fbpx

Kunskapstjänst

Junior

En naturlig startpunkt för alla elever där kreativitet och nyfikenhet har en given plats.

För de yngre eleverna

Väck lusten att lära mer

Junior är NE:s kunskapsportal för barn i förskola och upp till åk 6.
I tjänsten ingår:

  • Söktjänsten Junior. Ett uppslagsverk anpassat för en yngre målgrupp. Perfekt om man vill ta reda på snabba fakta eller fördjupa sig i ett visst ämne.
  • Juniorapparna. Främst för de lite yngre. Här kan eleverna låta kreativiteten flöda och skapa egna berättelser, öva sitt logiska tänkande med ett pussel eller träna ett språk.
  • Play Junior som innehåller över 2 000 filmer med allt från historiefilmer till beskrivningar om vad alfabetet är.

Olika kunskapsvägar

Lärande med hjälp av alla sinnen

Att använda flera sinnen när man lär sig nya saker är bra för vem som helst. Särskilt viktigt är det för barn och unga.

I Junior har vi tagit fasta på det: här hittar du massvis med bildstöd, ljud och film som berikar samtliga texter. Lite som ett klister för hippocampus. Här kan du och dina elever upptäcka matematikens värld, öva språk på ett lekfullt sätt eller hitta information om allt från lejon till Eiffeltornet.

Kvalitetssäkrat

Börja med källkritiskt tänkande redan nu

Källkritik är viktigt under hela skolgången. Junior är en utmärkt första bekantskap när man ska lära sig leta korrekt information eller jämföra olika källor.

Alla som undervisar i lägre åldrar vet att det är svårt att hitta kvalitetssäkrat material för barn. Med Junior kan du som lärare vara säker på att materialet i tjänsterna är både faktagranskat och anpassat efter barns behov och förutsättningar.

Anpassade appar

Ett lekfullt sätt att lära

NE:s appar hjälper barn i de yngre åldrarna att på ett lustfyllt och lekfullt sätt lära sig räkna, skriva och läsa utifrån sin nivå. Här kan man också pussla, sortera och berätta genom fritt skapande. Apparna är speciellt framtagna i utbildningssyfte för barn i förskolan respektive F–3.
Apparna, som är utvecklade för iOS, är anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11. Du loggar in i appen med ditt personliga konto som du skapar när du är inloggad på NE.se på skolans nätverk. På Junior hittar du som pedagog mer information om hur du kan ladda ner apparna.

NE:s sju pedagogiska appar för de yngsta eleverna

Pussla (Förskola)

Appen innehåller såväl ord- som bildpussel. I ordpusslet får eleverna välja bilder på vardagliga saker och stava till de korta orden genom att pussla med bokstäver. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får man hela ordet uppläst för sig. I bildpusslet lägger barnen pussel med hjälp av fyra eller fler bitar. På så sätt tränar barnen sin perceptuella förmåga på ett lekfullt sätt.

Sortera och räkna (Förskola)

Sortera och räkna väcker barns grundläggande intresse för matematik och består av två delar. I den ena delen handlar det om att sortera olika välbekanta saker. I den andra delen handlar det om att lära sig räkna antal med hjälp av olika visuella representationsformer.

Berätta (Förskola, F–3)

Eleverna skapar egna berättelser genom att skriva, filma, fotografera, rita, spela in ljud och göra collage. Hela klassen kan jobba ämnesöverskridande och eleverna får fullt utlopp för sin påhittighet och fantasi. Eleverna står för berättelserna och Berätta ger dem verktyget att visa upp dem.

Räkna (F–3)

Eleverna övar och utmanar sig själva i de fyra räknesätten. Inom varje avsnitt finns flera svårighetsnivåer och uppgifterna är slumpmässigt valda så att alla omgångar ser olika ut. Uppgifterna presenteras med hjälp av flera representationsformer för att tillgodose barns olika sätt att ta sig an matematiken. Läraren får återkoppling på elevens arbete genom en egen sida i appen.

Stava (F–3)

Eleverna lär sig stava genom att pussla ihop bokstäver till ord. Det finns en övningsdel och en äventyrsdel. En bild visar ordet samtidigt som ordet läses upp. Sedan ska eleven dra och placera bokstäverna i rätt ordning. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får eleven hela ordet uppläst för sig igen. I äventyrsdelen utmanar eleven sig själv att lösa slumpvisa uppgifter med stigande svårighetsgrad.

Författa (F–3)

Låt elevernas fantasi och skrivlust få fritt spelrum med Författa. Eleven kan skapa ett eget bibliotek med olika dokument för berättelser, uppsatser, dikter, historier och sagor. Texterna kan enkelt delas med andra och skrivas ut direkt från appen. Funktioner som bokstavsljud, uppläsning och rättstavning hjälper till i läs- och skrivinlärningen och underlättar för alla elever. Författa ersätter vår tidigare app Skriva.

Spelling (F–3)

I den helt engelskspråkiga appen Spelling tränar elever som kan engelska stavning genom att pussla ihop bokstäver till ord. En bild visar ordet samtidigt som det läses upp. Varje bokstav läses upp och när ordet är klart får eleven hela ordet uppläst för sig igen. Eleven kan också ge sig ut på stavningsäventyr för att testa sina nyvunna kunskaper.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga till vår support eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.