fbpx

Läromedel gy

Samhällskunskap
1, 2 och 3 gy

Ett modernt läromedel som låter eleverna placera sin kunskap om samhället i samtida sammanhang.

 • Gy11
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

Ett uppdaterat och aktuellt läromedel

Samhällskunskap 1, 2 och 3 utgår från elevernas livssituation och egna erfarenheter av informationssamhället. Genom att alltid försöka placera kunskap i ett sammanhang kan du som lärare lättare väcka elevernas engagemang och utmana dem att dra egna slutsatser.

Läromedlet uppdateras regelbundet med aktuella teman kopplade till samtida händelser och strömningar.

Kapitel

Samhällskunskap 1, 2 och 3 för gymnasiet täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Identitet
 • Samhällsutveckling
 • Mänskliga rättigheter
 • Demokrati
 • Massmedier
 • Sveriges statsskick
 • EU
 • Samhällsekonomi
 • Samhällsekonomi – fördjupning
 • Internationell politik
 • Privatekonomi
 • Samhällsvetenskapliga metoder
 • Vetenskapsteori
 • Globalisering
 • Aktuella teman

Läromedlet innehåller:

 • Läroplanstäckande text
 • Begreppsövningar
 • Analysuppgifter (text-, kart- och bildanalys)
 • Tolkningsuppgifter
 • Skrivuppgifter
 • Extramaterial
 • Tidslinjer
 • Berättande kartor
 • Pedagogiska teckningar
 • Filmer
 • Interaktivita övningar
 • Självrättande Quiz

Stöd och fördjupning

Läromedel från NE är fyllda med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Johan Eriksson, Leif Jarlén, Henrik Larsson, Per Tedin, Frida Stranne och Andreas Bergh.

Redaktör: Frans af Schmidt, Per Söderberg och Ingemar Breithel

Läromedelsförfattare: Frans af Schmidt

Bildredaktör: Martina Eriksson

Webbinarier just för dig

Vill du veta mer om hur du kan använda samhällskunskap för gymnasiet i din undervisning? Anmäl dig till ett webbinarium!

Nu är vi 1 000 000 elever i 245 kommuner

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.