fbpx

Läromedel 4–6

Geografi 4–6

Ett läromedel som hjälper eleverna att förstå biologiska sammanhang samtidigt som de får insikt i biologins betydelse för samhällsutvecklingen.

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

NE Geografi 4–6

Läromedlet utgår från det centrala innehållet i kursplanen för geografi 4-6 (Lgr22) och behandlar alla arbetsområden: geografiska förhållanden, mönster och processer, hållbar utveckling samt geografins metoder och verktyg. Boken handlar om de processer som formar och omformar jordytan samt hur de i sin tur påverkar och blir påverkad av mänsklig aktivitet.

Syftet är att väcka intresse för ämnet samt ge en förståelse för geografins grunder, vilket ger goda förutsättningar för progression och lust till vidare studier.

Innehåll Geografi 4-6

Kapitel

Geografi 4–6 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Sverige och Norden
 • Europa
 • Världsdelar
 • Världens geografi
 • En jord i rörelse
 • Jordens resurser
 • Geografins metoder

Läromedlet innehåller

 • Ett rikt bildmaterial och illustrationer
 • Övningar, uppgifter och laborationer
 • Extramaterial och fördjupningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar

Stöd och fördjupning

Det digitala läromedlet speglar boken. Det är fyllt med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: Rikard Ask

Läromedelsutvecklare och redaktör: Tobias Andersson

Bildredaktör: Martina Eriksson

Kartor och infografik: Erik Nylund

Illustratör: Elin Jonsson

Grafisk formgivare: Jens Klaive

Grafisk produktion: Arvid Gruvö Wärle och Ellen Rönn

Bok. Digitalt. Eller båda. Du väljer.

Tillsammans med resurserna i det digitala läromedlet kan du anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Ta del av lärarhandledningar, filmer, extramaterial, övningar, stödfunktioner och lättlästa versioner.

Upptäck möjligheterna med att ha ett komplett material oavsett format som fungerar såväl tillsammans som var för sig.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.