NE Nationalencyklopedin AB

Teknik

Allmän teknik med teknikhistoria

Redaktör: Johan Warell

  • Berner, Boel, professor
  • Celsing, Dag, civilingenjör
  • Grahm, Kristina, civilingenjör
  • Hult, Jan, professor
  • Hård, Mikael, professor
  • Magnusson, Sven Erik, professor
  • Mithander, Conny, universitetslektor
  • Nyström, Bengt, fil.dr
  • Sandqvist, Inga-Britta, fil.lic.
  • Sundin, Bosse, professor

Bergteknik

Redaktör: Johan Warell

  • Almgren, Gunnar, professor
  • Forssberg, Eric, professor
  • Granholm, Sven, professor
  • Lamnevik, Stefan, överingenjör
  • Ornstein, Herbert, ingenjör
  • Ouchterlony, Finn, tekn.dr
  • Rustan, Agne, docent
  • Shaikh, Naz Ahmed, docent
  • Stephansson, Ove, professor
  • Thomasson, Ronnie, tekn.dr
  • Widenfalk, Lennart, docent

Byggteknik

Redaktör: Johan Warell

  • Abel, Enno, professor (installationsteknik)
  • Andersson, Kjell, överläkare (inomhusklimat)
  • Axelsson, Kennet, professor
  • Balmér, Peter, professor (avloppsteknik)
  • Berg, Per E.O., tekn.dr (avfalls- och avloppsteknik)
  • Bergenudd, Christer, docent
  • Carlsson, Sten-Åke, limnolog (vattenvård)
  • Cederwall, Klas, professor (vattenbyggnad)
  • Colling, Teje, intendent
  • Elfgren, Lennart, professor (konstruktionsteknik)
  • Eriksson, Harald, ingenjör (dammar)
  • Forsman, Arne, fil.lic. (vattenbyggnad)
  • Fredlund, Bertil, professor (husbyggnad)
  • Frostman, Per, ingenjör (asfalt)
  • Fröier, Mats, tekn.lic.
  • Gustafsson, Per Johan, docent
  • Gustavsson, Lennart, tekn.dr
  • Hagberg, Jan-Erik, fil.dr
  • Hallin, Nils, överingenjör
  • Hedberg, Torsten, professor (vattenverk)
  • Hellers, Bo Göran, docent
  • Hillerborg, Arne, professor (betongteknik)
  • Höbeda, Peet, överingenjör
  • Jacobsson, Arvid, fil.dr (geoteknik)
  • Johansson, Bernt, professor (stålbyggnad)
  • Johansson, Stig, tekn.lic. (pyroteknik)
  • Johnson, Ulf, adm. chef (skorstenar)
  • Jönsson, Bengt-Göran, direktör (vägbyggnad)
  • Jönsson, Robert, civilingenjör (brandteknik)
  • Karlsson, Björn, professor
  • Knutsson, Sven, universitetslektor (geoteknik)
  • Lidén, Inge, civilingenjör (lås)
  • Lindblad, Sven, professor (akustik)
  • Lindgren, Hans, fil.dr (vattenbyggnad)
  • Olsson, Ulf, bergsingenjör (byggproduktion)
  • Pettersson, Ove, professor (brandteknik)
  • Stenström, Tore, laborator (vatten)
  • Swahn, Jan-Öjvind, professor (kulturhistoria)
  • Swedjemark, Gun Astri, laborator (strålskydd)
  • Thomasson, Per-Olof, docent (betongteknik)
  • Tiberg, Nils, professor (avfallsteknik)
  • Wikander, Örjan, docent (byggnadsteknikens historia)

