Johannesson, Thomas, professor (kompositer)
 • Johansson, James, civilingenjör (förpackningar)
 • Karlsson, Åke, professor (metallbearbetning)
 • Klefsjö, Bengt, professor (kvalitetsteknik)
 • Leijon, Willy, tekn.dr (ytbehandling)
 • Lidén, Inge, civilingenjör (lås)
 • Lindberg, Carl, direktör (Sandvik)
 • Lindström, Bo, professor (metallbearbetning)
 • Lundberg, Sven-Erik, tekn.lic. (stålrör)
 • Lundgren, Anders, docent
 • Mattsson, Einar, professor (korrosion)
 • Nilsson, Nils, 1:e antikvarie (förpackningar)
 • Nilsson, Tony, civilingenjör (konstruktionsstål)
 • Olefjord, Ingemar, professor (ytbehandling)
 • Olsson, Karl-Olof, professor (lättkonstruktion)
 • Sandström, Rolf, professor (materialteknologi)
 • Sperle, Jan-Olof, professor (konstruktionsstål)
 • Storåkers, Bertil, professor (hållfasthetslära)
 • Ståhl, Jan-Eric, professor
 • Ståhlberg, Ulf, professor (materialbearbetning)
 • Sundberg, Rolf, överingenjör (koppar)
 • Sundström, John, professor (finmekanik)
 • Torstensson, Håkan, överingenjör (materialprovning)
 • Trost, Thomas, tekn.lic. (miljötålighetsteknik)
 • Wadell, Bengt, civilingenjör (värmebehandling)
 • Villner, Lars, direktör (gjutjärn)
 • Ågren, John, professor (metallografi)

Militärteknik

Redaktör: Johan Warell

 • Bjäre, Bertil, överste 1:a graden (flygteknik)
 • Carlsson, Ingemar, tekn.dir (elektronik)
 • Erikmats, Östen, tekn.lic. (radar)
 • Grandin, Gunnar, konteramiral (sjökrigshistoria, sjömilitär teknik)
 • Grenander, Gunnar, överste 1:a graden (artilleri, skjutlära, vapenlära)
 • Gullstrand, Tore, tekn.dr (flygplan, robotteknik)
 • Haglund, Magnus, kommendörkapten
 • Israelsson, Curt, överstelöjtnant (telesamband)
 • Larsson, Tor, överingenjör (strategiska vapen)
 • Magnusson, Gunnar, överste
 • Meyerhöffer, Anita, fil.dr (skyddsbeklädnad)
 • Roffey, Roger, överingenjör (biologisk krigföring)
 • Runnberg, Bertil, överste 1:a graden (befästningar)
 • Sandstedt, Fred, intendent (vapenhistoria)
 • Santesson, Johan, forskningschef (kemisk krigföring)
 • Sjölander, Sven, överste 1:a graden (luftvärn)
 • Sundin, Bo, professor (vapenhistoria)
 • Tillberg, Nils-Olof, kommendör
 • Törnquist, Leif, överintendent (äldre befästningar)
 • Ulfhielm, Hans, överste 1:a graden (stridsfordon)
 • Uller, Lennart B:son, överste (artilleri)

Pappers- och massateknik

Redaktör: Johan Warell

  • Gierer, Josef, professor
  • Hartler, Nils, professor
  • Steenberg, Börje, professor

Textilteknik

Redaktör: Johan Warell

 • Ahlkvist, Britta, redaktör (pälsar)
 • Bernskiöld, Arnold, tekn.dr (textilteknik)
 • Cednäs, Margareta, tekn.dr (beklädnad)
 • Ekbladh, Stig, ingenjör (mattor)
 • Ekblom, Jan, civilekonom (skinn- och läderteknik)
 • Fors, Hjalmar, fil.mag. (vetenskapshistoria)
 • Furvik, Nils-Bertil, tekn.lic. (textilteknik och beklädnad)
 • Hedström, Karl, direktör (skoteknik)
 • Johansson, Gustav, herr (skinn och pälsar)
 • Lundin, Bror, disponent (skoteknik)
 • Möller Degerfält, Inger, slöjdlärare (textilteknik)
 • Nyberg, Sam, konsult (skoteknik)
 • Åsnes, Harald, tekn.lic. (tvätt)

