fbpx

Läromedel 4–6

Svenska 4–6

Ett modernt läromedel som ger dig allt från ämnets centrala innehåll och på ett varierat sätt hjälper dina elever att utveckla sina kunskaper i svenska språket.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

Ett uppdaterat och aktuellt läromedel

Svenska 4–6 hjälper dina elever att utveckla sin förmåga att kommunicera med andra i såväl skola som vardagsliv. Här får de bygga upp en tilltro till sin språkliga förmåga, genom både lek och allvar, med fokus på olika förmågor, estetiska uttryckssätt och ämnesövergripande arbete, samtidigt som de arbetar mot målen.

Med Svenska 4–6 ska alla elever lyckas!

Innehåll Svenska 4–6

Kapitel

Svenska 4–6 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

Som lärare kan du enkelt individanpassa innehållet efter dina elever då materialet bygger på progression i kunskaper och förmågor.

 • Bibliotek
 • Modelltexter
 • Demokrati och värdegrund
 • Strategier och teknik
 • Bokstäver och ord
 • Ordklasser och satsdelar
 • Läsa 1, 2 & 3
 • Skriva 1, 2 & 3
 • Drama, film och performance
 • Nordiska språk och minoritetsspråk
 • Massmedier då och nu
 • Konsten att tala och samtala
 • Att söka information

Läromedlet innehåller:

 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Begreppsövningar
 • Extramaterial och länkar
 • Filmer och program
 • Grammatik
 • Kopplingar till NE:s svenska ordbok
 • Lärarmaterial
 • Mallar och checklistor för olika texttyper
 • Bibliotek 
 • Modelltexter för alla texttyper
 • Läroplanstäckande innehåll och text
 • Pedagogiska teckningar
 • Quiz
 • Skrivuppgifter
 • Texter
 • Tidslinjer
 • Tolkningsuppgifter
 • Uttal
 • Övningar, extrauppgifter, fördjupningsuppgifter

Stöd och fördjupning

Läromedel från NE är fyllda med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Ingemar Breithel, Jonas Gruvö, Ann-Britt Grönroos, Laila Höglund, Anette Lundström och Anna Nyman.

Redaktör: Anna Nyman

Läromedelsutvecklare: Helene Ahlberg

Övningarna har gjorts av Ann-Britt Grönroos, Anette Lundström och Anna Nyman

Illustrationer:Tanja Marx.

Webbinarier just för dig

Vill du veta mer om hur du kan använda Svenska 4–6 i din undervisning? Anmäl dig till ett webbinarium!

Nu är vi 1 000 000 elever i 245 kommuner

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.