Datorer och databehandling

Redaktör: Johan Warell

  • Andersson, Arne, docent
  • Atlestam, Barbro, fil.lic.
  • Bilting, Ulf, fil.kand.
  • Brandt, Christian, fil.mag.
  • Collberg, Christian, fil.dr
  • Dahlbom, Bo, professor
  • Dahlstrand, Ingemar, fil.mag.
  • Dybjer, Peter, tekn.dr
  • Edenbrandt, Anders, universitetslektor
  • Ekberg, Ulf, teknisk specialist
  • Eklundh, Jan-Olof, professor
  • Ekman, Arne, chefredaktör
  • Elger, Anders, programmerare
  • Forchheimer, Robert, docent
  • Fåk, Viiveke, professor
  • Granlund, Gösta, professor
  • Gärdenfors, Peter, professor
  • Hallberg, Tord Jöran, universitetslektor
  • Hallenmark, Torgny, civilingenjör
  • Haraldsson, Anders, universitetslektor
  • Harrysson, Urban, civilingenjör
  • Henriksson, Sten, universitetslektor
  • House, David, fil.dr
  • Håstad, Johan, professor
  • Hägglund, Sture, professor
  • Hällström, Mattias, civilingenjör
  • Ivanov, Kristo, professor
  • Janlert, Lars-Erik, docent
  • Johannesson, Rolf, professor
  • Karlsson, Göran, civilingenjör
  • Karlsson, Kent, fil.dr
  • Kjelldahl, Lars, tekn.dr
  • Körner, Ulf, professor
  • Lagerwall, Torbjörn, professor
  • Lansner, Anders, docent
  • Lindberg, Per Olov, docent
  • Lindholm, Christin, universitetsadjunkt
  • Lindencrona, Eva, fil.dr
  • Lindkvist, Kent, fil.dr
  • Lindström, Bernt, docent
  • Marklund, Kari, docent, landshövding
  • Molander, Per, tekn.dr
  • Nilsson, Kenneth, universitetslektor
  • Nordström, Bengt, professor
  • Palme, Jacob, professor
  • Pehrson, Björn, professor
  • Prawitz, Dag, professor
  • Pärletun, Lars Göran, tekn.dr
  • Riis, Ulla, professor
  • Ruhe, Axel, professor
  • Sandewall, Erik, professor
  • Severinson-Eklundh, Kerstin, fil.dr
  • Sigurd, Bengt, professor
  • Skeppstedt, Jonas, universitetslektor
  • Stenström, Bo, docent
  • Stoltenberg-Hansen, Viggo, docent
  • Ström, Mikael, civilingenjör
  • Sundblad, Yngve, professor
  • Sundell, Björn, lärare
  • Sundholm, Göran, professor
  • von Sydow, Björn, universitetslektor
  • Thorelli, Lars-Erik, professor
  • Vasell, Jesper, tekn.lic.
  • Vasell, Jonas, tekn.lic.
  • Vedin, Bengt-Arne, tekn.dr
  • Wiklund, Mats, fil.lic.
  • Ynnerman, Anders, professor
  • Zhou, Jinming, professor

Elektroteknik och elektronik

Redaktör: Johan Warell

  • Appelquist, Per, utvecklingschef
  • Blomquist, Åke, civilingenjör
  • Blomqvist, Hans, tekn.lic.
  • Cedervall, Mats, universitetslektor
  • Christensson, Sven, tekn.dr
  • Einarsson, Göran, professor
  • Elgemyr, Göran, redaktör
  • Engström, Staffan, civilingenjör
  • Grahm, Lennart, universitetslektor
  • Gustrin, Bo, civilingenjör
  • Hallberg, Tord Jöran, universitetslektor
  • Hallenius, Karl-Erik, docent
  • Hult, Jan, professor
  • Jeppson, Kjell O., professor
  • Johannesson, Rolf, professor
  • Jonsson, Helge, direktör
  • Josefsson, Lars, tekn.dr
  • Jönsson, Göran, tekn.lic.
  • Karlsson, Gunder, tekn.dr
  • Kihlander, Gunnar, civilingenjör
  • Klittervall, Torbjörn, skyddsingenjör
  • Kristoferson, Nils-Erik, civilingenjör
  • Kruzela, Ivan, universitetslektor
  • Körner, Ulf, professor
  • Lantto, Jan-Olov, civilingenjör
  • Larsson, Christer, civilingenjör
  • Liljefors, Anders, professor
  • Liljencrants, Johan, professor
  • Lindblad, Sven, professor
  • Lindgren, Rogert, produktutvecklare
  • Lindström, Olle, professor
  • Lundquist, Stig, professor
  • Lönnborg-Andersson, Mikael, fil.mag.
  • Magnusson, Robert, professor
  • Malmgren, Gunnar, civilingenjör
  • Mattisson, Sven, professor
  • Mossberg, Kåre, universitetslektor
  • Mårtensson, Skotte, docent
  • Nilsson, Olle, professor
  • Olsson, Lars G., universitetslektor
  • Reneby, Lars, tekn.dr
  • Risman, Per Olov, civilingenjör
  • Rosell, Göte, universitetsadjunkt
  • Salomonsson, Göran, professor
  • Samuelsson, Bengt-Olof, överstelöjtnant
  • Sjöberg, Bo, ingenjör
  • Sjögren, Hans, fil.dr
  • Starby, Lars, f.d. överingenjör
  • Stenberg, Michaël, redaktör
  • Stenborg, Bertil, professor
  • Sterner, Roland, filmfotograf
  • Sundell, Björn, lärare
  • Sundin, Bosse, professor
  • Sylwan, Christopher, tekn.dr
  • Thorborg, Kjeld, professor
  • Wager, Mats, civilingenjör
  • Wallmark, Torkel, professor
  • Wemmert, Sten, ingenjör
  • Wiberg, Lennart, ingenjör
  • Wigenius, Lars, universitetslektor
  • Wittenmark, Björn, professor
  • Yngvesson, Kjell-Olof, tekn.lic.
  • Öhman, Bengt, civilingenjör
  • Öhman, Claes, civilingenjör
  • Öhrvik, Sven-Olof, professor