Transportteknik

Redaktör: Johan Warell

 • Agrell, Johan, civilingenjör (flygteknik)
 • Améen, Lennart, docent (järnväg, spårväg)
 • Andersson, Bosse, bilmekaniker, motorjournalist (fordonsteknik)
 • Andersson, Per Gunnar, tekn.lic. (trafikteknik)
 • Ask, Elisabeth, studerande (sjöfart)
 • Backlund, Ove, tekn.lic. (fordonskonstruktion)
 • van Berlekom, Daan (järnväg)
 • Berns, Lennart, överstelöjtnant (flygning)
 • Bjäre, Bertil, överste 1:a graden (flygning)
 • Boberg, Lennart, personalchef (sjöfart)
 • Bustad, Tohmmy, civilingenjör (järnväg)
 • Danielsson, Lennart, fil.kand. (järnväg)
 • Dyne, Gilbert, professor (sjöfart)
 • Ekström, Gert, museiintendent (järnväg)
 • Englund, Anders, fil.dr (högertrafik)
 • Engström, Christer, redaktionell chef (järnväg)
 • Eriksson, Göran A., civilingenjör (järnväg)
 • Eriksson, Per, civilingenjör (sjöfart)
 • Eriksson, Sven A., civilingenjör (järnväg)
 • Franzén, Anders, professor (sjöfart)
 • Fredriksson, Bertil, poliskommissarie (trafikteknik)
 • Glete, Jan, docent
 • Grahm, Kristina, civilingenjör
 • Grahn, Sven, civilingenjör (rymdfart)
 • Grandin, Gunnar, konteramiral (ubåtar)
 • Gullstrand, Tore, tekn.dr (flygteknik)
 • Haasum, Sibylla, museichef (sjöfartsmuseer)
 • Hansson, Hans, sjökapten (sjöräddning)
 • Hellspong, Mats, docent (äldre fordon)
 • Helmers, Gabriel, fil.dr (synbarhet i trafik)
 • Helmerson, Klas, bitr. museichef (Vasa)
 • Hult, Jan, professor (cyklar)
 • Hydén, Christer, professor (trafikteknik)
 • Igielska, Jadwiga, professor (sjöfart)
 • Jahnke, Ulrich, sjökapten (sjöfart)
 • Kamsén, Sven, överste 1. gr. (flyg)
 • Karlsson, Lars Olov, järnvägstjänsteman (järnväg)
 • Kindblad, Christer, major (räddningsmaterial)
 • Kristoffersson, Pej, civilråd (flyg)
 • Käck, Rolf, överstelöjtnant (fallskärmar)
 • Landelius, Lars, sjökapten (bärgning)
 • Lange, Ole, docent (sjöfart)
 • Lange, Thomas, informationschef (vägteknik)
 • Larsson, Carl-Olof, universitetslektor (sjöfart)
 • Laurell, Lars, f.d. flygöverläkare (flygmedicin)
 • Lindqvist, Per Inge, museichef (flygmuséer)
 • Linn, Björn, professor
 • Ljungberg, Christer, tekn.lic. (trafikteknik)
 • Ljungström, Olle, tekn.dr (svävare)
 • Lundberg, Anders, direktör (järnväg)
 • Lundgren, Sven, signalingenjör (järnväg)
 • Lundholm, Sven, civilingenjör (järnväg)
 • Lundström, Gösta, överste 1:a graden (biografier)
 • Lutz, Rudolf, civilingenjör (järnväg)
 • Löndahl, Göran, ingenjör (kylfordon)
 • Maasing, Iva, civilingenjör (bilar och motorcyklar)
 • Magnusson, Per, fil.dr (rymdteknik)
 • Magnusson, Östen, flygledare (flygtrafik)
 • Mohlin, Björn, kommendörkapten (dykning)
 • Molitor, Magnus, civilingenjör (flygteknik)
