fbpx

Experter och skribenter

Turism

Redaktör: Tobias Andersson

A

 • Abrahamsson, Tore, arkitekt
 • Ahlberg, Nils, 1:e antikvarie

B

 • Bjärvall, Anders, fil.dr

H

 • Hillerström, Bengt, direktör
 • Hoberg, Birgitta, avdelningssekreterare

J

 • Jeansson, Nils Ragnar, turistdirektör
 • Jörnmark, Jan, docent

L

 • Lindgren, Pia, fil.kand.

S

 • Segnestam, Mats, miljörådgivare
 • Sehlin, Halvar, f.d. generalsekreterare
 • Seth, Thomas von, författare
 • Steene, Anders, byrådirektör
 • Swahn, Jan-Öjvind, professor

VW

 • Wilund, Ulf, redaktör

Z

 • Zettersten, Gunnar, avdelningsdirektör

Ö

 • Örtengren, Jan Henrik, direktör

Redaktionen

Har du en allmän fråga eller synpunkt gällande innehållet i våra tjänster är du välkommen att höra av dig till oss på redaktionen.