fbpx

I skolans värld

Forskning och skolutveckling

Varför ska vi arbeta digitalt?

Varje enskild skola och pedagog bör ställa sig frågan ”varför ska vi jobba digitalt?” Då kommer vi åt kärnan i hur det digitala kan hjälpa oss att både nå målen med undervisningen och utveckla det dagliga pedagogiska arbetet. Det menar i alla fall Martin Bieber på Stenkulaskolan i Malmö.

Martin Bieber utsågs 2019 till Ung skolledare och är biträdande rektor på Stenkulaskolan. Där har man arbetat digitalt under en längre period och sedan något år med digitala läromedel från NE.

Förenkla, transformera och lära

Stenkulaskolan har valt ett koncept runt sin digitalisering som innebär att skolan ska förenkla, transformera och lära. Det innebär att digitaliseringen ska förenkla undervisningen för både elev och lärare. Den ska transformera den och komma åt saker som inte varit möjliga annars samt öka elevernas lärande. Att arbeta digitalt handlar också om att förbereda eleverna för framtiden.
– Digitala läromedel ligger helt i linje med skolans tankar om en framtida digital värld, säger Martin Bieber.

Varför, hur och vad

Övergången till ett digitalt arbetssätt kan se olika ut för olika skolor. Martins bästa tips innan man börjar jobba digitalt är att svara på frågan ”varför?”
– Ta reda på varför? Varför ska vi som skola över huvud taget arbeta digitalt? Sen finns givetvis de jätteviktiga frågorna ”hur?” och ”vad?” Och så klart när vi ska göra det.

Viktigt med röd tråd

För Martin och hans kollegor är det viktigt att digitaliseringsarbetet inte blir ett isolerat projekt utan att det ska vara en del av något större. Stenkulaskolans ”varför” är att ”make the world a better place”. Genom att bli Sveriges bästa skola och hjälpa eleverna till en bättre framtid kommer det i förlängningen bidra till just det, en bättre värld.

– En sak som är väldigt viktig är att ta fram någonting som kan förena skolan. En röd tråd som allt digitaliseringsarbete ska kunna följa. Om vi ska införa något annorlunda digitalt då ska vi veta vilka kriterierna som ska mötas är och vad det nya både ska klara av och tillföra.

Är du nyfiken på vad digitala läromedel från NE kan göra för dig och din undervisning?