fbpx

Läromedel F–3

Svenska F–3

Ett läromedel för de yngsta där de kan utforska och utveckla svenska språket på ett lustfyllt, kreativt och pedagogiskt sätt.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

Ett uppdaterat och aktuellt läromedel

Med Svenska F–3 tränar eleverna sin fonologiska medvetenhet genom att lära sig koppla ihop bokstävernas utseende med dess språkljud. Att lära sig bokstavsljuden är grunden för att lära sig läsa. Genom att lyssna på bokstavsljuden och koppla dem till rätt bokstav och ord lär sig eleverna att avkoda på ett naturligt sätt.

I läromedlet lär sig eleverna också att skriva texter inom alla texttyper, om informationssökning och källkritik samt hur man använder digitala verktyg. De får även möjlighet att träna på muntliga presentationer och samtal, bland mycket annat. Med Svenska F–3 ska alla elever lyckas!

Kapitel

Svenska F–3 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå målen.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel:

 • Bibliotek
 • Bokstavsljud
 • Alfabetet
 • Ljud och bokstav
 • Lär dig läsa ord
 • Ord och meningar
 • Språkets struktur
 • Tala och berätta
 • De som skriver och ritar böcker
 • Texter – ny på att läsa
 • Texter – lätt att läsa
 • Texter – mer att läsa
 • Texter – ännu mer att läsa
 • Skriva och tolka texter
 • Digitala verktyg och miljöer
 • Sökning och källor
 • Använda språket
 • Knep för att läsa och lära

Läromedlet innehåller:

 • Ljudfiler för alla bokstavsljud samt för korta och långa vokaler
 • Digitala övningar som lär eleverna hur bokstäverna hänger ihop med språkljuden
 • Bibliotek
 • Vokabulärlistor
 • En riklig mängd texter av olika slag
 • Digitala och traditionella övningsuppgifter 
 • Filmer, radioprogram och sånger
 • Elevaktiviteter
 • Lek och inspiration
 • Utförligt lärarstöd 
 • Kopieringsunderlag
 • Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav
 • Tydliga mål för eleven

Stöd och fördjupning

Läromedel från NE är fyllda med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – Justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Ingemar Breithel, Jonas Gruvö, Ann-Britt Grönroos, Laila Höglund, Anette Lundström och Anna Nyman.

Redaktör: Anna Nyman

Läromedelsutvecklare: Helene Ahlberg

Illustrationer: Tanja Marx

Bildredaktör: Martina Eriksson

Webbinarier just för dig

Vill du veta mer om hur du kan använda Svenska F–3 i din undervisning? Anmäl dig till ett webbinarium!

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.