fbpx

Läromedel gy

Svenska 1 och 2
– Språket

Ett modernt läromedel i svenska som ger dig allt från ämnets centrala innehåll och hjälper dina elever att arbeta mot kunskapsmålen.

 • Gy11
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

Ett uppdaterat och aktuellt läromedel

Svenska 1 och 2 är ett sammanslaget läromedel och består av tre delar: Litteraturen, Språket samt Texter och tal. Tre delar som tillsammans eller var för sig är en stabil grund för dina genomgångar och bidrar till fördjupad förståelse.

Delen Språket behandlar språk i olika sammanhang, bland annat med fokus på tal- och skriftspråk, språken i språket, dialekter och språket i en digital värld. Delen behandlar också språklagstiftning, minoritetsspråk, språkriktighet samt språkliga normer. Språket behandlar slutligen också strategier för lärande samt ordböcker och digitala verktyg.

Kapitel

Svenska 1 och 2 för gymnasiet täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Språk i olika sammanhang
 • Språklagstiftning och minoritetsspråk
 • Svenska språkets uppbyggnad – orden 1
 • Svenska språktets uppbyggnad – orden 2
 • Svenska språktets uppbyggnad – fraserna
 • Svenska språktets uppbyggnad – satserna
 • Svenska språkets stavning
 • Svenska språkets ljud
 • Till läraren

 

Läromedlet innehåller:

 • Bildstöd
 • Filmer och program
 • Grammatik
 • Interaktivitet
 • Kopplingar till NE:s svenska ordbok
 • Källkritik
 • Ljudfiler
 • Lärarmaterial
 • Mallar och checklistor för olika texttyper
 • Bibliotek 
 • Modelltexter för alla texttyper
 • Självrättande quiz
 • Skrivuppgifter
 • Strategier och teknik
 • Texter
 • Övningar, extrauppgifter, fördjupningsuppgifter

Stöd och fördjupning

Läromedel från NE är fyllda med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande:

Författare: Birgitta Melén och Rikard Ask

Redaktörer: Rikard Ask.

Bildredaktör: Martina Eriksson.

Läromedelsutvecklare: Anna Nyman och Helene Ahlberg

Webbinarier just för dig

Vill du veta mer om hur du kan använda Svenska 1 och 2 gy i din undervisning? Anmäl dig till ett webbinarium!

Nu är vi 1 000 000 elever i 245 kommuner

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.