fbpx

Forskning och skolutveckling

Grundlig utvärdering av lärarna innan Helsingborg valde NE

Helsingborg är en av de städer som valt att köpa in både digitala läromedel och tryckta böcker centralt. Ett beslut som grundade sig på tankar om likvärdighet och tillgänglighet. Och att man som lärare har ett basutbud där man inte ska behöva välja mellan antingen böcker eller digitalt.

Grundlig utvärdering av lärarna innan Helsingborg valde NE

En av dem som var involverad i beslutsprocessen var Pär Emilsson, operativ systemägare i Helsingborg. Ett uppdrag som bland annat innebär ansvar för inköp av större licenser. Pär berättar om en process som var både lång och grundlig innan valet föll på NE.

 

– I samband med pandemin fick vi och våra skolor gratis tillgång till digitala läromedel från en rad aktörer. Det blev nästan en overload av erbjudanden och svårt för lärarna att sortera. Det var då vi fick upp ögonen för NE:s läromedel och ville veta mer.

Pär Emilsson, operativ systemägare i Helsingborg

Grundlig utvärdering

Helsingborg valde att testa NE:s läromedel i 8 månader och kopplade in ett stort antal lärare för att kunna göra en grundlig pedagogisk utvärdering. 

– Det hade grott ganska länge att läromedlen från NE hade rätt nivå och bra tillgänglighet med både gränssnitt, språk och stödfunktioner, fortsätter Pär. Men det var viktigt att få med oss lärarna och att alla som ville kunde testa och utvärdera. Resultatet av utvärderingen blev väldigt positivt och då ville vi gå vidare med en satsning på utbudet. 

Slipper välja mellan bok och digitalt

Under våren meddelade regeringen att statsbidraget för inköp av läromedel var öronmärkta för böcker, med eller utan digitala komponenter. Helsingborg beslutade att utnyttja det genom att köpa böcker för både hög- och mellanstadiet och fick då samtidigt digitala läromedel i samtliga ämnen till alla kommunala grundskolor.

– Det finns mycket diskussioner i skolan om boken kontra det digitala, men det som är bra här är att man som lärare kan välja det som stödjer eleverna bäst – vi kan erbjuda en kombination. NE:s läromedel är en grund som är tillgänglig för alla och de skolor som vill komplettera eller använda andra läromedel kan göra det. Friheten är fortfarande total, enligt beslutet för Helsingborgs stads skolor.

Michael Bäcklund och Ulrika Borkmar, Pedagogiskt center i Helsingborg

Samordning och kommunikation

På Pedagogiskt center i Helsingborg arbetar Michael Bäcklund, pedagogisk utvecklare, och Ulrika Borkmar, språk-, läs-  och skrivutvecklare. Båda var med under utvärderingen av NE och samordnar implementering, utbildningsinsatser  och information kring lärarnas utbud av pedagogiska verktyg, däribland läromedlen från NE.

– Kommunikationen vid den här typen av satsningar är jätteviktig, berättar Ulrika. Vi arbetar med kommunikation via intranät, nyhetsbrev och e-post till rektorer för att försöka nå alla. Men det uppstår så klart frågor ändå längs vägen. 

– Samordning av utbildning är bland annat en viktig pusselbit som måste falla på plats, fyller Michael i. Alla lärare som behöver måste få möjlighet att lära sig hur läromedlen fungerar. Där har NE varit väldigt tillmötesgående, med både filmer, egna webbinarier och utbildningar fysiskt på plats, här på Pedagogiskt center eller ute i skolorna.

 

Har ni några tips till andra som gjort eller funderar på att göra samma satsning på läromedel?

– Att få till en ordentlig provperiod där man involverar många lärare, säger Michael. Få med pedagogernas upplevelser och fatta beslut utifrån det.  

– Ge tydlig information till alla inblandade, både rektorer och lärare, fortsätter Ulrika. I Helsingborgs stads skolor handlar satsningen om likvärdighet och tillgänglighet för alla elever i grundskolan. Det är ett erbjudande och en grundbas som ska finnas för alla och är inte något som belastar skolornas egna ekonomi.