Energiteknik

Redaktör: Johan Warell

  • Abel, Enno, professor (installationsteknik)
  • Bjelm, Leif, professor (geotermisk energi)
  • Carlson, Martin, civilingenjör (oljeprodukter)
  • Egneus, Hans, professor (bioenergi)
  • Ek, Paul, överingenjör (kärnenergi)
  • Engström, Staffan, civilingenjör (vind- och vattenenergi)
  • Eriksson, Harald, ingenjör
  • Finnström, Bengt, docent (elanvändning)
  • Forsman, Arne, fil.lic. (vattenkraftverk)
  • Jakobsson, Arne, docent (kulturgeografi)
  • Johansson, Thomas B., professor
  • Karlsson, Björn, professor (energisystem)
  • Moshfegh, Bahram, professor
  • Månsson, Bengt, konsulterande ingenjör (olja)
  • Nilsson, Erik, professor
  • Nilsson, Lars J., tekn.dr
  • Norhammar, Ulf, civilingenjör (bränsle, kol, naturgas)
  • Pettersson, Reidar, jägmästare (torv)
  • Raldow, Wiktor, tekn.dr (väteenergi)
  • Rydberg, Jan, professor (kärnkemi)
  • Sigurd, Dag, docent (solenergi)
  • Sjöstrand, Nils Göran, professor (kärnenergi)
  • Swedjemark, Gun Astri, laborator (strålskydd)
  • Svenningsson, Per, civilingenjör (bioenergi)
  • Ungermark, Seve, seniorkonsult (kärnenergi)
  • Werner, Sven, tekn.dr (fjärrkyla)
  • Wettermark, Gunnar, professor (energilagring)
  • Zinko, Heimo, drphil. (solenergi)
  • Österberg, Carl-Johan, civilingenjör (väteenergi)

Glas, keramik

Redaktör: Johan Warell

  • Carlsson, Roger, professor (keramik)
  • Karlsson, Hans T., professor
  • Linzander, Schubert, civilingenjör (glas)
  • Persson, Stellan, bergsingenjör (glas)
  • Thornblad, Ove, laboratorieingenjör

