fbpx

Forskning och skolutveckling

I skolans värld

Lättlästa läromedel för samma förutsättningar i skolan

Flertalet av NE:s digitala läromedel finns i lättläst version.  Ett stort steg mot att ge alla elever samma förutsättningar att lära sig.

Lättläst skapat av två av Sveriges främsta experter

Ulla Bohman är specialist på lättläst med mångårig erfarenhet av tillgänglighetsanpassning och har tillsammans med Laura Mendez Edkvist, språkgranskare och före detta förlagschef, arbetat fram de lättlästa läromedel som vi nu lanserar.

Stort behov

Behovet av lättlästa texter är utbrett och omfattar inte bara barn som håller på att lära sig läsa. Elever med dyslexi, koncentrationssvårigheter och språkstörningar samt elever med annan språklig och kulturell bakgrund utgör en stor grupp med behov av lättlästa läromedel.
– Det ska inte vara läsförmågan som hindrar dig från att få kunskap, säger Ulla Bohman. Är du en ovan läsare eller har lässvårigheter kan det bli ett hinder för att tillgodogöra dig kunskap. Att en elev har svårigheter i ett ämne kanske inte handlar om ämnet i sig utan att ämnet förmedlas i en lärobok med för svår text.

Ingen lightversion av läroplanens krav

Det finns ibland farhågor om att lättläst innebär förenklingar som gör att väsentliga delar försvinner från läromedlen. Något som Ulla inte alls håller med om.
– Det handlar nog om fördomar. Det här ska vara en fullgod version för personer som har svårigheter att läsa, det är det som är syftet. Inte att göra en lightversion av det som läroplanen har som krav. Om viktigt innehåll försvinner är det inte bra lättläst svenska.

Varför gör man inte allt lättläst?

– Det är olika från fall till fall. Men vissa saker som är väldigt komplexa och komplicerade är svåra att göra lättlästa genom att förenkla språk eller struktur. Ta det svenska pensionssystemet som exempel. Det spelar ingen roll hur mycket vi försöker klä det i enkla ord eller ändra struktur. Det kommer alltid att vara komplicerat då systemet i sig är oerhört komplext. Det gäller även vissa skolämnen.

Att tänka på som lärare

För lärare som introducerar lättläst har Ulla några tips.
– Som lärare behöver man visa var det finns alternativ. Många som har lässvårigheter behöver även hjälp med att hitta de alternativ och stöd som finns. Det är okej att växla mellan den lättlästa texten och den vanliga texten. När en elev känner sig färdig med den lättlästa versionen kan den bara byta till den vanliga. Eleven ska inte känna att den hamnar i ett fack. Det är viktigt att läraren förmedlar detta, avslutar Ulla.