fbpx

API för enkel åtkomst till NE

NE erbjuder utvecklare av skolplattformar ett API som förenklar åtkomst till NE för skolkunder.

De funktioner API:erna ger tillgång till är:

  • Provisionering av användare
  • Autentisering av användare (SSO)
Provisionering

Elevdata synkas genom SS12000:2018-standard (EGIL/Skolsynk) eller genom den version av SS12000:2020 som Skolverket rekommenderar i framtiden. NE använder en delmängd av uppgifterna i respektive standard.

För att synkronisera och provisionera elevdata mot NE behöver skolkontot vara registrerat och ett test genomföras för att säkerställa att korrekt skolkod är kopplad till rätt skolkonto. En gemensam nyckel skapas och aktiveras i NE:s scim-tjänst samt på kundsidan.

NE:s scim-tjänst är tillgänglig för test på https://scim-test.ne.se.

Existerande integrationer: det finns i dag tre verifierade klienter som arbetar mot NE:s scim-service: Skolsynk för Google, Skolsynk för Microsoft samt EGIL.

Autentisering

SSO-autentisering (single sign-on) sker genom OAuth2 och SAML. Stöd kommer även att finnas för annan federerad autentiseringslösning som Skolverket rekommenderar i framtiden.

Existerande integrationer: det finns i dag en stor mängd aktiva autentiseringslösningar, samtliga baserade på OAuth och SAML. De tre främsta är OAuth2 för Google, OAuth2 för Microsoft och SAML för Skolfederation.

För teknisk dokumentation av dessa API:er inklusive specifikation av attribut och kommunikationsflöden, kontakta api@ne.se.