Stödfunktioner i läromedel skapar självständiga läsare

/info/aktuellt/skola/stodfunktioner-i-laromedel-skapar-sjalvstandiga-lasare/
Postat:

Peter Lindström är IKT-pedagog, förstelärare i digitalisering samt SO- och engelsklärare på Glömstaskolan. Här varvar han sin undervisning i årskurs 4 med att agera IKT-stöd, inventera behov och önskemål bland kollegor och omvärldsbevaka den digitala pedagogiska utvecklingen. Stödfunktioner gör eleverna självständiga Peter Lindström försöker utforma sin undervisning och skapa uppgifter så att alla elever ryms … Fortsätt läsa "Stödfunktioner i läromedel skapar självständiga läsare"

Satsning på säkra källor i Eslöv

/info/aktuellt/skola/satsning-pa-sakra-kallor-i-eslov/
Postat:

En satsning på skolbiblioteken och deras roll i Eslöv tillsammans med ett skolverksdrivet projekt för språk- och kunskapsutvecklande arbete initierade en diskussion om hur man också kunde utveckla tillgången till digitala tjänster. Likvärdig tillgång till säkra källor Precis som på många andra håll arbetar skolorna i Eslöv tillsammans med skolbiblioteken om källkritik och hur man … Fortsätt läsa "Satsning på säkra källor i Eslöv"

Likvärdighet i fokus när Hässleholm digitaliseringssatsade

/info/aktuellt/skola/likvardighet-i-fokus/
Postat:

Ge samma förutsättningar Hässleholm är en till ytan stor kommun där digitaliseringsnivån tidigare såg väldigt olika ut från skola till skola. Någon skola var ”heldigital” medan man på andra skolor fortfarande hade så kallade datavagnar som lärarna fick boka vid behov. 2017 genomförde Hässleholms kommun därför en 1 till 1-satsning (att varje elev har en … Fortsätt läsa "Likvärdighet i fokus när Hässleholm digitaliseringssatsade"

IKT-Strategi som gett resultat

/info/aktuellt/skola/ikt-strategi-som-gett-resultat/
Postat:

– Digitalisering har alltid legat mig varmt om hjärtat. Stenkulaskolans arbete med inkluderande förhållningssätt passade väl in med mina tankar om digitalisering. Digitala verktyg ger fler elever möjligheten att visa upp sina färdigheter och därmed klara sig bättre i skolan. Vårt mål är att bli Sveriges bästa IKT-skola, säger Martin Bieber, biträdande rektor på Stenkula­skolan. … Fortsätt läsa "IKT-Strategi som gett resultat"

6 tekniska fördelar med NE:s läromedel

/info/aktuellt/skola/6-tekniska-fordelar-med-nes-laromedel/
Postat:

För dig som står inför en övergång till digitala läromedel har vi tagit hjälp av Lotta Lind, teknisk support på NE. Här listar vi praktiska och tekniska fördelar med NE:s digitala läromedel samt vilka andra trygghetsfaktorer hon och hennes kollegor erbjuder. 1.Skolsynk (och EGIL) Med Skolsynk för Google eller Microsoft säkerställer ni att alla elever … Fortsätt läsa "6 tekniska fördelar med NE:s läromedel"

Vikten av HBTQI-kunskap i skolans värld

/info/aktuellt/skola/vikten-av-hbtqi-kunskap-i-skolans-varld/
Postat:

Jag har arbetat med frågor som rör unga HBTQI-personer sedan 2008. Återkommande i såväl ungas berättelser som i forskning och rapporter är skolans centrala roll i frågor som rör HBTQI-personer. Många unga bär med sig minnen från skoltiden som gjort djupa avtryck även flera år efteråt, både positiva och negativa. Till synes små detaljer kan … Fortsätt läsa "Vikten av HBTQI-kunskap i skolans värld"

Moderna läromedel ger elever fler sätt att lära

/info/aktuellt/skola/moderna-laromedel/
Postat:

– Stora delar av min lärarkarriär har jag fått skapa eget material, helt enkelt för att läroböckerna varit alldeles för dåliga, det säger Hasse Svensson, förstelärare på Lindängeskolan i Malmö där han undervisar i SO sedan knappt 20 år tillbaka. Stödfunktioner gör att fler lär sig mer För något år sedan gick Lindängeskolan över till … Fortsätt läsa "Moderna läromedel ger elever fler sätt att lära"