fbpx

Kunskapstjänst

Världens länder

Tjänsten ger dig kartor, bilder, texter och diagram med relevanta och aktuella fakta om alla världens länder.

Världens länder

Överskådliga presentationer

Landsfakta

I Världens länder presenteras varje land på ett lättöverskådligt sätt för att ge dig allt från bakgrundsfakta om befolkning, levnadsstandard, statsskick, handel och språk till kartor och flaggor. För den som vill fördjupa sig ännu mer finns relevanta länkar till uppslagsverket.

Jämförelser

Jämför enkelt länder med varandra och få en överskådlig bild av likheter och olikheter med utgångspunkt i exempelvis levnadsnivå, demografi, ekonomi och handel. Hur skiljer sig Sveriges export och import från grannländernas? Är det lika tättbefolkat i alla asiatiska länder? Kan ett land med hög BNP ha lägre levnadsstandard än ett med lägre BNP?

Teman

Världen är så mycket mer än summan av de enskilda länderna. I våra teman synar vi därför världen ur olika perspektiv såsom befolkning, klimat och miljö och konflikter. Färdiga övningar vässar elevernas förmåga att tolka fakta och analysera situationer och skeenden. De får hjälp att se hur det ena hör ihop med det andra och de utmanas att hitta orsaker till och konsekvenser av det som händer och sker. Ämnesövergripande och läroplansanknutet – så klart!

Begrepp

Det är många begrepp och namn man ska lära sig när man ska studera världen. Utan tillgång till dessa blir inlärningen svår. I Världens länder får eleverna kunskap om de viktiga begreppen genom tydliga förklaringar.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga till vår support eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.