Kemiteknik

Redaktör: Olof Ollerstam

  • Anstenius, Carl Eric, civilingenjör (färg)
  • Dahlstrand, Ann, frisörmästare (hårvård)
  • Dahlstrand, Lars, tekn.lic. (hårvård)
  • Ehlde, Magnus, civilingenjör (bioteknik)
  • Engsbråten, Björn, civilingenjör (sprängämnen)
  • Freij, Lars, informationschef (miljörisker)
  • Frostman, Per, konsultingenjör (asfalt, bitumen)
  • Gedde, Ulf, docent (plast)
  • Gren, Urban, docent (destillation)
  • Hallström, Bengt, professor (kemiteknik, allmän)
  • Holmberg, Krister, professor (gel)
  • Hult, Anders, professor (färg, lack)
  • Jansson, Jan-Fredrik, professor (plast)
  • Jernqvist, Åke, professor (kemiteknik, allmän)
  • Johansson, Stig, tekn.lic. (pyroteknik)
  • Karlsson, Hans T., professor (kemiteknik, allmän)
  • Kautto, Thorbjörn, laboratoriechef (tallolja)
  • Lamnevik, Stefan, överingenjör (sprängämnen)
  • Langstedt, Göran, ingenjör (gummi)
  • Larsson, Ragnar, professor (krackning)
  • Lundgren, Alf, avdelningsdirektör (kemiska hälsorisker)
  • Mattiasson, Bo, professor (enzymteknik)
  • Mattson, Bengt, civilingenjör (gummi)
  • Månsson, Bengt, konsulterande ingenjör (oljeprodukter)
  • Nilsson, Agne, laboratoriechef (kosmetik)
  • Norhammar, Ulf, civilingenjör (bränsle, kol, naturgas)
  • Ohlson, Ragnar, professor (kemiteknik, allmän)
  • Olsson, Mats, civilingenjör (krut)
  • Ouchterlony, Finn, tekn.dr (sprängämne)
  • Sisefsky, Jan, fil.kand. (färg)
  • Sivik, Lars, docent (färg)
  • Stenberg, Bengt, docent (gummi)
  • Söderberg, Björn, tekn.chef (fyrverkeri)
  • Tansen, Alf, civilingenjör (tryckjärn)
  • Terselius, Björn, docent (polymerteknik)
  • Thunberg, Bo, miljörådgivare (lösningsmedel)
  • Thörn, Bo, civilingenjör (kimrök)
  • Unger, Jonas, civilingenjör (kemiteknik, allmän)
  • Åsnes, Harald, tekn. lic. (tvättmedel)

Kontorsmaskiner

Redaktör: Johan Warell

  • Carlqvist, Jan, civilekonom
  • Frick, Bertil, journalist, fil.kand.
  • Hallberg, Tord Jöran, universitetslektor
  • Hallgren, Svante, utvecklingschef
  • Nilson, Hans Hugo, civilingenjör

Livsmedelsteknik

Redaktör: Jonas Gruvö

  • Andersson, Göran, direktör (bageri)
  • Andersson, Rolf, docent (fermentering)
  • Asp, Nils-Georg, professor (livsmedelskemi)
  • Berg, Birgitta, civilingenjör (biografier)
  • Björck, Inger, docent (livsmedelskemi)
  • Blomberg, Barbro, avdelningsdirektör (livsmedelsmärkning)
  • Bruce, Åke, professor (näringslära)
  • Carlsson, Susanne, byråchef (livsmedelsmärkning)
  • Cavlin, Sören, professor (förpackningar)
  • Danielsson-Tham, Marie-Louise, professor (livsmedelshygien)
  • Darnerud, Per Ola, docent (toxikologi)
  • Drake, Birger, docent (förpackningar)
  • Egerlind, Tommy, produktchef (fisk)
  • Ehlde, Magnus, civilingenjör (kemisk apparatteknik)
  • Ekman, Jacob. agr.lic. (livsmedel)
  • Ekstrand, Bo, professor (biokemi)
  • Eliasson, Ann-Charlotte, professor (cerealier)
  • Fondén, Rangne, professor (mjölkprodukter)
  • Fredriksson, Arne, journalist (kött)
  • Frostenson, Hjördis, direktör (storkök)
  • Fuchs, Georg, docent (fysikalisk kemi)
  • Girhammar, Urban, tekn.dr (bageri)
  • Hallström, Bengt, professor (processer)
  • Hildingson, Bengt, statsinspektör (ost)
  • von Hofsten, Bengt, professor (mikrobiologi)
  • Korp, Helmut, tekn.dr (matfett)
  • Larsson, Harry, civilingenjör (socker)
  • Larsson, Kåre, professor (teknologi)
  • Laser Reuterswärd, Anita, tekn.dr (kött)
  • Lindblom, Marianne, tekn.dr (choklad)
  • Lindgren, Sven, professor (mikrobiologi)
  • Lindman, Björn, fil.dr (mikrobiologi)
  • Loewe, Walter, informationschef (tobak)
  • Lönnborg-Andersson, Mikael, fil.mag. (företag)
  • Lönner, Clas, tekn.dr (bakning)
  • Mattiasson, Bo, professor (bioteknik)
  • Mattsson, Per, byråchef (konservering)
  • Movitz, Jan, byråchef (tillsatser)
  • Nistér, Per-Erik, chefsjurist (lagstiftning)
  • Nordlöv, Hans, tekn.dr (bryggeri)
  • Nyström, Margareta, informatör (alkohol)
  • Olered, Robert, agr.dr (cerealier)
  • Oskarsson, Agneta, professor (toxikologi)
  • Pettersson, Hans-Erik, forskningschef (mjölkprodukter)
  • Risman, Per Olov, civilingenjör (mikrovågor)
  • Skog, Kerstin, tekn.dr (stekning)
  • Spåre, Carl-Gustav, fil.mag. (cerealier)
  • Stenström, Tore, laborator (vatten)
  • Swedish Tobacco Group (tobak)
  • Svensson, Birger, docent (potatis)
  • Svensson, Svante, utvecklingsdirektör (socker)
  • Tegner, Göran, direktör (konservering)
  • Werling, Per Ove, forskningsdirektör (choklad)
  • Ydén, Karin, journalist (kött)
  • Zackrisson, Sören, livsmedelskonsulent (kött)

