fbpx

Inspiration

NO

SO

PREST

F–9

FN

Upptäck NE:s samling av engagerande lektionstips med fokus på FN:s historia och arbete. Från diskussioner om universella rättigheter till fördjupningar av gemensamma mål.

Samhällskunskap

åk 4–9

åk F–3

Mänskliga rättigheter och lagar

Ska du arbeta med frågor om mänskliga rättigheter och lagar i samhällskunskap? Här hittar du lektions- och aktivitetstips för åk F–9 som förhoppningsvis förenklar din planering. Dessa resurser är utformade för att inspirera elever att utforska och förstå viktiga rättsliga principer och hur de påverkar vårt samhälle.

Film

Samhällskunskap

F–3

Barns rättigheter = mänskliga rättigheter

Följ med på en resa runt jorden och lär er mer om Förenta Nationernas arbete. FN bildades efter andra världskriget för att förhindra fler krig. Men FN arbetar också för mänskliga rättigheter, förbättrad hälsa och ökad jämställdhet. Många av världens barn lever i krig och fattigdom. I den här filmen berättar UNICEF om barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Till filmen

Kapitel

Samhällskunskap

åk 7–9

Världspusslet och politik

Många miljoner människor har fått det bättre tack vare globaliseringen men det ökade välståndet fördelas fortfarande på ett orättvist sätt. I det här kapitlet får eleverna en översikt över olika perspektiv på lokala, nationella och globala samhällsfrågor.

Till kapitlet

Avsnitt

Samhällskunskap

åk 4–6

Samhällets viktigaste regler

De mänskliga rättigheterna är samhällets viktigaste regler och gäller för alla människor över hela världen. I det här avsnittet för åk 4–6 i samhällskunskap lär sig eleverna mer om hur FN arbetar med allas lika värde.

Till avsnittet

Övning

Samhällskunskap

åk 7–9

Övning: Barnkonventionen

Barnkonventionen gäller alla barn som befinner sig i Sverige, inte bara de som är svenska medborgare. Konventionen har varit juridiskt bindande för Sverige sedan 1990. I den här övningen för åk 7–9 får eleverna öva på sina kunskaper om FN:s konvention om barnets rättigheter.

Till övningen

Dag Hammarskjöld – initiativrik och framsynt diplomat

Som den andre generalsekreteraren i FN var Dag Hammarskjöld outtröttlig i sin strävan efter fred och rättvisa i en värld präglad av konflikter och spänningar. Läs mer om hans spännande liv och arvet efter honom i uppslagsverket.

Historia

Teknik

Bild

Geografi

åk 4–9

Fred, säkerhet och nedrustning

En viktig del av FN:s arbete är att verka för fred, säkerhet och nedrustning. Här hittar du lektionsunderlag för åk 4–9 i historia, bild, teknik och geografi där eleverna får en djupare förståelse för varför det är viktigt och hur historiska konflikter format världen.

Avsnitt

Historia

åk 7–9

Järnridå och kapprustning

I det här avsnittet får eleverna en djupare förståelse för de nya maktförhållanden som rådde efter andra världskrigets slut, kalla krigets konflikter och Sovjetunionens sönderfall.

Till avsnittet

Avsnitt

Teknik

åk 7–9

Teknik, krig och fred

Hur hänger atombomben och fred ihop egentligen? I det här avsnittet får eleverna en förståelse för hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Till avsnittet

Avsnitt

Bild

åk 4–6

Bildernas språk

I det här avsnittet fördjupar vi oss i hur bilder påverkar och förmedlar olika budskap. Hur kan vi prata om bildernas innehåll, uttryck och funktioner?

Till avsnittet

Kapitel

Geografi

åk 7–9

Sårbara platser?

I det här kapitlet får eleverna en djupare förståelse för vad sårbara platser är. Många sårbara platser är kopplade till klimatförändringar, extrema väder och naturkatastrofer. Men det finns även sårbara platser som är skapade av människan, till exempel vid överbefolkning och skogsskövling.

Till kapitlet

Geografi

Samhällskunskap

åk 7–9

Gemensamma mål

FN:s stadga anger fyra huvudmål för FN: Att upprätthålla internationell fred och säkerhet. Att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder. Att åstadkomma internationell samverkan för att främja utveckling och mänskliga rättigheter. Att utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå dessa mål. Utöver huvudmålen finns olika delmål som som FN antagit för att exempelvis skapa en långsiktig global hållbar utveckling.

Avsnitt

Geografi

åk 7–9

Vår gemensamma framtid

Hållbar utveckling handlar om att bevara de olika ekosystemens förmåga att producera och att minska den negativa påverkan på naturen och människors hälsa. I det här avsnittet får eleverna en djupare förståelse för vad hållbarhet innebär och hur ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet hänger samman.

Till avsnittet

Avsnitt

Geografi

åk 7–9

Ekonomisk hållbarhet

Vad är en långsiktigt hållbar ekonomi? Enligt FN:s 17 globala mål behöver vi arbeta med bland annat anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt och hållbar industri för att nå ekonomisk hållbarhet. I det här avsnittet får eleverna möjlighet att se den ekonomiska hållbarheten ur olika perspektiv.

Till avsnittet

Aktivitet

Samhällskunskap

åk 7–9

Utställning om globala mål

I den här aktiviteten ska eleverna göra en utställning där de lyfter fram de globala målen på ett intressant sätt. Dela in klassen i ett antal mindre grupper som arbetar med olika uppgifter under huvudtemat. Låt ena halvan av klassen beskriva olika problem och hjälpbehov i världen och låt den andra halvan av klassen arbeta med att redovisa vilka insatser som görs på olika områden. Det kan ske genom att presentera ett antal hjälporganisationer och ge exempel på deras arbetsinsatser.

Till aktiviteten

Avsnitt

Geografi

åk 7–9

Utveckling på gott och ont

Vi lever i dag på ett helt annat sätt än för 200 år sedan. Vi har en helt annan materiell standard samt tillgång till teknik som gör att vi lättare kan transportera oss, kommunicera och få tillgång till information och kunskap. I det här avsnittet lär sig eleverna se samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.

Till avsnittet

NE i klassrummet

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.