fbpx

Kunskapstjänst

Juniorappar

Pedagogiska appar där kreativitet och nyfikenhet har en given plats. Speciellt framtagna i utbildningssyfte för F–3.

För elever i åk F–3

Ett lekfullt sätt att lära

Juniorapparna hjälper barn i de yngre åldrarna att på ett lustfyllt och lekfullt sätt lära sig räkna, skriva och läsa utifrån sin nivå. Här kan eleverna upptäcka matematikens värld, skapa egna berättelser, träna språk eller öva sitt logiska tänkande med ett pussel.

Sju pedagogiska appar

Räkna

Här övas och utmanas eleverna i de fyra räknesätten. I varje avsnitt finns flera svårighetsnivåer och uppgifterna är slumpmässigt valda så att alla omgångar ser olika ut. Uppgifterna presenteras med hjälp av flera representationsformer för att tillgodose barns olika sätt att ta sig an matematiken. Som lärare får du återkoppling på elevens arbete på en egen sida i appen.

Hämta i App Store

Stava

Eleverna lär sig stava genom att pussla ihop bokstäver till ord. Det finns en övningsdel och en äventyrsdel. En bild visar ordet samtidigt som ordet läses upp. Eleven drar och placerar sedan bokstäverna i rätt ordning. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart får eleven hela ordet uppläst för sig. I äventyrsdelen utmanas eleven att lösa slumpvisa uppgifter med stigande svårighetsgrad.

Hämta i App Store

Författa

Låt elevernas fantasi och skrivlust få fritt spelrum med Författa. Eleven kan skapa ett eget bibliotek med olika dokument för berättelser, uppsatser, dikter, historier och sagor. Texterna kan enkelt delas med andra och skrivas ut direkt från appen. Funktioner som bokstavsljud, uppläsning och rättstavning hjälper till i läs- och skrivinlärningen och underlättar för alla elever.

Hämta i App Store

Pussla

Appen innehåller både ord- och bildpussel. I ordpusslet väljer eleverna bilder på vardagliga saker och stavar till de korta orden genom att pussla med bokstäver. Varje bokstav ljudas och när ordet är klart läses hela ordet upp. I bildpusslet lägger barnen pussel med fyra eller fler bitar. På så sätt tränar barnen sin perceptuella förmåga på ett lekfullt sätt.

Hämta i App Store

Sortera och räkna

Sortera och räkna väcker barns grundläggande intresse för matematik och består av två delar. I den ena delen handlar det om att sortera olika välbekanta saker. I den andra delen handlar det om att lära sig räkna antal med hjälp av olika visuella representationsformer.

Hämta i App Store

Berätta

Eleverna skapar egna berättelser genom att skriva, filma, fotografera, rita, spela in ljud och göra collage. Hela klassen kan jobba ämnesöverskridande och eleverna får fullt utlopp för sin påhittighet och fantasi. Eleverna står för berättelserna och Berätta ger dem verktyget att visa upp dem.

Hämta i App Store

Spelling

I den helt engelskspråkiga appen Spelling tränar elever som kan engelska stavning genom att pussla ihop bokstäver till ord. En bild visar ordet samtidigt som det läses upp. Varje bokstav läses upp och när ordet är klart får eleven hela ordet uppläst för sig igen. Eleven kan också ge sig ut på stavningsäventyr för att testa sina nyvunna kunskaper.

Hämta i App Store

Logga in med ditt NE-konto

Apparna, är utvecklade för iOS, är anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11. Du loggar in i appen med ditt personliga konto som du skapar när du är inloggad på NE.se.

Logga in på NE.se

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga till vår support eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.