Maskinteknik

Redaktör: Johan Warell

  • Ahlmann, Hans, professor
  • Backlund, Ove, tekn.lic.
  • Bolmsjö, Gunnar, professor
  • Carlstedt, Eric, frilansjournalist
  • Celsing, Dag, civilingenjör
  • Collin, Rolf, professor
  • Crafoord, Ralph, professor
  • Edenhammar, Hans, civilekonom
  • Edström, John-Olof, professor
  • Englesson, Rolf, bergsingenjör
  • Englesson, Sixten, tekn.dir.
  • Engström, Christer, redaktionell chef
  • Gerbert, Göran, professor
  • Grahm, Kristina, civilingenjör
  • Granberg, Rune, direktör
  • Granryd, Eric, professor
  • Grip, Harald, docent
  • Hagander, Per, professor
  • Hult, Jan, professor
  • Håll, Ulf, professor
  • Hägglund, Tore, professor
  • Jakobsson, Bengt, professor
  • Karlsson, Birger, professor
  • Larsson, Folke, ingenjör
  • Lönnborg-Andersson, Mikael, fil.mag.
  • Maasing, Iva, civilingenjör
  • Melander, Anders, ingenjör
  • Mägi, Mart, professor
  • Nilson, Carl-Göran, professor
  • Nilsson, Erik, professor
  • Nordling, Carl, professor
  • Nordström, Olle, överingenjör
  • Ohlson, Ragnar, professor
  • Olsson, Karl-Olof, professor
  • Palmberg, Jan-Ove, professor
  • Peterson, Folke, professor
  • Rosell, Göte, universitetsadjunkt
  • Rundqvist, Bengt, universitetslektor
  • Sjögren, Hans, fil.dr
  • Sjöstedt, Lars, professor
  • Sundin, Bosse, professor
  • Trost, Thomas, tekn.lic.
  • Wittenmark, Björn, professor
  • Årzén, Karl-Erik, docent
  • Åström, Karl Johan, professor

