fbpx

Forskning och skolutveckling

Digital kompetens lika viktigt i dag som tidigare

Det behöver knappast nämnas att alla som är lärare är nyckelpersoner när det gäller att förbereda eleverna inför deras framtid. En pusselbit i detta är att utveckla en digital kompetens. För även om barn i dag är vana vid digitala verktyg är det mycket som skolan måste hjälpa dem med.

Digital kompetens

Det behöver knappast nämnas att alla som är lärare är nyckelpersoner när det gäller att förbereda eleverna inför deras framtid.  En pusselbit i detta är att utveckla en digital kompetens. För även om barn i dag är vana vid digitala verktyg är det mycket som skolan måste hjälpa dem med.

– Det är ett klassiskt misstag att tro att alla elever har någon form av digital litteracitet. Även om eleverna är jättebra på vissa saker är det också väldigt mycket som de inte kan. Allt från ordbehandling till hur man söker information på ett bra sätt, hur man använder digitala källor och hur de faktiskt ska använda läromedlen. Man måste träna dem i allt. Det säger Peter Lindström, IKT-pedagog, förstelärare i digitalisering samt SO- och engelsklärare på Glömstaskolan.

Vad säger läroplanen?

Digital kompetens är en del av förskolans och skolans läroplaner. Men vad innebär det egentligen mer konkret? Skolverket delar in det i fyra aspekter: 

  • förstå digitaliseringens påverkan på samhället och individen
  • använda och förstå digitala verktyg och medier
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt
  • lösa problem och omsätta idéer i handling med hjälp av digitala verktyg.

Det är fyra aspekter som också går in i varandra. För att belysa vad det kan innebära praktiskt kan det också brytas ned ytterligare i följande kategorier:

Digital kompetens som förberedelse för arbetslivet och högre studier: 

I dagens samhälle är teknik och digitala verktyg en integrerad del av arbetslivet inom nästan alla branscher. För att vara framgångsrika i såväl samtida som framtida yrken behöver eleverna utveckla sin digitala förmåga. Här har skolan en viktig uppgift att ge eleverna de färdigheter och kunskaper de behöver. Det handlar inte bara om att använda datorer och program, utan också om att kunna tänka kritiskt, lösa problem och kommunicera effektivt genom digitala medier.

Att ha en adekvat digital kompetens är också nödvändigt för många kurser och program på högskolor, universitet och yrkesprogram. 

För tillgång till information och lärande: 

Internet ger tillgång till en obegränsad mängd information och resurser som kan användas för att berika lärandet. Med digital kompetens kan eleverna även utveckla sin digitala källkritik och därmed navigera i informationsflödet och bedöma kvalitet och relevans hos saker man stöter på. Att lära sig att söka, samla och källkritiskt analysera information på ett effektivt sätt och använda digitala verktyg är otroligt viktiga kompetenser för att presentera sina kunskaper och idéer på ett korrekt sätt men också för att göra val i livet som är grundade på fakta.

I en tid då det är svårare än någonsin att avgöra vad som stämmer och inte i informationsflöden är det digitala källkritiska förhållningssättet av stor vikt. 

Som kreativitet och problemlösning: 

Digitala verktyg erbjuder ofta nya sätt för eleverna att vara kreativa och att uttrycka sig. Genom att använda olika program och appar kan de skapa multimediapresentationer, digitala berättelser, animeringar, musik, bilder, spel och mycket, mycket mer. 

Digital kompetens kan också främja problemlösningsförmåga om eleverna ges möjlighet att experimentera, testa idéer och hitta innovativa lösningar på problem.

För kommunikation och samarbete: 

Digitala verktyg och plattformar möjliggör kommunikation och samarbete på olika nivåer. Genom att använda e-post, chattprogram, videokonferenser och sociala medier kan eleverna kommunicera och samarbeta med sina klasskamrater, lärare och experter runtom i världen. Detta främjar globalt medborgarskap, interkulturell förståelse och ger eleverna möjlighet att delta i autentiska och meningsfulla samarbeten.

För medvetenhet om digital etik och säkerhet: 

Genom att integrera digital kompetens i undervisningen kan du också lära eleverna vikten av digital etik och säkerhet. De behöver förstå konsekvenserna av sina digitala handlingar, hantera sina digitala fotavtryck och skydda sin integritet online. Genom att främja en medvetenhet om dessa frågor kan ni hjälpa eleverna att agera ansvarsfullt och tryggt i den digitala världen.

Som lärare har du möjlighet att vara en förebild och guide för eleverna när det gäller att utveckla deras digitala kompetens. Genom att integrera digitala verktyg och metoder i undervisningen kan du skapa en engagerande och meningsfull inlärningsmiljö som förbereder eleverna för deras framtid.