fbpx

Inspiration

NO

Språk

SO

åk 4–9

Gy

Källkritik

Samhället är fullt av information som distribueras på olika sätt i olika syften. Här har vi samlat en mängd pedagogiska material som är användbara när eleverna ska öva på sin källkritiska förmåga. Oslagbara för vetgirighet och fördjupning och ovärderliga som stöd i undervisningen när eleverna ska lära sig att vara kritiska och bedöma källor.

Att diskutera källkritik i grupp kan vara en bra idé.

Samhällsvetenskap

Geografi

Historia

åk 4–9

Gy

Tillförlitliga källor

Information är inte alltid tillförlitlig. Förmågan att urskilja och använda pålitliga källor är en avgörande färdighet. Här hittar du lektionsmaterial om vad som karakteriserar en tillförlitlig källa.

Temapaket

Samhällsvetenskap

åk 4–9

Gy

Tema källkritik

Hur bedömer man om information är tillförlitlig? Vilka olika typer av källor finns det och hur söker man bäst på internet? Här lär sig eleverna grunderna i källkritik.

Till temapaketet

Avsnitt

Geografi

åk 7–9

Sant och falskt om klimatet

Många har åsikter om klimatförändringarna. Fakta om ämnet hjälper eleverna att skaffa sig faktagrundad kunskap.

Till avsnittet

Avsnitt

Historia

åk 7–9

Historia som källa

Det är frågorna som är grunden för källkritik och historievetenskap. Här går vi igenom hur historia kan och har använts i olika sammanhang och i olika syften.

Till avsnittet

Avsnitt

Samhällskunskap

åk 7–9

De viktigaste massmedierna

TV, radio och tidningar är de viktigaste massmedierna vi har. I det här avsnittet får eleverna bland annat lära sig vilka lagar och regler som styr medierna och hur viktigt det är med källkritik.

Till avsnittet

Källkritiskt tänkande

I dagens informationssamhälle är källkritiskt tänkande och möjligheten att fatta välgrundade beslut baserade på korrekta fakta en demokratifråga. Så hur gör man för att veta vad som är sant och inte?

I den här artikeln går vi igenom vikten av källkritik och listar en rad praktiska verktyg och tips på saker du kan använda i ditt källkritiska tänkande.

Historia

Kemi

Biologi

Samhällskunskap

Bild

åk 4–9

Faktagranskning

I en tid där information ständigt flödar på digitala plattformar och i nyhetskanaler är faktagranskning viktigare än någonsin. Här har vi samlat lektionstips där eleverna får lära sig att kritiskt granska fakta och skilja sanning från desinformation.

Avsnitt

Historia

åk 7–9

Källor i olika former

Källor kan vara allt från skriftliga myndighetsdokument och dagböcker till inskriptioner på till exempel runstenar och monument. I det här avsnittet kikar vi närmare på källkritik i en historisk kontext.

Till avsnittet

Avsnitt

Kemi

åk 4–6

Vetenskap och källkritik

Det är viktigt att man är källkritisk när man vill jämföra sin undersökning med vad andra har kommit fram till. Här går vi igenom vad källkritik innebär i en vetenskaplig kontext.

Till avsnittet

Aktivitet

Samhällskunskap

åk 4–6

För och emot

Här får eleverna leta efter informativa källor som talar för och emot olika påståenden.

Till aktiviteten

Avsnitt

Biologi

åk 4–6

Sann och falsk information

Det finns information som är sann och information som är falsk. Ibland säger olika källor helt olika saker. För att ta reda på vad man kan lita på behöver man tänka kritiskt och vara källkritisk.

Till avsnittet

Övning

Samhällskunskap

Bild

åk 7–9

Gy

Analysera bilder

Låt eleverna svara på påståendena i övningen.

Till övningen

Svenska

Historia

Samhällskunskap

åk 4–9

Källor på nätet

Internet har blivit vår främsta informationskälla. Det är därför avgörande att förstå hur man identifierar och bedömer pålitliga faktakällor. Här har vi samlat tips på lektionsmaterial som handlar om att navigera i det digitala informationsflödet och välja trovärdiga källor.

Avsnitt

Samhällskunskap

åk 4–6

Skillnad på information och information

Varje dag stöter eleverna på mängder av budskap från olika avsändare: meddelanden från kompisar på mobilen, nyheter och reklam. Här går vi igenom några exempel på olika typer av information man stöter på under en dag.

Till avsnittet

Avsnitt

Samhällskunskap

åk 7–9

Vem kan man lita på?

Man brukar ibland säga att det första som dör i ett krig är sanningen. Att sprida felaktig information, överdriva eller vilseleda är ett effektivt sätt att övertyga sin omvärld om att ens egen världsbild är den rätta. Men vad händer när man inte kan lita på det som skrivs eller sägs?

Till avsnittet

Film

Historia

åk 7–9

Serie om källkritik

Med serien Källkritik från UR får eleverna lära sig mer om hur man kan förhålla sig mer källkritisk på nätet. Här är den första filmen i serien.

Till filmen

Film

Svenska

åk 7–9

Hinner du vara källkritisk på nätet?

I den här filmen pratar Jack, Edwin och Åsa om dramatiska nyhetsskeden, vanliga fällor på nätet och om vinsten med att veta när det är dags att vakna till och kolla lite extra.

Till filmen

Aktivitet

Historia

åk 7–9

Fejkade sidor

Titta på filmen Fejkade sidor på NE Play och diskutera i helklass eller i mindre grupper. Filmen kan även ses hemma som en läxa.

Till aktiviteten

NE i klassrummet

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.