Materialteknik

Redaktör: Johan Warell

  • Andersson, Hans, professor (materialprovning)
  • Andersson, Lars, sektionschef (materialprovning)
  • Aronsson, Bertil, professor (hårdmetall)
  • Baggström, Erik, bergsingenjör (titanlegeringar)
  • Björk, Bengt, civilingenjör (förpackningar)
  • Carlsson, Janne, professor (hållfasthetslära)
  • Cavlin, Sören, professor (förpackningar)
  • Edström, John-Olof, professor (metallurgi)
  • Ericsson, Torsten, professor (hållfasthet)
  • Folkeson, Anders, universitetslektor (tribologi)
  • Fredriksson, Hasse, professor (gjutteknik)
  • Gevert, Thomas, fil.dr (materialprovning)
  • Gustafsson, Per Johan, docent (rör)
  • Hannerz, Nils-Erik, professor (svetsning)
  • Ivarsson, Jörgen, civilingenjör
  • Johannesson, Bengt, tekn.dr (utmattning)
  • Johannesson, Thomas, professor (kompositer)
  • Johansson, James, civilingenjör (förpackningar)
  • Karlsson, Åke, professor (metallbearbetning)
  • Klefsjö, Bengt, professor (kvalitetsteknik)
  • Leijon, Willy, tekn.dr (ytbehandling)
  • Lidén, Inge, civilingenjör (lås)
  • Lindberg, Carl, direktör (Sandvik)
  • Lindström, Bo, professor (metallbearbetning)
  • Lundberg, Sven-Erik, tekn.lic. (stålrör)
  • Lundgren, Anders, docent
  • Mattsson, Einar, professor (korrosion)
  • Nilsson, Nils, 1:e antikvarie (förpackningar)
  • Nilsson, Tony, civilingenjör (konstruktionsstål)
  • Olefjord, Ingemar, professor (ytbehandling)
  • Olsson, Karl-Olof, professor (lättkonstruktion)
  • Sandström, Rolf, professor (materialteknologi)
  • Sperle, Jan-Olof, professor (konstruktionsstål)
  • Storåkers, Bertil, professor (hållfasthetslära)
  • Ståhl, Jan-Eric, professor
  • Ståhlberg, Ulf, professor (materialbearbetning)
  • Sundberg, Rolf, överingenjör (koppar)
  • Sundström, John, professor (finmekanik)
  • Torstensson, Håkan, överingenjör (materialprovning)
  • Trost, Thomas, tekn.lic. (miljötålighetsteknik)
  • Wadell, Bengt, civilingenjör (värmebehandling)
  • Villner, Lars, direktör (gjutjärn)
  • Ågren, John, professor (metallografi)

Militärteknik

Redaktör: Johan Warell

  • Bjäre, Bertil, överste 1:a graden (flygteknik)
  • Carlsson, Ingemar, tekn.dir (elektronik)
  • Erikmats, Östen, tekn.lic. (radar)
  • Grandin, Gunnar, konteramiral (sjökrigshistoria, sjömilitär teknik)
  • Grenander, Gunnar, överste 1:a graden (artilleri, skjutlära, vapenlära)
  • Gullstrand, Tore, tekn.dr (flygplan, robotteknik)
  • Haglund, Magnus, kommendörkapten
  • Israelsson, Curt, överstelöjtnant (telesamband)
  • Larsson, Tor, överingenjör (strategiska vapen)
  • Magnusson, Gunnar, överste
  • Meyerhöffer, Anita, fil.dr (skyddsbeklädnad)
  • Roffey, Roger, överingenjör (biologisk krigföring)
  • Runnberg, Bertil, överste 1:a graden (befästningar)
  • Sandstedt, Fred, intendent (vapenhistoria)
  • Santesson, Johan, forskningschef (kemisk krigföring)
  • Sjölander, Sven, överste 1:a graden (luftvärn)
  • Sundin, Bo, professor (vapenhistoria)
  • Tillberg, Nils-Olof, kommendör
  • Törnquist, Leif, överintendent (äldre befästningar)
  • Ulfhielm, Hans, överste 1:a graden (stridsfordon)
  • Uller, Lennart B:son, överste (artilleri)

Pappers- och massateknik

Redaktör: Johan Warell

    • Gierer, Josef, professor
    • Hartler, Nils, professor
    • Steenberg, Börje, professor

