fbpx

I skolans värld

Kunskapskällan

Därför ska du följa presidentvalet i USA

Det amerikanska presidentvalet står inför dörren. Den 3 november avgörs om det är Donald Trump eller Joe Biden som ska leda USA de kommande fyra åren.

President Donald Trump och vicepresident Mike Pence.

 

Vi tog hjälp av en av Sveriges främsta experter på USA för att bena ut vad grejen är, varför den mediala uppmärksamheten i Sverige är så stor och varför det är viktigt för dig att hänga med i valet i höst i världens mäktigaste demokrati.

20 års expertis

Frida Stranne är forskare och lektor vid Högskolan i Halmstad och har i snart 20 års tid studerat USA i allmänhet och dess politik i synnerhet. Hon har varit anlitad sakkunnig av flera stora nyhetsmedier och kommenterar presidentvalet 2020 främst i Expressen och TV4. Hon är också aktuell med en ny bok om USA. Dessutom har hon författat artiklar för NE:s uppslagsverk och skrivit kapitel om internationell politik i våra läromedel i samhällskunskap.

Först och främst, vad tror du om presidentvalet i USA? Vem vinner och vilken fråga tror du kan bli avgörande?
– Det är omöjligt att säga i nuläget. Valutgångar är alltid svåra att förutspå i amerikansk politik då så mycket kan hända de sista veckorna som ändrar spelplanen. I år med pandemin och proteströrelser blir det ännu svårare att försöka förutsäga valutgången.

– Det man kan säga är att i inledningen av 2020 var Trumps chanser att vinna väldigt goda. Många saker talade då till hans fördel. Under våren och sommaren har det svängt över till fördel för Biden som nu har ett försprång i mätningarna. Biden gynnas också av att hans starkaste frågor blivit viktiga valfrågor för väljarna. Men amerikanska val avgörs i ett fåtal delstater och Trump är dessutom mycket skicklig på kampanjer. Han har en viss fördel av att vara sittande president när det gäller den mediala uppmärksamheten, så utgången skulle jag säga är väldigt öppen.

Gammal tradition av svensk USA-fixering

Att svenskar i regel både fascineras och inspireras av USA är känt sedan gammalt. Få eller inga länder, även de som ligger närmare kulturellt och geografisk, kan mäta sig med den uppmärksamhet vi ger USA och presidentvalet.
– Det finns många skäl till det och en del går tillbaka till den stora migrationen som skedde i slutet på 1800-talet och början av 1900-talet då över en miljon svenskar lämnade landet för att bosätta sig i USA. Det gör att vi har många släktband som sträcker sig över generationer. Svenskar gör också närmare en halv miljon resor till USA varje år, många ungdomar läser på college och andra jobbar med amerikanska företag. USA är en viktig exportmarknad för oss. Kulturellt är vi också influerade av USA vilket också ökar intresset för ”allt” amerikanskt. Sedan får man nog också erkänna att amerikansk politik är lite “galen” och spektakulär, vilket gör det till en tacksam sak att spegla i media.

Nödvändigt med stor medial bevakning

Trots vår fascination för USA tänker kanske en del att det inte spelar så stor roll vem som är president i USA. Många frågar sig nog om den mediala uppmärksamheten verkligen är i paritet med hur det påverkar oss i Sverige.
– Det är en bra och viktig fråga och vi bör ständigt analysera om det är en proportionerlig och skälig bevakning som görs. Jag tycker inte alltid riktigt det. Enligt mig borde vi fokusera mer på de saker som händer i USA som påverkar oss här i Sverige än att exempelvis följa alla detaljer i valkampanjerna.

– Men med det sagt så är USA samtidigt världens mäktigaste land och det som händer där påverkar omvärlden på många sätt. Att vi har en stor bevakning är därför nödvändigt. USA utgör fortfarande en motor i världsekonomin och har också världens i särklass största militärmakt. Hur landet agerar i omvärlden är därför väldigt viktigt att följa och förstå.

Finns det någon fråga som konkret kommer märkas mer för oss här i Sverige i våra vardagliga liv?
– Den amerikanska ekonomins utveckling påverkar alla. Men jag skulle ändå vilja lyfta att en av de viktigaste frågorna rör klimatet och hur man ska bekämpa klimatkrisen. USA har en betydande politisk roll för att få till verkliga förändringar inom flera klimatområden där världen behöver hjälpas åt. Biden vill återgå till Parisavtalet och också införa en jämförelsevis offensiv klimatpolitik. Trump tillhör dem som inte vill göra några inskränkningar på näringslivets villkor. Han erkänner inte heller att klimatförändringarna kan förklaras av mänsklig aktivitet. Så vad gäller miljön kommer vi se stora skillnader beroende på vem som vinner.

Lågt förtroende för politiker

Frida Stranne har tillsammans med Sanna Torén Björling nyss kommit ut med boken Supermakten: Vad varje svensk bör veta om USA. Här kan man läsa om allt från hur politiken fungerar, varför det sker så många skjutningar till hur amerikaner umgås och varför det inte finns läktarvåld inom idrotten i USA.  Att endast 10% av amerikanerna har högt förtroende för sina politiker i Washington är en annan fråga som boken tar upp.  En anmärkningsvärt låg siffra jämfört med Sverige.

– Varför amerikaner har så lågt förtroende för politiker på federal nivå är en väldigt komplicerad fråga som har många svar. Genom hela den amerikanska historien har människor ute i de olika delstaterna haft en viss skepsis mot beslutshavarna i Washington. Avståndet till Washington är detsamma som många här i Sverige upplever gentemot Bryssel. Många upplever också att politikerna i Washington inte bryr sig om människors vardagsfrågor utan mer om storföretagens och Wall Streets intressen.

– I takt med att pengar också konkret fått mer inflytande i politiken i USA har den här misstron ökat. Krångliga vallagar och medier som bidrar till att polarisera människor är också bidragande. I takt med att människor känt en ökad osäkerhet inför framtiden har man kunnat se en nedgång i förtroende för politiker generellt. Det är ett allvarligt problem för demokratin.

Därför behöver du följa med i utrikespolitiken

Det är som sagt få andra utrikespolitiska händelser som bevakas lika hårt i svenska medier som presidentvalet i USA. Även om just det kan diskuteras menar Frida Stranne att det finns flera viktiga skäl till att man bör följa med i rapporteringen. Inte bara om valet i sig, utan i all utrikespolitik.

– Världen hänger ju ihop som en komplicerad spindelväv. Globaliseringen har minskat avståndet mellan människor i olika delar av världen. I takt med det har det blivit viktigt att förstå vad som händer på olika platser. Ett beslut i ett land får konsekvenser för alla andra. Våra ekonomier är beroende av varandra och vi vet dessutom att vi står inför många globala utmaningar i dag – inte minst med klimatförändringarna, flyktingströmmar och nya pandemier – som vi måste lösa tillsammans. USA är en av de viktigaste aktörerna i världen. Utan dem kan vi inte lösa några av de utmaningar vi ser komma. USA:s ekonomiska och politiska styrka behövs, men vi behöver också pressa USA att agera i enlighet med övriga världens intressen. Därför behöver vi förstå vad som driver USA och vilka politiska vägval som görs där.