fbpx

Läromedel gy

Idrott och hälsa gymnasiet 1 och 2

Ett modernt läromedel som låter dina elever upptäcka vad som påverkar den fysiska förmågan och hur fysisk aktivitet påverkar hälsan.

 • Gy11
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

Ett uppdaterat och aktuellt läromedel

Idrott och hälsa gymnasiet 1 och 2 unikt i sitt slag och ger en stabil grund för en varierad undervisning. Läromedlet vänder sig till både elever som redan idrottar och elever som inte gör det. Materialet tar upp frågor som är avgörande för hälsan och välmåendet hos både enskilda individer och samhället i stort.

Med inspirerande och noga utvalda texter, bilder, filmer, fördjupningsmaterial och övningar får eleverna ta del av ämnesinnehållet. Tydliga beskrivningar och exempel ger en teoretisk grund till den praktiska undervisningen. Beskrivningar av orsak och verkan hjälper eleverna att förstå hur de kan påverka och utveckla den egna kroppen och hälsan.

Innehåll Idrott och hälsa gymnasiet

Kapitel

Idrott och hälsa 1 och 2 för gymnasiet täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Livsstilens effekter
 • Träningens effekter
 • Rörelseaktiviteter
 • Friluftsliv
 • Risk, säkerhet och hjälp

Läromedlet innehåller:

 • Elevaktiviteter med lärarstöd
 • Instruktionsfilmer
 • Självrättande quiz
 • Ordlista till varje avsnitt
 • Självrättande träning på ord
 • Sammanfattningar
 • Koppling till centralt innehåll i varje avsnitt
 • Extramaterial och länkar

Stöd och fördjupning

Läromedel från NE är fyllda med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Låtta Skogh och Kenneth Skårud

Redaktörer: Låtta Skogh

Bildredaktör: Martina Eriksson

Läromedelsutvecklare: Jesper Sörensson

 

Webbinarier just för dig

Vill du veta mer om hur du kan använda Idrott och hälsa gymnasiet 1 och 2 i din undervisning? Anmäl dig till ett webbinarium!

Nu är vi 1 000 000 elever i 245 kommuner

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.