Textilteknik

Redaktör: Johan Warell

  • Ahlkvist, Britta, redaktör (pälsar)
  • Bernskiöld, Arnold, tekn.dr (textilteknik)
  • Cednäs, Margareta, tekn.dr (beklädnad)
  • Ekbladh, Stig, ingenjör (mattor)
  • Ekblom, Jan, civilekonom (skinn- och läderteknik)
  • Fors, Hjalmar, fil.mag. (vetenskapshistoria)
  • Furvik, Nils-Bertil, tekn.lic. (textilteknik och beklädnad)
  • Hedström, Karl, direktör (skoteknik)
  • Johansson, Gustav, herr (skinn och pälsar)
  • Lundin, Bror, disponent (skoteknik)
  • Möller Degerfält, Inger, slöjdlärare (textilteknik)
  • Nyberg, Sam, konsult (skoteknik)
  • Åsnes, Harald, tekn.lic. (tvätt)

Transportteknik

Redaktör: Johan Warell

  • Agrell, Johan, civilingenjör (flygteknik)
  • Améen, Lennart, docent (järnväg, spårväg)
  • Andersson, Bosse, bilmekaniker, motorjournalist (fordonsteknik)
  • Andersson, Per Gunnar, tekn.lic. (trafikteknik)
  • Ask, Elisabeth, studerande (sjöfart)
  • Backlund, Ove, tekn.lic. (fordonskonstruktion)
  • van Berlekom, Daan (järnväg)
  • Berns, Lennart, överstelöjtnant (flygning)
  • Bjäre, Bertil, överste 1:a graden (flygning)
  • Boberg, Lennart, personalchef (sjöfart)
  • Bustad, Tohmmy, civilingenjör (järnväg)
  • Danielsson, Lennart, fil.kand. (järnväg)
  • Dyne, Gilbert, professor (sjöfart)
  • Ekström, Gert, museiintendent (järnväg)
  • Englund, Anders, fil.dr (högertrafik)
  • Engström, Christer, redaktionell chef (järnväg)
  • Eriksson, Göran A., civilingenjör (järnväg)
  • Eriksson, Per, civilingenjör (sjöfart)
  • Eriksson, Sven A., civilingenjör (järnväg)
  • Franzén, Anders, professor (sjöfart)
  • Fredriksson, Bertil, poliskommissarie (trafikteknik)
  • Glete, Jan, docent
  • Grahm, Kristina, civilingenjör
  • Grahn, Sven, civilingenjör (rymdfart)
  • Grandin, Gunnar, konteramiral (ubåtar)
  • Gullstrand, Tore, tekn.dr (flygteknik)
  • Haasum, Sibylla, museichef (sjöfartsmuseer)
  • Hansson, Hans, sjökapten (sjöräddning)
  • Hellspong, Mats, docent (äldre fordon)
  • Helmers, Gabriel, fil.dr (synbarhet i trafik)
  • Helmerson, Klas, bitr. museichef (Vasa)
  • Hult, Jan, professor (cyklar)
  • Hydén, Christer, professor (trafikteknik)
  • Igielska, Jadwiga, professor (sjöfart)
  • Jahnke, Ulrich, sjökapten (sjöfart)
  • Kamsén, Sven, överste 1. gr. (flyg)
  • Karlsson, Lars Olov, järnvägstjänsteman (järnväg)
  • Kindblad, Christer, major (räddningsmaterial)
  • Kristoffersson, Pej, civilråd (flyg)
  • Käck, Rolf, överstelöjtnant (fallskärmar)
  • Landelius, Lars, sjökapten (bärgning)
  • Lange, Ole, docent (sjöfart)
  • Lange, Thomas, informationschef (vägteknik)
  • Larsson, Carl-Olof, universitetslektor (sjöfart)
  • Laurell, Lars, f.d. flygöverläkare (flygmedicin)
  • Lindqvist, Per Inge, museichef (flygmuséer)
  • Linn, Björn, professor
  • Ljungberg, Christer, tekn.lic. (trafikteknik)
  • Ljungström, Olle, tekn.dr (svävare)
  • Lundberg, Anders, direktör (järnväg)
  • Lundgren, Sven, signalingenjör (järnväg)
  • Lundholm, Sven, civilingenjör (järnväg)
  • Lundström, Gösta, överste 1:a graden (biografier)
