fbpx

Privat

Generationer genom historien: från den förlorade till Alfa

Generationer är som kapitel i en bok som beskriver vårt samhälles utveckling och kultur genom tiderna. Varje generation bär med sig sina unika upplevelser och värderingar som formar deras världsbild. Välkommen till en fascinerande resa genom olika generationer!

Den förlorade generationen (1883–1900): Konstnärer och bohemer

Den förlorade generationen var unga vuxna under första världskriget och präglades i hög grad av krigets fasor vilket påverkade deras framtidstro. De sökte efter livets mening under det årtionde som följde efter krigsslutet och kände sig ofta förlorade i den stora omvälvningen av den moderna världen. Några av dem är kända för att ha utforskat nya idéer inom konst, litteratur och kultur. Författaren Ernest Hemingway och målaren Pablo Picasso är kända personer ur denna generation.

Generationer.

Ernest Hemingway, född 1899, med sin skrivmaskin 1939.

Paris efter krigsslutet 1945.

Krigsgenerationen (1901–27): Härdade av strider

Krigsgenerationen föddes under en tid av världskrig och politisk oro och präglades av tidsandan under det glada 1920-talet men i synnerhet av depressionsåren på 1930-talet. De upplevde första världskriget och stred under andra världskriget, erfarenheter som satte sina spår.

Den tysta generationen (1928–45): De flitiga samhällsbyggarna

Den tysta generationen föddes under mellankrigstiden och andra världskriget – en tid av ekonomisk kris och oro. Begreppet myntades i USA och hänger samman med en tystnadskultur hos denna generation som tros ha formats av samhällsandan under kalla kriget. Kännetecken för personer i den tysta generationen anses vara att de har förtroende för auktoriteter, är flitiga och följer samhällets regelverk.

Generationer

Amerikanska skolbarn tar skydd under bänkar
när sirenerna ljuder.

Artisterna Joan Baez och Bob Dylan tillhör båda babyboomgenerationen och gjorde starkt kulturellt avtryck med sina politiska texter under 1960-talet.

Babyboomgenerationen (från 1940- till 60-talen): Efterkrigstidens optimister

Babyboomgenerationen, även kallad 68-generationen, föddes under de två decennier som följde på andra världskriget, en tid då födelsetalen slog i taket och skapade en “babyboom”. De växte upp i en tid av ekonomisk tillväxt och politisk stabilitet och skulle i högre grad ifrågasätta rådande samhällsnormer och värderingar än tidigare generationer. De gavs utrymme att utmana gränser vad gäller exempelvis droger, mode, musik och sexualitet och var den första generationen att uppleva en tydlig tonårstid. 

Generation X (från 1960- till början av 1980-talet): De oberoende navigatörerna

Generation X föddes under en tid av sociala och teknologiska förändringar. På grund av efterkrigstidens konsumtionsmönster och modernisering fick de en helt annan uppfostran än föräldragenerationen. De har vuxit upp med full tillgång till välfärdssamhället och anses ha andra förväntningar, vanor och värderingar än den föregående generationen.

De materiella villkoren såg helt annorlunda ut för generation X jämfört med föregående.

Mobiltelefoner och datorer har spelat en stor roll i millennials tillvaro.

Generation Y (1980- och 90-talen): Den digitala revolutionens barn

Generation Y, eller millennials, är den första generationen som växte upp med internet och mobiltelefoner – de kallas också internetgenerationen. Det har format deras sätt att interagera, arbeta och konsumera. De anses vara mer benägna att värdera balans i arbetslivet, mångfald och flexibilitet högre än tidigare generationer. Samtidigt sägs personer i generation Y ha lättare för att framhäva sig själva, tona ned traditionella könsroller, vara nyfikna på nya trender samt vara mer självsäkra och toleranta mot olikheter.

Generation Z (födda strax före och efter 2000): Digitalt skickliga innovatörer

Generation Z kallas också millenniumgenerationen och är verkliga digitala infödingar som vuxit upp i en värld där smarta telefoner och sociala medier alltid funnits. Tekniken ger dem tillgång till hela världen utan att de behöver besöka andra delar av jordklotet, vilket påverkar deras livsstil och konsumtionsvanor. De använder tekniken för att både söka information, spela spel och upprätthålla sociala band.

Greta Thunberg är en ledargestalt ur generation Z.

VR och annan ny teknik är skåpmat för generation Alfa.

Generation Alfa (födda efter 2010): Framtidens arkitekter

Generation Alfa föds in i en ännu mer teknikdriven värld än tidigare generationer. De kommer att växa upp helt och hållet på 2000-talet och är den första generation som socialiserats in i en värld där digital teknik alltid varit en del av deras vardag (därav namnet alfa, som är den första bokstaven i det grekiska alfabetet). Deras uppväxt kommer att präglas av AI och deras framtid av ännu mer avancerad teknik och globala utmaningar. De kommer hypotetiskt sett vara den mest tekniskt sammanlänkade och utbildade generationen någonsin, och hur de kommer att forma vår värld är ännu ovisst.