fbpx

Läromedel 7-9

Geografi 7–9

Ett modernt läromedel som stärker förmågan att göra geografiska analyser av omvärlden och att se världen ur ett helhetsperspektiv

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

Ett uppdaterat och aktuellt läromedel

Geografi 7–9 ger eleverna förståelse för hur mänsklig verksamhet påverkar klimatet och naturgeografin, hur jordens befolkning är fördelad samt konse­kvenserna av befolkningsförändringar och flyttströmmar.

Andra centrala teman i läromedlet är sårbara platser, natur­resurser och energitillgångar, levnadsvillkor och hälsans geografi, städer samt hållbar utveckling. På så vis kan eleverna få en överblick över hur jorden ser ut och vilka förutsättningar som råder i olika delar av världen.

Innehåll Geografi 7–9

Kapitel

Geografi 7–9 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Skribenter och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Kartografi och digitala hjälpmedel
 • Demografi
 • Klimat
 • Sårbara platser
 • Näringsliv, handel och kommunikation
 • Naturresurser och energitillgångar
 • Hållbar utveckling
 • Staden
 • Levnadsvillkor

Läromedlet innehåller:

 • Läroplanstäckande text
 • Begreppsövningar
 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Tolkningsuppgifter
 • Skrivuppgifter
 • Extramaterial
 • Kartor
 • GIS-verktyg
 • Bilder och bildspel
 • Pedagogiska teckningar
 • Filmer
 • Interaktivitet
 • Självrättande quiz
 • Tabeller

Stöd och fördjupning

Läromedel från NE är fyllda med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Skribenter och medverkande

Författare: Magnus Grahn och David Örbring

Redaktör: Frans af Schmidt, Rikard Ask, Maria Svenningsson

Läromedelsutvecklare: Frans af Schmidt

Bildredaktör: Martina Eriksson och Jesper Klemedsson

Nyhet: Nu som bok

Nu finns Geografi 7–9 även som tryckt bok. Samma kvalitativa innehåll i ett klassiskt format.
Upptäck möjligheterna med blended på riktigt.

Webbinarier just för dig

Vill du veta mer om hur du kan använda Geografi 7–9 i din undervisning? Anmäl dig till ett webbinarium!

Nu är vi 1 000 000 elever i 245 kommuner

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.