fbpx

Läromedel 7–9

Geografi 7–9

Ett läromedel som stärker förmågan att göra geografiska analyser av omvärlden och att se världen ur ett helhetsperspektiv

 • Lgr22
 • Heltäckande
 • Anpassningsbart

NE Geografi 7–9

Läromedlet utgår från det centrala innehållet i kursplanen för geografi 7-9 (Lgr22) och behandlar alla arbetsområden i kursplanen: geografiska förhållanden, mönster och processer, hållbar utveckling och geografins metoder och verktyg. Utöver det finns ett temakapitel om staden. Syftet är att ge en förståelse för natur­giv­na processer och hur mänsklig verksamhet påverkar landskap och livsmiljöer, klimatet och naturgeografin.

Boken ger också en grundläggande bild av jordens befolkning och hur den är fördelad samt konse­kvenserna av befolkningsförändringar och flyttströmmar. Andra centrala teman är sårbara platser, natur­resurser och energitillgångar, endogena och exogena krafter, levnadsvillkor och hälsans geografi, städer samt hållbar utveckling.

Innehåll Geografi 7–9

Kapitel

Geografi 7–9 täcker ämnets centrala innehåll och hjälper eleven att nå betygskriterierna.

Läromedlet innehåller

Läromedlet är fyllt med innehåll som underlättar en varierad och rolig undervisning.

Stöd och fördjupning

Möt alla elever och anpassa innehåll efter behov och förutsättningar.

Författare och medverkande

Läromedlet är framtaget av NE:s redaktion tillsammans med experter i ämnet.

Kapitel

 • Kartografi och digitala hjälpmedel
 • Demografi
 • Klimat
 • Sårbara platser
 • Näringsliv, handel och kommunikation
 • Naturresurser och energitillgångar
 • Hållbar utveckling
 • Staden
 • Levnadsvillkor

Läromedlet innehåller

 • Ett rikt bildmaterial och illustrationer
 • Övningar, uppgifter och laborationer
 • Extramaterial och fördjupningar
 • Lärarledda elevaktiviteter
 • Lärarmaterial
 • Läroplanstäckande innehåll
 • Pedagogiska teckningar

Stöd och fördjupning

Boken speglar det digitala läromedlet som är fyllt med tillgänglighetsfunktioner och fördjupningsmöjligheter. Här finns bland annat:

 • Lättlästa versioner
 • Uppläsning av text
 • Översättning till över 100 språk
 • Lässtöd – justera text, bakgrund, typsnitt eller använd läslinjal
 • Enkel tillgång till extramaterial, uppgifter och laborationer
 • Kopplingar till kunskapstjänsterna som förklarar, breddar och fördjupar

Författare och medverkande

Författare: David Örbring och Magnus Grahn

Läromedelsutvecklare: Frans af Schmidt

Redaktörer: Tobias Andersson, Frans af Schmidt och Rikard Ask

Bildredaktör: Martina Eriksson

Illustratörer: Erik Nylund och Jens Klaive

Grafisk formgivare: Jens Klaive

Grafisk produktion: Arvid Gruvö Wärle och Ellen Rönn

Bok. Digitalt. Eller båda. Du väljer.

Tillsammans med resurserna i det digitala läromedlet kan du anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och förutsättningar. Ta del av lärarhandledningar, filmer, extramaterial, övningar, stödfunktioner och lättlästa versioner.

Upptäck möjligheterna med att ha ett komplett material oavsett format som fungerar såväl tillsammans som var för sig.

Kom igång direkt

Att komma igång med NE är enkelt. Vill du veta mer om hur du optimerar ditt användande kan du alltid ställa en fråga i chatten eller delta i någon av de utbildningar vi erbjuder.