fbpx

STORIES #ForABetterDay

Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är ett skolprojekt om musik, kreativitet och mental hälsa – om välmående och om framtidstro! Ett unikt samarbete mellan Make Music Matter!, Tim Bergling Foundation, Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, NE, STIM, Soundtrap och Wahzaa.

Välkommen till en ny projektstart

Skolprojektet vill inspirera elever att utforska sin kreativitet, hitta sin egen röst, utveckla sitt eget musikskapande och främja deras välmående. I projektet behandlas historien om världsartisten Avicii, där eleverna får arbeta med Aviciis musik i egna musikproduktioner. Nytt för i år är att också musikproduktioner med andra svenska artister ingår via Wahzaa – World-class beats and song-starters.

Stories startade hösten 2021 och följdes av ytterligare projektstarter under 2022 och 2023. Skolprojektet omfattar sammanlagt cirka 560 skolor från hela landet.

Nästa omgång kör igång hösten 2024 med start 4/9. Anmäl dig och din skola senast 31/8.

Alla har något att berätta!

Skolprojektet STORIES #ForABetterDay handlar om att alla har en berättelse att berätta. Det kan vara något som de funderar över, upplevelser, glädje, oro, ångest eller annat. Att låta eleverna få möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och idéer genom eget skapande utvecklar deras kreativa förmåga samtidigt som det också främjar till deras identitetsutveckling och välmående. Elevernas berättelser kan uttryckas med hjälp av olika uttrycksformer såsom musik, text, drama, dans, film, bild, formgivning och slöjd.

Ett tematiskt skolprojektet där alla ämnen kan vara med

Genom att arbeta utifrån den lärarhandledning som har tagits fram för projektet så kan varje skola arbeta med värdegrund på ett för eleverna utvecklande och karaktärsdanande sätt.

Som en del i projektet får eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper om den svenska artisten Avicii. Bland annat kommer eleverna att få se filmen True Stories samt skapa remixer utifrån orginalstämmor av Aviciis världsvist i egna musikproduktioner.

Anmäl dig till STORIES #ForABetterDay

I projektet ingår:

  • Music Stories – elever skapar musik med originalloopar av Avicii i egna musikproduktioner.
  • Storytelling – elever gör egna musikpoddar om musik, livsupplevelser och mental hälsa.
  • Challenge STORIES – skolklasser lägger upp sina ”stories” på en digital plattform.
  • Event och aktiviteter – STORIES #ForABetterDay.
  • Interaktivt läromedel i musik i samarbete med NE – fria licenser till alla skolor.
  • Lärarhandledning med möjligheter att arbeta ämnesövergripande med projektet via inloggning på lärarportal.
  • Tillgång till digitala verktyg för musikskapande och storytelling.
  • Filmen True Stories om Avicii:s musikkarriär och psykiska hälsa.

Kontaktperson

Göran Nikolausson

Universitetsadjunkt

072-525 10 08

“All the songs have a story I wanted to tell” (Tim Bergling)

”What is your story?” Välkommen till STORIES #ForABetterDay.