fbpx

Privat

Hilma af Klint

af Klint, Hilma, född 26 oktober 1862, död 21 oktober 1944, konstnär och pionjär inom abstrakt konst, sondotter till Gustaf af Klint.

Hilma af Klint var en radikal banbrytare för en konst som vände sig bort från den synliga verkligheten. Redan 1906 utvecklade hon ett abstrakt bildspråk. Hilma af Klints verk handlar inte om en ren abstraktion av färg och form för dess egen skull utan om att gestalta det icke synliga. Det var flera år före Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, och Kazimir Malevitj, som fortfarande betraktas som föregångare till den abstrakta konsten på 1900-talet.

 

Hilma af Klint påbörjade sin konstnärliga utbildning vid Tekniska skolan i Stockholm (nuvarande Konstfack) och hon tog även lektioner i porträttmåleri.

Mellan 1882 och 1887 var hon elev vid Konstakademin. Efter avslutade studier och fram till 1908 hade hon en ateljé vid Kungsträdgården i Stockholm. Hon målade och ställde ut porträtt och landskap i naturalistisk stil.

År 1896 bildade hon tillsammans med fyra andra kvinnor gruppen ”De Fem”. Kvinnorna kom i kontakt med vad de kallade ”höga mästare” och det fördes noggranna protokoll över seanserna. I och med detta inleddes ett skifte i Hilma af Klints konst. Hon började öva sig i automatisk skrift, vilket innebar att hon inte medvetet styrde handens rörelser över papperet. Så småningom utvecklade hon också ett automatiskt tecknande, flera decennier före surrealisterna. Efter hand övergav hon det naturalistiska bildspråket och strävade medvetet bort från sitt skolade uttryck. Hon påbörjade en resa inåt, in i en värld som är dold för de flesta.

Hilma af Klint utgick från att det finns en andlig dimension i tillvaron och ville synliggöra sammanhang som ligger bortom det som ögat kan se. Intresset för osynliga fenomen var stort och kan ses mot bakgrund av tidens olika naturvetenskapliga upptäckter.

Hon var av den uppfattningen att hon, när hon målade, stod i förbindelse med högre medvetanden, som talade och förmedlade budskap genom henne. I likhet med många av sina samtida var hon påverkad av andliga strömningar, i synnerhet av spiritismen, teosofin och senare även antroposofin. Genom sitt måleri undersökte hon den mänskliga existensens olika dimensioner.

 

Hilma af Klint efterlämnade över 1 000 målningar och verk på papper som i dag förvaltas av Stiftelsen Hilma af Klints Verk. Hon ställde ut sina tidiga, föreställande verk medan de abstrakta målningarna visades enbart vid ett fåtal tillfällen under hennes livstid. Hon var övertygad om att verken skulle komma att förstås på ett annat sätt i framtiden och att man då skulle komma att inse deras betydelse.

 

Några av Hilma af Klints verk visades för första gången på en utställning i Los Angeles 1986, vilket blev hennes internationella genombrott.

Moderna museets uppmärksammade retrospektiva utställning ”Hilma af Klint: Abstrakt pionjär” 2013 slog publikrekord och af Klints konst har därefter visats i separatutställningar i hela världen, bland annat på Guggenheimmuseet i New York 2018–19, även där med publikrekord. Hilma af Klints liv har filmatiserats i dokumentärfilmen ”Bortom det synliga: Filmen om Hilma af Klint” (2019) och dramafilmen ”Hilma” (2022), regisserad av Lasse Hallström.