  • Lutz, Rudolf, civilingenjör (järnväg)
  • Löndahl, Göran, ingenjör (kylfordon)
  • Maasing, Iva, civilingenjör (bilar och motorcyklar)
  • Magnusson, Per, fil.dr (rymdteknik)
  • Magnusson, Östen, flygledare (flygtrafik)
  • Mohlin, Björn, kommendörkapten (dykning)
  • Molitor, Magnus, civilingenjör (flygteknik)
  • Montelius, Jan-Olof, fil.kand. (vägtrafik)
  • Mägi, Mart, professor (fordonskonstruktion)
  • Nilsson, Nils, 1:e antikvarie (vagnar)
  • Nobinder, Per, avdelningschef (rymdteknik)
  • Nordquist, Lennart, vägingenjör (vägtrafik)
  • Nordström, Olle, överingenjör (fordonsteknik)
  • Nyblom, Mats, marknadsplaneringschef (järnväg)
  • Ohlin, Lars Erik, f.d. näringslivsreporter
  • Olsson, Göte, professor (transportteknik)
  • Olsson, Lars, tekn.lic. (sjöfart)
  • Pergament, Leo (flygplatser)
  • Persson, Göthe, affärsområdeschef (järnväg)
  • Persson, Lars Bertil, generaldirektör (flygteknisk forskning)
  • Petersson, Lennart, skeppsskrivare (sjöfart)
  • Plyme, Arne, direktör (järnväg)
  • Romare, Göran, kommendörkapten (sjöfart)
  • Rosell, Gustaf, civilingenjör (flygplan)
  • von Rosen, Michael, överste 1:a graden (flygsäkerhet)
  • Rumar, Kåre, professor (trafiksäkerhet)
  • Sandberg, Ulf, tekn.dr (trafikbuller)
  • Sandblom, Lars, f.d. avdelningsdirektör (flyg)
  • von Scheele, Fredrik, civilingenjör (rymdteknik)
  • Schultz, Bertil, försäljare (järnväg)
  • Sjöström, Bengt-Olov, tekn.lic. (undervattensteknik)
  • Stefenson, Jan, professor (marinmotorer)
  • Stenbom, Freddy, chefredaktör (allmänflyg)
  • Strandberg, Lennart, professor (trafiksäkerhet)
  • Sundin, Bosse, professor (biografier)
  • Swahn, Jan-Öjvind, professor (sjöfart)
  • Svensson, Kjell, redaktör (hamnar)
  • Söderberg, Carl Gunnar, civilingenjör (fordonskonstruktion)
  • Thomsson, Olle, tekn.lic. (klassningssällskap)
  • Tirus, Håkan, civilingenjör (järnväg)
  • Trost, Thomas, tekn.lic. (miljötålighetsteknik)
  • Turbell, Thomas, överingenjör (trafiksäkerhet)
  • Ulfvarson, Anders, professor (sjöfart)
  • Wigenius, Lars, universitetslektor (navigation)
  • Vikgren, Klas, tekn.lic. (undervattensteknik)
  • Åkerstedt, Hans, civilingenjör (ballonger, luftskepp)
  • Åsander, Sven, överingenjör (vägtrafik)

Träteknik

Redaktör: Johan Warell

  • Blümer, Hartwig, forskningsingenjör
  • Brundin, Jan, civilingenjör
  • Brunne, Ulf
  • Ekdahl, Ingemar, informationschef
  • Ekstedt, Jan, tekn.lic.
  • Englund, Finn, tekn.dr
  • Esping, Björn, forskningsingenjör
  • Gunnare, Laila, bibliotekarie
  • Henningsson, Björn, professor
  • Jermer, Jöran, civilingenjör
  • Lundberg, Håkan, jägmästare
  • Lycken, Anders, civilingenjör
  • Rydell, Rune, forskningsingenjör
  • Samuelsson, Anders, civilingenjör
  • Sandqvist, Ingemar, civilingenjör
  • Sonnerup, Per, slöjdlärare
  • Östman, Birgit, fil.lic.

Urmakeri

Redaktör: Johan Warell

  • Ellegård, Alvar, professor
  • Gylldorff, Bo, huvudlärare
  • Johansson, Carl-Axel, rektor
  • Sundström, John, professor
  • Wikander, Örjan, docent