fbpx

Nytt från oss

Helene på NE – en fena på inkluderande läromedel

Bakom läromedlen i svenska, svenska som andraspråk, engelska och bild står läromedelsutvecklare och NE:s mest färgglada redaktionsmedarbetare Helene Ahlberg. Läs om hennes sex viktigaste punkter för att skapa ett riktigt bra läromedel.

Helene på NE – en fena på inkluderande läromedel

Heltäckande och konsekvent

Helene Ahlberg har arbetat som lärare på mellanstadiet och högstadiet i över 20 år, och brinner för ett inkluderande klassrum där läromedlen stöttar varje elevs behov. Hon tycker det är viktigt att ett läromedel täcker in allt i ämnets centrala innehåll och kontinuerligt och balanserat tränar elevernas förmågor.

– Att läromedlets struktur och upplägg är begripligt och konsekvent är också viktigt, fortsätter hon.

“Det är nödvändigt att ett läromedel täcker in allt i ämnets centrala innehåll.”

Varierande och flexibelt

Anpassningsbara texter och övningsmaterial är en förutsättning för att läromedlet ska kunna möta elevernas olika behov, menar Helene.

– Det är en stor fördel att arbeta med olika texttyper och teman, liksom varierande övningar och arbetssätt som kooperativt lärande, säger hon.

Stöd- och hjälpfunktioner

Att det finns hjälpfunktioner i läromedlet tycker Helene är mycket betydelsefullt. Eleverna kan då lägga fokus på det som ska tränas, läras in och befästas, istället för att lägga energi på annat.

– Ett tydligt exempel på detta är en elev som har problem med att läsa och skriva, men som ändå kan ta till sig innehållet genom att lyssna på texten i stället för att kämpa med att försöka läsa den. Likaså kan eleven visa sina kunskaper genom att tala in sina svar och återigen slippa kämpa med att försöka skriva svaren, säger Helene.

Verktyg för hjälp och struktur som läslinjal, bildstöd och översättning till olika språk nämner Helene som några andra centrala funktioner.

FAKTA

Helene Ahlberg

🤠  Oväntad talang:Har gröna fingrar och älskar mina medelhavsväxter. Är också något av en amatörkonditor.”

 

🎒  Favoritämne under skoltiden:  “Alla språk.”

 

📚  Har pluggat:Lärarprogrammet på Lärarhögskolan i Kristianstad och skolledarutbildning på Linnéuniversitetet i Kalmar.”

 

🕺🏽  Gör på fritiden:Tränar spinning och löpning, umgås med barn och barnbarn, läser skönlitteratur och bakar.”

 

🫶🏼  Det bästa med att jobba som läromedelsutvecklare är:Att få användning av min kreativitet och långa lärarbakgrund, samtidigt som jag får förmånen att hjälpa lärare att skapa goda lärandesituationer i klassrummet med stöd av NE:s läromedel. Det känns meningsfullt att kunna göra skillnad.”

Vill du veta mer om Helenes arbete? Kontakta henne här.

Helene Ahlberg

Läromedelsutvecklare svenska och engelska