fbpx

Läromedel 7–9

Fysik 7–9

Ett läromedel som ger eleverna kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller och förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

NE Fysik 7–9

Läromedlet täcker det centrala innehållet i kursplanen för fysik 7-9 (Lgr22). Boken innehåller kapitlen: Fysikens modeller och metoder, Rörelse, Kraft, Kraft och rörelse, Energi och effekt, Tryck och temperatur, Klimat och klimatförändringar, Elektricitet och elektriska kretsar, Magnetism och elektromagnetism, Ljus och ljud, Radioaktivitet och strålning och Astronomi.

Syftet är att väcka intresse för fysik som ämne genom vardagliga exempel för att ge en förståelse för fysikens många olika skepnader.

Innehåll Fysik 7–9

Kapitel

Fysik 7–9 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Fysikens modeller och metoder
 • Rörelser
 • Krafter
 • Kraft och rörelse
 • Energi, tryck och värme
 • Klimat och klimatförändringar
 • Elektriska kretsar
 • Magnetism och elektromagnetism
 • Ljus och ljud
 • Radioaktivitet och röntgenstrålning
 • Astronomi

Läromedlet innehåller

 • Ett rikt bildmaterial och illustrationer
 • Övningar, uppgifter och laborationer
 • Extramaterial och fördjupningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar

Stöd och fördjupning

Boken speglar det digitala läromedlet som är fyllt med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Roland Johansson, Jesper Sörensson och Johan Warell

Läromedelsutvecklare: Jesper Sörensson

Redaktör: Johan Warell

Bildredaktörer: Martina Eriksson och Låtta Skogh

Illustratörer: Jens Klevje och Erik Nylund

Grafisk formgivare: Jens Klaive

Grafisk produktion: Arvid Gruvö Wärle och Ellen Rönn

Bok. Digitalt. Eller båda. Du väljer.

Tillsammans med resurserna i det digitala läromedlet kan du anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Ta del av lärarhandledningar, filmer, extramaterial, övningar, stödfunktioner och lättlästa versioner. rnrnUpptäck möjligheterna med att ha ett komplett material oavsett format som fungerar såväl tillsammans som var för sig.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.