fbpx

Läromedel 4–6

Biologi 4–6

Ett läromedel som hjälper eleverna att förstå biologiska sammanhang samtidigt som de får insikt i biologins betydelse för samhällsutvecklingen.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

NE Biologi 4–6

Läromedlet utgår från det centrala innehållet i kursplanen för biologi 4-6 (Lgr22) och behandlar alla arbetsområden: natur och miljö, kropp och hälsa samt systematiska undersökningar och granskning av information. Boken handlar om hur naturen, levande varelser och den egna kroppen fungerar. Syftet är att väcka intresse för ämnet och ge en verklig förståelse för biologins grunder, vilket ger goda förutsättningar för progression och lust till vidare studier.

Innehåll Biologi 4-6

Kapitel

Biologi 4–6 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Vad är liv? 
 • Så funkar naturen
 • Människan och naturen
 • Skog
 • Fjäll
 • Sjö och hav
 • Stad och land
 • Kroppen
 • Hälsa
 • Biologiska undersökningar

Läromedlet innehåller

 • Ett rikt bildmaterial och illustrationer
 • Övningar, uppgifter och laborationer
 • Extramaterial och fördjupningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar

Stöd och fördjupning

Boken speglar det digitala läromedlet som är fyllt med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Rikard Ask och Låtta Skogh

Läromedelsutvecklare: Jesper Sörensson

Redaktör: Låtta Skogh

Bildredaktörer: Martina Eriksson och Låtta Skogh

Illustratör: Elin Jonsson

Infografik: Erik Nylund

Grafisk formgivare: Jens Klaive

Grafisk produktion: Arvid Gruvö Wärle och Ellen Rönn

Bok. Digitalt. Eller båda. Du väljer.

Tillsammans med resurserna i det digitala läromedlet kan du anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Ta del av lärarhandledningar, filmer, extramaterial, övningar, stödfunktioner och lättlästa versioner.

Upptäck möjligheterna med att ha ett komplett material oavsett format som fungerar såväl tillsammans som var för sig.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.