fbpx

Läromedel 7–9

Svenska 7

Ett modernt läromedel i svenska som ger dig allt från ämnets centrala innehåll och hjälper dina elever att arbeta mot målen.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

Ett uppdaterat och aktuellt läromedel

Med Svenska 7 ger du dina elever de verktyg de behöver för att utveckla de språkliga och kommunikativa förmågor som de använder varje dag. Förmågor som är nödvändiga när eleverna ska studera vidare på gymnasiet, efter gymnasiet, i yrkes- och privatlivet liksom i mötet med människor från olika kulturer.

Här får eleverna öva sig på att göra muntliga framställningar, föra konstruktiva diskussioner och utforskande samtal samt skriva olika typer av artiklar och utredande och argumenterande texter. Med Svenska 7 ska alla elever lyckas.

Kapitel

Svenska täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Svenska åk 7

 • Bibliotek
 • Modelltexter
 • Varför svenska?
 • Läsa och lära
 • Tala och lyssna
 • Språk i förändring
 • Muntligt och skriftligt berättande
 • Skönlitterära genrer
 • Texter i din värld
 • Språkets regler och normer
 • Informationssökning och källkritik
 • Textanalys
 • Författare

Läromedlet innehåller:

 • Bildstöd
 • Filmer och program
 • Grammatik
 • Interaktivitet
 • Kopplingar till NE:s svenska ordbok
 • Källkritik
 • Ljudfiler
 • Lärarmaterial
 • Mallar och checklistor för olika texttyper
 • Bibliotek 
 • Modelltexter för alla texttyper
 • Självrättande quiz
 • Skrivuppgifter
 • Strategier och teknik
 • Texter
 • Övningar, extrauppgifter, fördjupningsuppgifter

Stöd och fördjupning

Läromedel från NE är fyllda med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Ingemar Breithel, Eva Bringéus, Maria Brännström, Jonas Gruvö, Mårten Dahlrot, Laila Höglund, Moja Ladvelin, Pia Raunio, Karin Sjöbäck, Per Söderberg och Katarina Åkerholm

Redaktör: Laila Höglund

Läromedelsutvecklare: Anna Nyman och Helene Ahlberg

Bildredaktör: Martina Eriksson

Illustrationer: Tanja Marx

Webbinarier just för dig

Vill du veta mer om hur du kan använda Svenska 7–9 i din undervisning? Anmäl dig till ett webbinarium!

Nu är vi 1 000 000 elever i 245 kommuner

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.