fbpx

Privat

Rosa Parks

Rosa Parks, 1913–2005, amerikansk medborgarrättsförkämpe vars aktion blev startpunkten för de svartas frihetskamp över hela södern. Läs mer om denna historiska frihetskämpe.

Den 1 december 1955 vägrade sömmerskan Rosa Parks att lämna sin plats till en vit man i bussen i den starkt segregerade staden Montgomery i Alabama, varvid hon arresterades och bötfälldes. Hennes vägran blev starten för en omfattande bojkott av stadens bussar från den svarta befolkningen under ledning av en då ung och okänd baptistpastor vid namn Martin Luther King Jr. Bojkotten, som pågick i 382 dagar, väckte enorm uppmärksamhet inte bara i USA och ledde i december 1956 till att USA:s högsta domstol förklarade segregationen på allmänna transportmedel olaglig.

Parks aktion blev också startpunkten för de svartas frihetskamp över hela södern, vilken 1964 ledde till att kongressen olagligförklarade rassegregation inom alla områden i USA. Rosa Parks har därefter kallats för ”the Mother of the Civil Rights Movements”.

Hotelser och trakasserier från vita rasister gjorde att hon 1957 tvingades att flytta till Detroit, där hon fortsatte sin kamp för de svartas likställighet och bland annat grundade The Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development, som finansierade olika program för svarta ungdomar.

 

Rosa Parks mottog flera utmärkelser, bland annat USA:s förnämsta utmärkelse, The Congressional Gold Medal of Honor (1999). Hon blev den första kvinnan som fick hedersbetygelsen att ligga på lit de parade i rotundan på Capitolium i Washington D.C., något som vanligen reserveras för presidenter, framträdande politiker och militärer.