fbpx

Kunskapstjänst

Världens religioner

Utforska världen ur ett religions- och livsåskådningsperspektiv. Enkelt och pedagogiskt.

  • Kartor och texter
  • Aktuell statistik
Världens religioner

Utforska perspektiv

Kunskap om alla religioner och livsåskådningar

I Världens religioner kan eleverna utforska världen ur perspektivet religion och livsåskådningar, på egen hand eller tillsammans med klasskamrater och lärare. En karta visar världsreligionernas utbredning och leder vidare till statistik, viktiga platser, jämförelser och fördjupningar.

Interaktivt

Utbredning och inriktningar

Den interaktiva kartan visar kristendomens, judendomens, islams, hinduismens och buddhismens utbredning och var i världen olika inriktningar dominerar. Genom att panorera och zooma kan eleverna närstudera särskilt intressanta förhållanden, till exempel i ett visst land eller en viss region.

Under Inriktningar kan eleverna med hjälp av cirklar i olika färger enkelt jämföra till exempel hur många anhängare buddhismen har i relation till kristendomen, eller en inriktning inom kristendomen.

Lätt att utforska

Spännande samband

Genom att laborera med kartans funktioner kan eleverna själva hitta intressanta samband.
Till exempel är Israel det enda land i världen där judendomen dominerar, men det bor ungefär lika många judar i USA. Vad beror det på? Är världsreligionernas viktigaste platser spridda jämnt över världen eller inte?

Upptäck olika synsätt

Jämförelser och fördjupning

Hur ser världsreligionernas gudssyn ut, vilka olika sätt att se på tid finns det och vad händer efter döden? I Världens religioner kan eleverna på ett enkelt sätt utforska såväl beröringspunkter som skillnader mellan världsreligionerna. I tjänsten finns fördjupningstexter om kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism. Här finns också länkar till uppslagsverket och tips på filmer i vår tjänst NE Play.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga till vår support eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.