fbpx

Läromedel gy

Svenska 1 och 2
– Texter och tal

Ett modernt läromedel i svenska som ger dig allt från ämnets centrala innehåll och hjälper dina elever att arbeta mot kunskapsmålen.

 • Gy11
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

Ett uppdaterat och aktuellt läromedel

Svenska 1 och 2 är ett sammanslaget läromedel och består av tre delar: Litteraturen, Språket samt Texter och tal. Tre delar som tillsammans eller var för sig är en stabil grund för dina genomgångar och bidrar till fördjupad förståelse.

I delen Texter och tal får eleverna konkreta genomgångar av typiska drag och användningsområden för olika texter och tal, samtal och presentationer samt metodiska genomgångar av hur de skapar och bygger upp dessa. Delen behandlar också digital publicering och digital textbehandling, källkritik och källhänvisningar samt strategier för att sammanfatta, bearbeta och ge återkoppling på texter.

Kapitel

Svenska 1 och 2 för gymnasiet täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Kommunicera
 • Samtala
 • Muntlig framställning: Att tala
 • Muntlig framställning: Taltyper
 • Skriftlig framställning: Att skriva
 • Skriftlig framställning: Texttyper
 • Samla och bearbeta information
 • Publicera information
 • Läsa och lära
 • Till läraren

Läromedlet innehåller:

 • Bildstöd
 • Filmer och program
 • Grammatik
 • Interaktivitet
 • Kopplingar till NE:s svenska ordbok
 • Källkritik
 • Ljudfiler
 • Lärarmaterial
 • Mallar och checklistor för olika texttyper
 • Bibliotek
 • Modelltexter för alla texttyper
 • Självrättande quiz
 • Skrivuppgifter
 • Strategier och teknik
 • Texter
 • Övningar, extrauppgifter, fördjupningsuppgifter

Stöd och fördjupning

Läromedel från NE är fyllda med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande:

Författare: Birgitta Melén och Rikard Ask

Redaktörer: Rikard Ask.

Bildredaktör: Martina Eriksson.

Läromedelsutvecklare: Anna Nyman och Helene Ahlberg

Webbinarier just för dig

Vill du veta mer om hur du kan använda Svenska 1 och 2 gy i din undervisning? Anmäl dig till ett webbinarium!

Nu är vi 1 000 000 elever i 245 kommuner

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.