fbpx

I skolans värld

Digitala läromedel och traditionell undervisning ingen motsättning

Att stanna upp och reflektera över skolans digitalisering är klokt. Men att backa den digitala utvecklingen är inte möjligt. Dessutom går det utmärkt att vara en konservativ lärare och använda digitala verktyg. Det menar Conny Lindgren, SO-lärare och digitaliseringspedagog på Stiernhööksgymnasiet i Rättvik.

Digitalisering

Traditionell undervisning med digitala verktyg

– Skolan måste fortsätta sin satsning och fundera på hur vi ska utveckla digitaliseringen i skolan och vad vi egentligen ska använda den till. Dessutom måste lärarna få rätt förutsättningar för kompetensutveckling, säger Conny Lindgren. 

Det är tio år sedan Conny Lindgren gick över till att arbeta digitalt. Efter att ha jobbat i tio år som lärare var han i behov av förändring, och digitaliseringen kom som en läglig nytändning.

 

– Jag har alltid varit intresserad av skolutveckling och det hände så mycket under åren 2013–15 så det var väldigt spännande att vara med på det tåget. Jag förkovrade mig i såväl teknik och hjälpmedel som de pedagogiska möjligheterna och fick så småningom rollen som IT-pedagog.

 

I dag beskriver han sin undervisning som ganska konservativ och traditionell, men med digitala verktyg i stället för böcker och stenciler. Fördelarna är många, enligt Conny Lindgren.

Conny Lindgren, SO-lärare och digitaliseringspedagog på Stiernhööksgymnasiet

– Det går snabbare att ge relevanta uppgifter och feedback, det finns en stor mängd stödfunktioner för elever som behöver det och jag har alltid uppdaterat material. Dessutom sparar jag mycket tid. Det är 10 år sedan jag var i kopieringsrummet.

Mer digital pedagogisk utveckling krävs

När Conny Lindgren ser tillbaka på digitaliseringen är han emellertid självkritisk och menar att han själv hade alltför stora förhoppningar om digitaliseringens möjligheter att förbättra skolan. 

– 1+1 blev bara 2 även med digitaliseringen, inte 3 som vi först kanske trodde.

Många hade nog lite för mycket fokus på digitaliseringen och för lite på didaktiken. Men många av oss som kastade oss in i IT har också insett att det finns en analog värld och att det inte behöver vara antingen–eller.
Samtidigt konstaterar han att det fortfarande finns stora skillnader, både i lärarnas digitala kompetens och i olika skolors digitala mognad. Men att lösningen skulle vara att bara satsa på böcker, penna och papper köper inte Conny.

–  Det är omöjligt att backa utvecklingen med en ensidig satsning på böcker. Däremot är det klokt att vi stannar upp och funderar på hur vi ska utveckla digitaliseringen i skolan och vad vi egentligen ska använda den till. En viktig del borde vara att också satsa på att kompetensutveckla lärarna i hur man bäst använder digitala verktyg rent pedagogiskt.  

AI kommer förändra skolan

Som exempel på skolans behov av kompetensutveckling nämner Conny generativ AI, som ChatGPT, som han är säker på kommer att förändra skolan. 

– Det är naturligtvis svårt att sia exakt vad som kommer att ske. Det vet ingen och vi har ju bara sett början. Lärarskrået kommer att behöva ändra en hel del frågeställningar, och det kommer kräva kompetensutveckling. Men jag ser bara positivt på möjligheterna som AI innebär och det ska bli roligt att få vara med på resan.

Conny Lindgren berättar om en övning han själv tog fram med hjälp av ChatGPT. En övning som hade tagit ett par kvällar att skapa fick han nu fram på 30 sekunder.

– Jag bad om en dialog mellan Martin Luther och Karl Marx om livets mening. Jag fick fila på texten litegrann men kunde därefter, efter att också ha tagit bort namnen, be eleverna identifiera vem som är socialist och vem som är kristen och var i texten de kan se det. Peter Parnes, professor i datavetenskap vid Luleå tekniska universitet, säger att AI kommer ta bort tråkiga saker. Jag hoppas han har rätt, avslutar Conny Lindgren.