 • Montelius, Jan-Olof, fil.kand. (vägtrafik)
 • Mägi, Mart, professor (fordonskonstruktion)
 • Nilsson, Nils, 1:e antikvarie (vagnar)
 • Nobinder, Per, avdelningschef (rymdteknik)
 • Nordquist, Lennart, vägingenjör (vägtrafik)
 • Nordström, Olle, överingenjör (fordonsteknik)
 • Nyblom, Mats, marknadsplaneringschef (järnväg)
 • Ohlin, Lars Erik, f.d. näringslivsreporter
 • Olsson, Göte, professor (transportteknik)
 • Olsson, Lars, tekn.lic. (sjöfart)
 • Pergament, Leo (flygplatser)
 • Persson, Göthe, affärsområdeschef (järnväg)
 • Persson, Lars Bertil, generaldirektör (flygteknisk forskning)
 • Petersson, Lennart, skeppsskrivare (sjöfart)
 • Plyme, Arne, direktör (järnväg)
 • Romare, Göran, kommendörkapten (sjöfart)
 • Rosell, Gustaf, civilingenjör (flygplan)
 • von Rosen, Michael, överste 1:a graden (flygsäkerhet)
 • Rumar, Kåre, professor (trafiksäkerhet)
 • Sandberg, Ulf, tekn.dr (trafikbuller)
 • Sandblom, Lars, f.d. avdelningsdirektör (flyg)
 • von Scheele, Fredrik, civilingenjör (rymdteknik)
 • Schultz, Bertil, försäljare (järnväg)
 • Sjöström, Bengt-Olov, tekn.lic. (undervattensteknik)
 • Stefenson, Jan, professor (marinmotorer)
 • Stenbom, Freddy, chefredaktör (allmänflyg)
 • Strandberg, Lennart, professor (trafiksäkerhet)
 • Sundin, Bosse, professor (biografier)
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor (sjöfart)
 • Svensson, Kjell, redaktör (hamnar)
 • Söderberg, Carl Gunnar, civilingenjör (fordonskonstruktion)
 • Thomsson, Olle, tekn.lic. (klassningssällskap)
 • Tirus, Håkan, civilingenjör (järnväg)
 • Trost, Thomas, tekn.lic. (miljötålighetsteknik)
 • Turbell, Thomas, överingenjör (trafiksäkerhet)
 • Ulfvarson, Anders, professor (sjöfart)
 • Wigenius, Lars, universitetslektor (navigation)
 • Vikgren, Klas, tekn.lic. (undervattensteknik)
 • Åkerstedt, Hans, civilingenjör (ballonger, luftskepp)
 • Åsander, Sven, överingenjör (vägtrafik)

Träteknik

Redaktör: Johan Warell

 • Blümer, Hartwig, forskningsingenjör
 • Brundin, Jan, civilingenjör
 • Brunne, Ulf
 • Ekdahl, Ingemar, informationschef
 • Ekstedt, Jan, tekn.lic.
 • Englund, Finn, tekn.dr
 • Esping, Björn, forskningsingenjör
 • Gunnare, Laila, bibliotekarie
 • Henningsson, Björn, professor
 • Jermer, Jöran, civilingenjör
 • Lundberg, Håkan, jägmästare
 • Lycken, Anders, civilingenjör
 • Rydell, Rune, forskningsingenjör
 • Samuelsson, Anders, civilingenjör
 • Sandqvist, Ingemar, civilingenjör
 • Sonnerup, Per, slöjdlärare
 • Östman, Birgit, fil.lic.

Urmakeri

Redaktör: Johan Warell

 • Ellegård, Alvar, professor
 • Gylldorff, Bo, huvudlärare
 • Johansson, Carl-Axel, rektor
 • Sundström, John, professor
 • Wikander, Örjan, docent

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.